You are here

Polish Localization

7 posts / 0 new
Last post
kamilb
Offline
Last seen: 12 years 8 months ago
Joined: 2007-01-23 05:02
Polish Localization

Polish localization. [ Kamil Burek -> kb[shift+2]kamilb.info ]

Menu options

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Polish
LocalizedName=Polski
Version=1.6
ContibutedBy=Kamil Burek
LocaleID=1045
LocaleWinName=LANG_POLISH
LocaleCode2=pl
LocaleCode3=pol
LanguageCode=pl
Localeglibc=pl
Codepage=1250

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Anuluj
BUTTON_REVERT=&Przywróć
BUTTON_YES=&Tak
BUTTON_NO=&Nie
BUTTON_REMIND=&Zapytaj mnie później
COLOR_PINK=Różowy
COLOR_RED=Czerwony
COLOR_ORANGE=Pomarańczowy
COLOR_YELLOW=Żółty
COLOR_GREEN=Zielony
COLOR_BLUE=Niebieski
COLOR_PURPLE=Purpurowy
COLOR_VIOLET=Fioletowy
COLOR_BLACK=Czarny
COLOR_WHITE=Biały
COLOR_GRAY=Szary
COLOR_SILVER=Srebrny
COLOR_BRONZE=Brązowy
COLOR_GOLD=Złoty

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Uruchom
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uruchom jako &Administrator
APP_MENU_RENAME=Zmień &nazwę
APP_MENU_HIDE=&Ukryj
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Przesuń na &wierzch
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Przesuń pod &spód
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Pokaż ukryte &ikony
APP_MENU_REFRESH=O&dśwież
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Uruchom au&tomatycznie
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE wolne z $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
ICON_MUSIC=&Muzyka
ICON_PICTURES=&Obrazy
ICON_VIDEOS=&Wideo
ICON_EXPLORE=&Przeglądaj
ICON_BACKUP=&Kopia
ICON_OPTIONS=&Opcje
ICON_HELP=Pomo&c
ICON_SEARCH=Szuka&j
MENU_BACKUP=&Stwórz kopię zapasową
MENU_RESTORE=&Przywróć kopię zapasową
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Małą czcionką
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Dużą czcionką
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Z&ainstaluj nową aplikację
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Usuń aplikację
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Odśwież ikony
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Więcej aplikacji...
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Pokaż &ikonę PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ukryj ikony pulpitu
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Język
MENU_OPTIONS_THEME=&Tematy
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Dodaj nowy temat
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Do&myślny temat PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&O
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź &uaktualnienia
MENU_SEARCH_DRIVE=Szukaj na tym &dysku
MENU_SEARCH_COMPUTER=Szukaj w &komputerze
MENU_SEARCH_WEB=Szukaj w &sieci
MENU_TRAY_EJECT=W&ysuń
MENU_TRAY_EXIT=&Wyjście
DIALOG_EJECT_FAIL=Następujące aplikacje są wciąż uruchomione:%RUNNINGAPPS%Proszę zamknąć wszystkie przenośne aplikacje przed odłączeniem swojego urządzenia.

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Pokaż menu PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Zawsze na &wierzchu
HIDE_ICON=&Ukryj tę ikonę

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Zmień nazwę
LABEL_ORIGINAL=Oryginalna nazwa
LABEL_CUSTOM=Swoja nazwa

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Odinstalować %APPNAME%?
MESSAGE=UWAGA: Odinstalowanie usunie aplikację i wszystkie jej ustawienia (opcje, zakładki, itp.). Dokumenty lub pliki zapisane w twoim folderze Documents lub inncyh nie będą zmieniane, ale wszystkie pliki w tym folderze będą usunięte:
QUESTION=Jesteś pewien, że chcesz odinstalować %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Nie można odinstalować %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Odinstalowywanie %APPNAME%
MESSAGE=Odinstalowywanie %APPNAME%. Proszę czekać...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aktualizacja
LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcesz sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Szukanie poprawek...
LABEL_UP_TO_DATE=Nie ma nowych aktualizacji.
LABEL_DOWNLOADING=Pobieranie aktualizacji...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com zostało zaktualizowane.

Tooltips

1. Ten program pozwala uruchomić $APP z przenośnego dysku. Po więcej informacji zajrzyj na $WEBSITE.

2. Nie znaleziono $FILENAME. Sprawdź konfigurację aplikacji.

3. $APPNAME jest już uruchomiony. Zamknij wszystkie okna $APPNAME przed uruchomieniem $PORTABLEAPPNAME.

4. Nie można uruchomić $PORTABLEAPPNAME. Możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację, aby naprawić ten błąd. (BŁĄD: Nie znaleziono pliku $FILENAME).

5. $PORTABLEAPPNAME jest to $APPNAME spakowany jako przenośna aplikacja, którą możesz uruchomić z pamięci USB, iPodu, przenośnego dysku twardego lub innego podobnego urządzenia.

6. "Prawdopodobnie uruchomiono $PORTABLEAPPNAME z lokalizacji tylko do odczytu. Czy chcesz, aby tymczasowo skopiować aplikację na lokalny dysk twardy, a następnie ją uruchomić?

Ostrzeżenie: Zgoda oznacza tymczasowