You are here

PortableApps.com Platform 12.x Translations

6 posts / 0 new
Last post
John T. Haller
John T. Haller's picture
Online
Last seen: 51 min 12 sec ago
AdminDeveloperModerator
Joined: 2005-11-28 22:21
PortableApps.com Platform 12.x Translations

For any updates to translations or issues with the translations in the current PortableApps.com Platform release (beta release if there is one, stable if not), please post finalized versions here once they have been discussed with other speakers.

Translations are located within the PortableApps\PortableApps.com\App\locale directory and are text files in simple INI format. The English.locale file has the official strings for the default language and can be used as a guide for your own language. We recommend you edit them using IniTranslator Portable since it can highlight translations present in English (the default) but missing in your locale. Any of the text editors in our Portable App Directory - Development Section will also work. Be sure to save them in UCS2-LE (Little Endian) format.

Finalized versions can be posted directly in your comment between PRE tags or posted on PasteBin.com and linked from your comment. If you find any strings that don't properly load in the platform, please note it on the bug reports page. Thanks!

Also, if you'd like to be added to the list of translators we send an email to whenever we have a new release ready for localization, you can click on 'My Account' and then click My Subscriptions to subscribe to the Translators newsletter. If you're having trouble with that, just post a comment here and we'll add you then remove your comment.

John T. Haller
John T. Haller's picture
Online
Last seen: 51 min 12 sec ago
AdminDeveloperModerator
Joined: 2005-11-28 22:21
Platform 14.4 New Strings

The new string added to English.locale in Platform 14.4 are:

SECURITY_HASH_FAILED_ON_FILE=The file %HASHEDFILE% has been altered or should not exist in this location. This could be an indication of a covert attempt to hijack the application using DLL injection. Please check the application before using it.
SECURITY_UNEXPECTED_DLLS=One or more unexpected DLL files were found in the same directory as %LAUNCHERFILE%. This could be an indication of a covert attempt to hijack the application using DLL injection. Please check the application before using it.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

Filip
Offline
Last seen: 9 months 2 weeks ago
Translator
Joined: 2010-02-03 05:58
Slovenian strings for new strings in 14.4.1

https://justpaste.it/155x0

As it seems to me that there are new strings in 14.4.1:
Media Utilities=...
Video Editors and Converters=...

Rzeznik
Offline
Last seen: 2 months 4 weeks ago
Translator
Joined: 2009-12-09 06:14
Updated Polish Locale for 14.4.1
jurajcigan
Offline
Last seen: 4 months 2 weeks ago
Translator
Joined: 2017-09-01 18:16
Slovak 14.4.1 Strings
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Slovak
LocalizedName=Slovenčina
Version=2.0
ContributedBy=Juraj Cigáň
LocaleID=1051
LocaleWinName=LANG_SLOVAK
LocaleCode2=sk
LocaleCode3=slk
LanguageCode=sk
Localeglibc=sk
Codepage=1250


[GENERAL]
BUTTON_OK=&OK
BUTTON_CANCEL=&Zrušiť
BUTTON_CLOSE=&Zavrieť
BUTTON_REVERT=&Vrátiť
BUTTON_YES=&Áno
BUTTON_NO=&Nie
BUTTON_REMIND=&Pripomenúť neskôr
COLOR_PINK=Ružová
COLOR_RED=Červená
COLOR_ORANGE=Oranžová
COLOR_YELLOW=Žltá
COLOR_GREEN=Zelená
COLOR_BLUE=Modrá
COLOR_PURPLE=Purpurová
COLOR_VIOLET=Fialová
COLOR_BLACK=Čierna
COLOR_WHITE=Biela
COLOR_GRAY=Šedá
COLOR_SILVER=Strieborná
COLOR_BRONZE=Bronzová
COLOR_GOLD=Zlatá
COLOR_BROWN=Hnedá
KILOBYTE=KB
MEGABYTE=MB
GIGABYTE=GB


[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Spustiť
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Spustiť ako &Administrátor
APP_MENU_RENAME=Preme&novať
APP_MENU_HIDE=S&kryť
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Presunúť &hore
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Presunúť &dole
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Zobraziť skryté &ikony
APP_MENU_REFRESH=O&bnoviť
APP_MENU_UNINSTALL=Odinštalovať
APP_MENU_HELP=Pomocník
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Spustiť automaticky
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Prehliadať tu
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vždy zobraziť všetky aplikácie
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Zobraziť kategórie pri zobrazení všetkých aplikácii
APP_MENU_ALL_APPS=Všetky prenosné aplikácie
APP_MENU_BACK=Späť
APP_MENU_CATEGORY=Kategória
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Pridať novú kategóriu
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Zjednodušenie prístupu
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Vývoj
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Vzdelávanie
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Hry
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika a obrázky
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Hudba a video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kancelária
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operačné systémy
APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Bezpečnosť
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utility
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Ostatné
APP_MENU_DONATE=Darovať
APP_MENU_PREFIX_APP=Apl
APP_MENU_WEBSITE=Webová stránka
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE voľných z $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
ICON_MUSIC=&Hudba
ICON_PICTURES=&Obrázky
ICON_VIDEOS=&Videá
ICON_EXPLORE=&Prehliadať
ICON_BACKUP=&Zálohovať
ICON_MANAGE_APPS=Spravovať &aplikácie
ICON_OPTIONS=&Možnosti
ICON_HELP=Po&moc
ICON_SEARCH=&Hľadať
ICON_PERSONAL_PICTURE=Osobný obrázok
ICON_PERSONAL_PICTURE_HINT2=Ľavým tlačidlom myši obrázok zmeníte, pravým ho odstránite
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Zmeniť cestu
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Zmeniť ikonu
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Zmeniť cestu Dokumentov
ICON_MENU_RESET=Obnoviť predvolenú
MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Kontrola aktualizácií
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Získať viac aplikácii
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Podľa kategórie
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Podľa názvu
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nové aplikácie
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Nedávno aktualizované aplikácie
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Najpopulárnejšie aplikácie
MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Manuálne nainštalovať aplikáciu
MENU_BACKUP=&Zálohovať súbory
MENU_RESTORE=&Obnoviť zo zálohy
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Malé písmo
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Veľké písmo
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Inštalovať aplikáciu
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=O&dstrániť aplikáciu
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Obnoviť &ikony
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Získať ďalšie aplikácie...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Jazyk
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Zobraziť &ikonu PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Skryť ikony na ploche
MENU_OPTIONS_THEME=&Téma vzhľadu
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Pridať novú tému vzhľadu
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Pôvodná téma PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Priehľadnosť
MENU_HELP_ABOUT=&O programe
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Hľadať &aktualizácie
MENU_HELP_DONATE=Prispieť pre PortableApps.com
MENU_HELP_SUPPORT=Podporiť
MENU_SEARCH_DRIVE=Hľadať na tomto &disku
MENU_SEARCH_COMPUTER=Hľadať v &počítači
MENU_SEARCH_WEB=Hľadať na &internete
MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Hľadať v nainštalovaných aplikáciách
MENU_TRAY_EJECT=O&dpojiť
MENU_TRAY_EXIT=&Koniec
MENU_TRAY_POWER=&Vypnúť/Odhlásiť sa
MENU_TRAY_AUTOMATIC=&Automaticky
DIALOG_EJECT_FAIL=Nasledujúce prenosné aplikácie stále bežia:%RUNNINGAPPS%Prosím ukončite všetky prenosné aplikácie pred odpojením zariadenia.
DIALOG_APPS_STILL_RUNNING=Nasledujúce prenosné aplikácie stále bežia:%RUNNINGAPPS%Prosím ukončite vščetky prenosné aplikácie a skúste znova.
INVALID_INSTALLER=Tento inštalátor nie je vo formáte PortableApps.com. Aplikácia môže byť zastaraná, alebo nie plne prenosná a nemala by byť použitá bez overenia zdroja tohto súboru. Chcete pokračovať s inštaláciou?
CHECK_DRIVE=&Skontrolovať chyby na jednotke
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kontrolujem jednotku %DRIVE% na chyby...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Upozornenie: automatické spustenie sa zmenilo
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Program PortableApps.com zistil, že konfigurácia automatického spustenia na tejto jednotke bola zmenená. Tieto zmeny mohli byť vykonané vírusom či spajvérom, poprípade iná aplikácia upravila súbor autorun.inf. Ak ste tieto zmeny neurobili vy sami, mali by ste skontrolovať jednotku na prítomnosť vírusov a spajvéru.
APP_MENU_FAVORITE=Obľúbená
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Táto aplikácia vyžaduje pre spustenie %SHAREDLIBRARY%. Prajete si ju teraz automaticky prevziať a nainštalovať na svoje zariadenie?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Táto aplikácia vyžaduje pre niektorú funkciu %SHAREDLIBRARY%. Prajete si ju teraz automaticky prevziať a nainštalovať na svoje zariadenie?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Ak bude nabudúce nejaká aplikácia vyžadovať prevzatie %SHAREDLIBRARY% opýtať sa znovu?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Ak bude nabudúce nejaká aplikácia vyžadovať prevzatie %SHAREDLIBRARY% opýtať sa znovu?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Táto aplikácia vyžaduje nainštalovaný Microsoft .NET Framework %VERSION% na vašom počítači. Inštalácia vyžaduje práva administrátora a môže vyžadovať reštartovanie počítača. Prajete si ho teraz prevziať a nainštalovať?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Táto aplikácia vyžaduje nainštalovaný Microsoft .NET Framework %VERSION% na vašom počítači. Pre prevzatie a inštaláciu spustite, prosím, Windows Update alebo navštívte update.microsoft.com pomocou Internet Explorera.
TRAY_APPS=&Aplikácie
TRAY_FAVORITES=&Obľúbené
CLOSE_APPS_ON_EXIT_QUERY=Prajete si automaticky zavrieť svoje prenosné aplikácie pri ukončení platformy?
CLOSE_APPS_ON_EXIT_QUERY_HEADER=Zavrieť aplikácie pri ukončení?
SECURITY_HASH_FAILED_ON_FILE=Súbor %HASHEDFILE% bol upravený alebo by v danom umiestnení nemal vôbec existovať. Toto môže byť krycí manéver pre pokus o získanie kontroly nad vašou aplikáciou pomocou útoku DLL injection. Prosím, skontrolujte aplikáciu predtým, než ju použijete.
SECURITY_UNEXPECTED_DLLS=Jeden alebo viac neočakávaných súborov DLL bolo nájdených v rovnakom priečinku ako %LAUNCHERFILE%.Toto môže byť krycí manéver pre pokus o získanie kontroly nad vašou aplikáciou pomocou útoku DLL injection. Prosím, skontrolujte aplikáciu predtým, než ju použijete.


[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Zobraziť program PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Vždy na &vrchu
HIDE_ICON=&Skryť túto ikonu


[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Premenovať
LABEL_ORIGINAL=Pôvodný názov
LABEL_CUSTOM=Vlastný názov


[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Odinštalovať %APPNAME%?
MESSAGE=Upozornenie: Odinštalovanie odstráni prenosnú aplikáciu a všetky jej nastavenia (možnosti, záložky, atď). Dokumenty alebo súbory uložené do vašich Dokumentov alebo iných priečinkov nebudú ovplyvnené, ale všetky súbory v tomto priečinku budú odstránené:
QUESTION=Ste si istý, že chcete odinštalovať %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Nie je možné odinštalovať %APPNAME%.


[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Odinštalovať %APPNAME%
MESSAGE=Prebieha odinštalácia aplikácie %APPNAME%. Prosím, čakajte...


[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aktualizácia
LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcete vyhľadať aktualizácie programu PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Hľadám aktualizácie...
LABEL_UP_TO_DATE=Nenašli sa žiadne aktualizácie.
LABEL_DOWNLOADING=Preberám aktualizácie...
LABEL_UPDATED=Program PortableApps.com bol aktualizovaný.


[FORM_OPTIONS]
FORM_NAME=Možnosti
TAB_GENERAL=Všeobecné
TAB_THEMES=Témy
TAB_CONNECTION=Pripojenie
TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Asociácia súborov
TAB_FONTS=Písma
TAB_ADVANCED=Rozšírené
CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Typ pripojenia
CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatické (odporúčané)
CONNECTION_TYPE_DIRECT=Priame pripojenie (bez proxy)
CONNECTION_TYPE_PROXY=Manuálna konfigurácia proxy
CONNECTION_PROXY_IP=HTTP proxy IP
CONNECTION_PROXY_PORT=Port
GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Možnosti zobrazenia
GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Použiť veľké písmo
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Priehľadnosť menu
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Vyp. (100% nepriehľadnosť)
GENERAL_LANGUAGE=Jazyk
GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Použiť nasledujúci jazyk pre všetky prenosné aplikácie
GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Organizácia zoznamu aplikácii
GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Moderne s kategóriami - obľúbené a nedávne aplikácie na prvej obrazovke. Ostatné aplikácie podľa kategórii na druhej obrazovke.
GENERAL_SMART_ALPHA=Moderne podľa abecedy - obľúbené a nedávne aplikácie na prvej obrazovke. Ostatné aplikácie podľa abecedy na druhej obrazovke.
GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Zobraziť všetko s kategóriami - najskôr obľúbené, potom ostatné aplikácie zoskupené podľa kategórie.
GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Zobraziť všetko abecedne - najskôr obľúbené, potom ostatné aplikácie zoskupené podľa abecedy.
THEMES_THEME_PREVIEW=Náhľad témy
THEMES_ADD_THEME=Pridať tému
THEMES_GET_THEMES=Získať tému
THEMES_USE_THEME=Použiť tému
THEMES_REMOVE_THEME=Odstrániť tému
THEMES_CUSTOM_COLOR=Vlastná farba
THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Náhľad vlastnej farby
THEMES_CLASSIC=Klasická
THEMES_MODERN=Moderná
THEMES_GLASSY=Sklenená
THEMES_RETRO=Retro
THEMES_FLAT=Plochá
THEMES_LIGHT=Svetlá
THEMES_DARK=Tmavá
THEMES_DEFAULT=Predvolená
THEMES_SMOOTH=Jemná
FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Typy súborov
FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Otvoriť s
FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikona
FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Pridať typ súboru
FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Upraviť typ súboru
FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Odstrániť typ súboru
FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Zakázať asociáciu súborov
FONTS_NAME=Názov písma
FONTS_FILE=Názov súboru
FONTS_ADD=Pridať písmo
FONTS_REMOVE=Odstrániť písmo
FONTS_DISABLE=Zakázať prenosné písma
ADVANCED_UPDATER=Nastavenie aktualizácií
ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Kontrola aktualizácií...
ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Pri spustení platformy
ADVANCED_UPDATER_DAILY=Raz denne
ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Každú hodinu
ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Iba ak stlačím tlačidlo Kontrola aktualizácií
ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Kategórie zvýraznené tučným písmom
ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Aktualizovať na beta verzie platformy
ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Neskrývať menu pri presune na pozadie
ADVANCED_START_MINIMIZED=Spustiť menu minimalizované
ADVANCED_FADE_MENU=Postupné blednutie menu
ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Skryť ikony na ploche pri spustení
ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Zobraziť len jednu ikonu pre aplikácie s viacerými ikonami
ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Zakázať úvodnú obrazovku aplikácií
ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Zakázať posuvník
ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Nie všetky aplikácie túto funkciu podporujú
ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Skryť "Portable" v názve aplikácie
ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Rozbaliť kategórie automaticky
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Nastavenie priečinka aplikácie
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Zobraziť len open source aplikácie
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Zobraziť pokročilé aplikácie (beta verzie, testovacie verzie, atď)
ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Obľúbené zvýraznené tučným písmom
ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Zobraziť nainštalované aplikácie
ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Zložiť ostatné kategórie ak je jedna rozložená
ADVANCED_COLLAPSE_CATEGORIES_ON_MINIMIZE=Zatvoriť kategórie pri minimalizovaní
ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Výber pomocou klávesnice pri aktualizácii a v priečinku aplikácie
ADVANCED_CLOSE_APPS_ON_PLATFORM_EXIT=Ukončiť aplikácie pri ukončení platformy
ADVANCED_SEARCH_WITHIN_APP_DESCRIPTIONS=Vyhľadávať aj v popise aplikácií


[FORM_ABOUT]
TAB_PLATFORM=Platforma
TAB_SPONSORS=Sponzori
TAB_APPS=Aplikácie
TAB_WHATS_NEW=Čo je nové
HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinoví sponzori
HEADER_GOLD_SPONSORS=Zlatí sponzori
HEADER_SILVER_SPONSORS=Strieborní sponzori
HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronzoví sponzori
HEADER_SUPPORTERS=Podporovatelia
BUTTON_COPY=Kopírovať
WHATS_NEW_HEADER=Čo je nové v platforme PortableApps.com
DONATION_ASK=PortableApps.com potrebuje vašu pomoc. Všetok tento skvelý softvér vám prinášame zdarma. Môžete nám však poskytnúť drobný príspevok pomocou svojej kreditnej karty, bankového účtu či PayPalu. Môžete dokonca použiť bitcoin, litecoin a dogecoin. Podporíte PortableApps.com


[UPDATER]
COLUMN_APP=Prenosná aplikácia
COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Na prevzatie
COLUMN_INSTALL_SIZE=Po inštalácii
COLUMN_DESCRIPTION=Popis
COLUMN_APP_TYPE=Typ aplikácie
COLUMN_CATEGORY=Kategória
COLUMN_SUBCATEGORY=Pod kategória
COLUMN_RELEASE_DATE=Vydaná
COLUMN_UPDATED_DATE=Aktualizovaná
COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
INTRO_WAIT=Kontrolujem PortableApps.com pre aplikácie...
INTRO_UPTODATE=Všetky prenosné aplikácie sú aktuálne.
INTRO_NOOTHERAPPS=Všetky dostupné prenosné aplikácie sú už nainštalované. Ste super!
SELECTION_HEADING_NEW=Prevziať nové prenosné aplikácie
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Zvoľte prenosné aplikácie, ktoré chcete inštalovať a stisnite %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizovať prenosné aplikácie
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Sú dostupné aktualizácie pre nasledovné aplikácie
DOWNLOAD_HEADING=Preberám a inštalujem
DOWNLOAD_SUBHEADING=Prosím, počkajte kým sa aplikácie prevezmú a nainštalujú
FINISH_HEADING_NEW=Prenosné aplikácie boli pridané
FINISH_TEXT_NEW=Vaše nové aplikácie boli nainštalované a sú dostupné v menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizácia kompletná
FINISH_TEXT_UPDATE=Vaše aplikácie boli aktualizované a sú dostupné v menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Chyba
FINISH_TEXT_FAIL=Aktualizácia PortableApps.com neprebehla úspešne. Prosím skúste neskôr.
FINISH_HEADING_NOSELECTION=Neboli zvolené žiadne aplikácie
FINISH_TEXT_NOSELECTIONSTORE=Na inštaláciu neboli zvolené žiadne aplikácie. Ak si prajete nainštalovať nové aplikácie, prosím, znova spustite %APPSTORE% a nejaké si vyberte.
FINISH_TEXT_NOSELECTIONUPDATER=Na aktualizáciu neboli zvolená žiadne aplikácie. Ak si prajete aktualizovať svoje aplikácie, prosím, znova spustite %UPDATER% a nejaké si vyberte.
ERROR_NOCONNECTION=Nie je možné pripojiť sa k PortableApps.com a získať aplikácie. Prosím, skúste to neskôr.
FIRSTRUN=Chcete, aby program PortableApps.com automaticky kontroloval aktualizácie po spustení?
REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Vyžaduje sa aktualizácia platformy
DOWNLOADING_X_OF_Y=Preberám %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
DOWNLOADREMAINING=zostáva
DOWNLOADCONNECTING=Pripájanie...
DOWNLOADSECOND=sekúnd
DOWNLOADHOUR=hodiny
DOWNLOADMINUTE=minút
DOWNLOADPLURAL=
DOWNLOADKB=kB
DOWNLOADKBS=kB/s
DOWNLOADOF=z
DOWNLOADERROR=Chyba preberania: %ERROR% na súbore %FILE%
DOWNLOADERRORSENDREQUEST=Nie je možné prevziať súbor.  Môže to byť spôsobené zlým nastavením proxy, chybou siete alebo hostiteľský server nedovoľuje prevzatie z vášho umiestnenia. Súbor: %FILE%
DOWNLOADINVALID=Prevzatá kópia %CURRENTAPPNAME% nie je platná a nemôže byť nainštalovaná. Toto môže byť spôsobené neúplným prevzatím alebo inými problémami so sieťou. Prosím, skúste spustiť aktualizáciu znovu po ukončení.
INSTALLING_X_OF_Y=Inštalujem %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Niektoré aplikácie zobrazia počas inštalácie chybu pre nedostatok voľného miesta na vašom zariadení. Toto je spôsobené miernou nekompatibilitou s jednotkami nad 2TB a starým inštalátorom s ktorým sú komprimované. Len stisnite OK na chybe a potom na obrazovke voľby priečinka stisnite Ďalej pre pokračovanie v inštalácii. Tento problém bude čoskoro úplne odstránený.
ALREADY_RUNNING=Program PortableApps.com Updater alebo priečinok aplikácie sú už spustené. Toto môže byť automatická kontrola aktualizácii Platformy PortableApps.com pri spustení. Skôr ako budete pokračovať prosím počkajte na dokončenie týchto operácií.
DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=Aplikácia nemohla byť prevzatá pre dočasnú nedostupnosť webovej stránky The PortableApps.com. Prosím, skúste to neskôr. (Súbor: %FILE%)
[SUBCATEGORIES]
Magnification=Zväčšenie
On-Screen Keyboards=Klávesnica na obrazovke
Database=Databáza
Packaging=Archivácia
Portablization=Prenositeľnosť
Programming Environment=Programovacie prostredie
Servers=Server
Text Editors and IDEs=Úprava textu a IDE
Web Editors=Web editor
Astronomy=Astronómia
Dictionaries=Slovníký
Geography=Geografia
Genealogy=Rodokmeň
Memorization=Výuka
Religion=Náboženstvo
Technical Computing=Technické výpočty
Typing=Písanie
Action=Akčné
Adventure=Dobrodružné
Arcade=Arkády
Board=Stolné
Card=Karty
Emulators=Emulátory
Music=Hudba
Puzzle=Puzzle
Racing=Pretekárske
Role-Playing=Role-Playing
Strategy=Stratégie
Diagramming=Diagramy
Image Editors=Úprava obrázkov
Image Viewers=Prezeranie obrázkov
Rendering=Renderovanie
Vector Graphics=Vektorová grafika
Browsers=Prehliadač
Chat=Chat
Download Managers=Správci preberania
Email=E-mail
File Sharing=Zdieľanie súborov
FTP Clients=Klienti FTP
Podcast Receivers=Príjem podcastov
RSS Readers=Čítačky RSS
Telnet and SSH=Telnet a SSH
Audio Editors and Converters=Audio úprava a konverzia
CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD napaľovanie a autorizácia
Media Players=Prehrávače médií
Music Creation and Notation=Vytváranie hudby a nôt
Video Editors=Úprava videa
Document Viewers=Prehliadače dokumentov
Calculators=Kalkulačky
Financial=Finančníctvo
Journaling=Žurnalistika
Office Suites=Kancelárske balíky
Organization=Organizátori
Sticky Notes=Poznámky
Document Tools=Nástroje pre dokumenty
Presentations=Prezentácie
Spreadsheets=Tabuľkový procesor
Word Processors=Textový procesor
Antivirus and Antispyware=Antivírus a antispyware
Password Managers=Správci hesiel
Secure File Deletion=Bezpečné vymazanie súborov
Disk Tools=Diskové nástroje
File Comparison=Porovnanie súborov
File Compression and Packaging=Komprimácia a archivácia súborov
File Managers=Správca súborov
Networking=Správca siete
Remote Connectivity=Pripojenie na diaľku
Synchronization=Synchronizácia
Task Managers=Správca úloh
Time Wasters=Správca času
Timers=Časovače
Desktop Enhancement=Vylepšenie plochy
Clipboard Enhancement=Vylepšenie schránky
Uninstallers=Odinštalátory
Screenshot Tools=Nástroje na tvorbu snímok obrazovky
Consoles=Konzoly
Unit Conversion=Premena jednotiek
Miscellaneous=Rôzne
Typing Assistance=Podpora písania
Application Launcher=Spúšťač aplikácií
CAD (Computer-Aided Design)=CAD (Computer-Aided Design)
Clocks=Hodiny
Desktop Publishing=Publikovanie na ploche
Ebooks=E-knihy
File Analysis=Analýza súborov
File Utilities=Súborové utility
Font tools=Nástroje písma
Misc=Rôzne
Note-Taking=Poznámky
Other=Ostatné
Physics=Fyzika
Social Media=Sociálne médiá
System tools=Systémové nástroje
Text-to-Speech=Text-to-Speech
Registry tools=Nástroje registrov
Data recovery=Obnova údajov


Translation=Prekladateľstvo
Firewall=FirewallPassword generator=Generátor hesiel
Auditory=Počúvanie
Encryption=Šifrovanie
Media Utilities=Nástroje médii
Video Editors and Converters=Úprava a konverzia videa

[Posted for review by mod JTH]

RockyTDR
Offline
Last seen: 3 months 3 weeks ago
Translator
Joined: 2008-07-25 06:28
Updated Dutch translations for platform 14.4
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=2.0
ContributedBy=the0chef, Martijn, Jelle Kuin, MediQ, Marlon Groenendijk, Thomas De Rocker
LocaleID=1043
LocaleWinName=LANG_DUTCH
LocaleCode2=nl
LocaleCode3=nld
LanguageCode=nl
Localeglibc=nl
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuleren
BUTTON_CLOSE=&Sluiten
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=&Mij later herinneren
COLOR_PINK=Roze
COLOR_RED=Rood
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blauw
COLOR_PURPLE=Paars
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Zwart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grijs
COLOR_SILVER=Zilver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud
COLOR_BROWN=Bruin
KILOBYTE=kB
MEGABYTE=MB
GIGABYTE=GB

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Uitvoe&ren
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Als &administrator uitvoeren
APP_MENU_RENAME=&Naam wijzigen
APP_MENU_HIDE=Verber&gen
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Naar &boven verplaatsen
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Naar b&eneden verplaatsen
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen p&ictogrammen weergeven
APP_MENU_REFRESH=&Vernieuwen
APP_MENU_UNINSTALL=Deïnstalleren
APP_MENU_HELP=Help
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier v&erkennen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle programma's weergeven
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Categorieën bij alle programma's weergeven
APP_MENU_ALL_APPS=Alle programma's
APP_MENU_BACK=Terug
APP_MENU_CATEGORY=Categorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Categorie toevoegen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Afbeeldingen en foto's
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en video's
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssystemen
APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Beveiliging
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulpprogramma's
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Overige
APP_MENU_DONATE=schenken
APP_MENU_PREFIX_APP=App
APP_MENU_WEBSITE=Website
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE van $DRIVETOTAL vrij
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
ICON_BACKUP=&Back-up
ICON_MANAGE_APPS=Beheren
ICON_OPTIONS=&Opties
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
ICON_PERSONAL_PICTURE=Persoonlijke afbeelding
ICON_PERSONAL_PICTURE_HINT2=Klikken om te wijzigen, rechtsklikken om te wissen
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Pad wijzigen
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Pictogram wijzigen
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Pad naar documentenmap wijzigen
ICON_MENU_RESET=Standaardinstellingen herstellen
MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Op &updates controleren
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Meer pro&gramma's downloaden
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Op categorie
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Op titel
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nieuwe programma's
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recent bijgewerkt
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Meest populair
MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Programma manueel installeren
MENU_BACKUP=&Back-up maken
MENU_RESTORE=Back-up he&rstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Kl&ein lettertype
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot &lettertype
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Nieuw programma &installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=P&rogramma verwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Pictog&rammen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer pro&gramma's downloaden...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com-pictogram weergeven
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureau&bladpictogrammen verbergen
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Nieuw them&a toevoegen
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaardthema
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparantie
MENU_HELP_ABOUT=&Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op &updates
MENU_HELP_DONATE=Doneren aan PortableApps.com
MENU_HELP_SUPPORT=Ondersteuning
MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op &deze schijf
MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze &computer
MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het i&nternet
MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Geïnstalleerde progr&amma's doorzoeken
MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
MENU_TRAY_POWER=Af&sluiten / Afmelden
MENU_TRAY_AUTOMATIC=&Automatisch
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende programma's zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit alle programma's af voordat u het apparaat loskoppelt.
DIALOG_APPS_STILL_RUNNING=De volgende programma's zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit alle programma's af en probeer opnieuw.
INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com-formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
CHECK_DRIVE=Schijf &controleren op fouten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: autorun gewijzigd
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de autorun-configuratie gewijzigd is. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of een andere toepassing die het autorun.inf bestand wijzigt. Als u de wijzigingen niet zelf hebt gemaakt is het aanbevolen om de schijf nu te controleren op virussen en/of spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriet
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Deze toepassing vereist dat %SHAREDLIBRARY% gestart wordt. Wilt u dit automatisch downloaden en installeren op uw apparaat?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Deze toepassing vereist %SHAREDLIBRARY% om bepaalde functies in te schakelen. Wilt u dit nu automatisch downloaden en installeren op uw apparaat?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Wilt u gevraagd worden om %SHAREDLIBRARY% te downloaden als het de volgende keer nodig is voor een toepassing?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Wilt u gevraagd worden om %SHAREDLIBRARY% te downloaden als het de volgende keer gebruikt kan worden voor een toepassing?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Deze toepassing vereist dat Microsoft .NET Framework %VERSION% op de lokale pc gestart wordt. Installatie vereist administratieve rechten en de pc kan opnieuw opgestart worden. Wilt u dit nu downloaden en installeren?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Deze toepassing vereist dat Microsoft .NET Framework %VERSION% geïnstalleerd is op de lokale pc om te starten. Start Windows Update of bezoek update.microsoft.com vanuit Internet Explorer om het te downloaden en installeren.
TRAY_APPS=Progr&amma's
TRAY_FAVORITES=&Favorites
CLOSE_APPS_ON_EXIT_QUERY=Wilt u uw programma's automatisch sluiten wanneer u het platform afsluit?
CLOSE_APPS_ON_EXIT_QUERY_HEADER=Programma's sluiten bij afsluiten?
SECURITY_HASH_FAILED_ON_FILE=Het bestand %HASHEDFILE% werd gewijzigd of mag niet bestaan op deze locatie. Dit kan een aanwijzing zijn van een poging om de toepassing te hijacken door DLL-injectie te gebruiken. Controleer de toepassing voordat u ze gebruikt.
SECURITY_UNEXPECTED_DLLS=Een of meerdere onverwachte DLL-bestanden werden in dezelfde map als %LAUNCHERFILE% teruggevonden. Dit kan een aanwijzing zijn van een poging om de toepassing te hijacken door DLL-injectie te gebruiken. Controleer de toepassing voordat u ze gebruikt.

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=PortableApp&s.com Platform weergeven
ALWAYS_ON_TOP=Altijd op de voorgrond
HIDE_ICON=Dit picto&gram verbergen

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Naam wijzigen
LABEL_ORIGINAL=Originele naam
LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% verwijderen?
MESSAGE=PAS OP: Naast het programma zelf zullen ook alle voorkeuren (instellingen, favorieten, etc) verwijderd worden.  Documenten of andere bestanden in uw documentenmap of andere mappen zullen niet aangepast worden, maar alle bestanden in de deze map worden verwijderd:
QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wilt verwijderen?
FAILMESSAGE=Verwijderen van %APPNAME% is mislukt.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%
MESSAGE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%. Een ogenblik geduld...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Bijwerken
LABEL_CHECK_INQUIRY=Controleren op updates voor het PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
LABEL_UP_TO_DATE=Er zijn geen nieuwe updates beschikbaar.
LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol bijgewerkt.

[FORM_OPTIONS]
FORM_NAME=Opties
TAB_GENERAL=Algemeen
TAB_THEMES=Thema's
TAB_CONNECTION=Verbinding
TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Bestandsassociaties
TAB_FONTS=Lettertypes
TAB_ADVANCED=Geavanceerd
CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Verbindingstype
CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatisch (aanbevolen)
CONNECTION_TYPE_DIRECT=Directe verbinding (geen proxy)
CONNECTION_TYPE_PROXY=Manuele proxyconfiguratie
CONNECTION_PROXY_IP=IP van http-proxy
CONNECTION_PROXY_PORT=Poort
GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Weergave-opties
GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Groot lettertype gebruiken
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu-transparantie
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Uit (100% ondoorzichtig)
GENERAL_LANGUAGE=Taal
GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Deze taal voor alle programma's gebruiken
GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Programmalijst-organisatie
GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Slim met categorieën - Favorieten en recente programma's op scherm 1. Alle programma's op categorie op scherm 2.
GENERAL_SMART_ALPHA=Slim alfabetisch - Favorieten en recente programma's op scherm 1. Alle programma's alfabetisch op scherm 2.
GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Alles met categorieën weergeven - Favorieten eerst, dan alle andere programma's gegroepeerd op categorie.
GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Alles alfabetisch weergeven - Favorieten eerst, dan alle andere programma's alfabetisch.
THEMES_THEME_PREVIEW=Thema-voorbeeld
THEMES_ADD_THEME=Thema toevoegen
THEMES_GET_THEMES=Thema's afhalen
THEMES_USE_THEME=Thema gebruiken
THEMES_REMOVE_THEME=Thema verwijderen
THEMES_CUSTOM_COLOR=Aangepaste kleur
THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Voorbeeld
THEMES_CLASSIC=Klassiek
THEMES_MODERN=Modern
THEMES_GLASSY=Glasachtig
THEMES_RETRO=Retro
THEMES_FLAT=Plat
THEMES_LIGHT=Licht
THEMES_DARK=Donker
THEMES_DEFAULT=Standaard
THEMES_SMOOTH=Zacht
FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Bestandstype
FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Openen met
FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Pictogram
FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Bestandstype toevoegen
FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Bestandstype wijzigen
FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Bestandstype verwijderen
FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Bestandsassociaties uitschakelen
FONTS_NAME=Lettertype-naam
FONTS_FILE=Bestandsnaam
FONTS_ADD=Lettertype toevoegen
FONTS_REMOVE=Lettertype verwijderen
FONTS_DISABLE=Portable lettertypes uitschakelen
ADVANCED_UPDATER=Updater-instellingen
ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Op updates controleren...
ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Bij opstarten van het platform
ADVANCED_UPDATER_DAILY=Elke dag
ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Elk uur
ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Handmatig
ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Mapnamen vet weergeven
ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Platform bijwerken met bèta-releases
ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Menu niet verbergen als het focus verliest
ADVANCED_START_MINIMIZED=Menu geminimaliseerd starten
ADVANCED_FADE_MENU=Menu in- en uitfaden
ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaubladpictogrammen verbergen bij uitvoeren van het menu
ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Slechts één icoon weergeven voor programma's met meerdere iconen
ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Splash screens van programma's uitschakelen
ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Scrollbalk uitschakelen
ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Niet alle toepassingen ondersteunen deze functie
ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES="Portable" verbergen in programmanamen
ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Categorieën standaard uitklappen
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Instellingen voor programmamap
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Alleen open source programma's weergeven
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Geavanceerde programma's weergeven (bèta/test)
ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Favorieten vet weergeven
ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Geïnstalleerde programma's weergeven
ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Categorieën samenklappen als een andere uitgeklapt wordt
ADVANCED_COLLAPSE_CATEGORIES_ON_MINIMIZE=Categorieën inklappen bij minimaliseren
ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Toetsenbordvriendelijke selecties in updater en programmamap
ADVANCED_CLOSE_APPS_ON_PLATFORM_EXIT=Programma's sluiten bij afsluiten van Platform
ADVANCED_SEARCH_WITHIN_APP_DESCRIPTIONS=Zoeken binnen programmabeschrijvingen

[FORM_ABOUT]
TAB_PLATFORM=Platform
TAB_SPONSORS=Sponsors
TAB_APPS=Programma's
HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Sponsors (platina)
HEADER_GOLD_SPONSORS=Sponsors (goud)
HEADER_SILVER_SPONSORS=Sponsors (zilver)
HEADER_BRONZE_SPONSORS=Sponsors (brons)
HEADER_SUPPORTERS=Leden
BUTTON_COPY=Kopiëren
BUTTON_COPY=Kopiëren
WHATS_NEW_HEADER=Wat is nieuw in het PortableApps.com Platform
DONATION_ASK=PortableApps.com heeft uw hulp nodig om u goeie software gratis te blijven brengen. U kunt helpen door een kleine donatie te doen aan PortableApps.com door gebruik te maken van uw kredietkaart, bank-account of PayPal. U kunt zelfs bitcoin, litecoin en dogecoin gebruiken. Wilt u PortableApps.com alstublieft ondersteunen?

[UPDATER]
COLUMN_APP=Programma
COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
COLUMN_INSTALL_SIZE=Installatie
COLUMN_DESCRIPTION=Beschrijving
COLUMN_APP_TYPE=Programmatype
COLUMN_CATEGORY=Categorie
COLUMN_SUBCATEGORY=Subcategorie
COLUMN_RELEASE_DATE=Vrijgegeven op
COLUMN_UPDATED_DATE=Bijgewerkt op
COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
INTRO_WAIT=PortableApps.com controleren op updates...
INTRO_UPTODATE=Alle programma's zijn up-to-date.
INTRO_NOOTHERAPPS=Alle beschikbare programma's zijn reeds geïnstalleerd. You rock!
SELECTION_HEADING_NEW=Nieuwe programma's downloaden
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de programma's die u wilt installeren.
SELECTION_HEADING_UPDATE=Programma's bijwerken
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn updates beschikbaar voor de volgende programma's
DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en installeren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik geduld, de programma's worden gedownload en geïnstalleerd
FINISH_HEADING_NEW=Programma's toegevoegd
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe programma's zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Bijwerken voltooid
FINISH_TEXT_UPDATE=De programma's zijn bijgewerkt en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later opnieuw.
FINISH_HEADING_NOSELECTION=Geen programma's geselecteerd
FINISH_TEXT_NOSELECTIONSTORE=Er werden geen programma's geselecteerd voor installatie. Als u nieuwe programma's wilt installeren, opent u de %APPSTORE% nogmaals en selecteert er een aantal.
FINISH_TEXT_NOSELECTIONUPDATER=Er werden geen programma's geselecteerd om bij te werken. Als u uw programma's wilt bijwerken, opent u de %UPDATER% nogmaals en selecteert er een aantal.
ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van programma's. Probeer het later opnieuw.
FIRSTRUN=Wilt u dat het PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?
REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Vereiste platform-update
DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloaden van %CURRENTAPP% van %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
DOWNLOADREMAINING=resterend
DOWNLOADCONNECTING=Verbinden...
DOWNLOADSECOND=seconden
DOWNLOADHOUR=uur
DOWNLOADMINUTE=minuten
DOWNLOADPLURAL= 
DOWNLOADKB=kB
DOWNLOADKBS=kB/s
DOWNLOADOF=van
DOWNLOADERROR=Downloadfout: %ERROR% bij bestand %FILE%
DOWNLOADERRORSENDREQUEST=Kon bestand niet downloaden. Dit kan veroorzaakt worden door een proxy- of netwerkprobleem of de host-server staat geen downloads toe vanuit uw locatie. Bestand: %FILE%
DOWNLOADINVALID=De gedownloade kopie van %CURRENTAPPNAME% is niet geldig en kan niet geïnstalleerd worden. Dit kan zijn omwille van een onvolledige download of een netwerkprobleem. Probeer de updater nogmaals te starten wanneer alles voltooid is.
INSTALLING_X_OF_Y=Installeren van %CURRENTAPP% van %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Een aantal programma's zullen de fout geven dat er niet genoeg ruimte is op uw apparaat tijdens de installatie. Dit is door een kleine incompatibiliteit met drives boven 2 TB en de oudere installer waarmee ze ingepakt zijn. Klik gewoon op OK en klik dan op Volgende bij het mapselectievenster om de installatie verder te zetten. Dit probleem zal snel volledig opgelost zijn.
ALREADY_RUNNING=De PortableApps.com updater of programmamap zijn al gestart. Het kan zijn dat het PortableApps.com-platform automatisch controleert op updates bij het opstarten. Wacht totdat de andere instanties beëindigd zijn voordat u een andere start.
DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=De PortableApps.com-website is tijdelijk niet toegankelijk omwille van onderhoud en het programma kan niet gedownload worden. Probeer het later opnieuw. (Bestand: %FILE%)

[SUBCATEGORIES]
Magnification=Vergroting
On-Screen Keyboards=Toetsenbord op scherm
Database=Database
Packaging=Inpakken
Portablization=Portabilisatie
Programming Environment=Programmeeromgeving
Servers=Servers
Text Editors and IDEs=Tekstverwerkers en IDE's
Web Editors=Web editors
Astronomy=Astronomie
Dictionaries=Woordenboeken
Geography=Geografie
Genealogy=Genealogie
Memorization=Memorisatie
Religion=Religie
Technical Computing=Technisch berekenen
Typing=Typen
Action=Actie
Adventure=Avontuur
Arcade=Arcade
Board=Bordspel
Card=Kaartspel
Emulators=Emulators
Music=Muziek
Puzzle=Puzzle
Racing=Racen
Role-Playing=Rollenspel
Strategy=Strategie
Diagramming=Diagrammen
Image Editors=Fotobewerking
Image Viewers=Afbeeldingsweergave
Rendering=Renderen
Vector Graphics=Vectortekeningen
Browsers=Browser
Chat=Chat
Download Managers=Downloadbeheerders
Email=E-mail
File Sharing=Bestandsdeling
FTP Clients=Ftp-clients
Podcast Receivers=Podcast-ontvangers
RSS Readers=RSS-lezers
Telnet and SSH=Telnet en SSH
Audio Editors and Converters=Audio-editors en converters
CD/DVD Burning and Authoring=Cd/dvd branden en bewerken
Media Players=Mediaspelers
Music Creation and Notation=Muziek maken en noteren
Video Editors=Video-editors
Document Viewers=Documentweergave
Calculators=Calculators
Financial=Financieel
Journaling=Journaling
Office Suites=Office suites
Organization=Organisatie
Sticky Notes=Plaknotities
Document Tools=Document-tools
Presentations=Presentaties
Spreadsheets=Spreadsheets
Word Processors=Tekstverwerkers
Antivirus and Antispyware=Antivirus en antispyware
Password Managers=Wachtwoordbeheerders
Secure File Deletion=Veilige bestandsverwijdering
Disk Tools=Schijf-tools
File Comparison=Bestandsvergelijking
File Compression and Packaging=Bestandscompressie en inpakken
File Managers=Bestandsbeheerders
Networking=Networking
Remote Connectivity=Verbinding op afstand
Synchronization=Synchronisatie
Task Managers=Taakbeheerders
Time Wasters=Tijdverdrijvers
Timers=Timers
Desktop Enhancement=Bureaubladverbetering
Clipboard Enhancement=Klembordverbetering
Uninstallers=Uninstallers
Screenshot Tools=Screenshot-tools
Consoles=Consoles
Unit Conversion=Eenheid-conversie
Miscellaneous=Overige
Typing Assistance=Typassistentie
Application Launcher=Toepassing-launcher
CAD (Computer-Aided Design)=CAD (Computer-Aided Design)
Clocks=Horloges
Desktop Publishing=Desktop-publishing
Ebooks=E-books
File Analysis=Bestandsanalyse
File Utilities=Bestandstools
Font tools=Lettertype-tools
Misc=Diversen
Note-Taking=Notities maken
Other=Andere
Physics=Fysica
Social Media=Sociale media
System tools=Systeemtools
Text-to-Speech=Tekst-naar-spraak
Registry tools=Registergereedschappen
Data recovery=Gegevensherstel
Translation=Vertaling
Firewall=Firewall
Password generator=Wachtwoordgenerator
Auditory=Auditief
Encryption=Encryptie
Media Utilities=Mediagereedschappen
Video Editors and Converters=Video-editors en converters
Log in or register to post comments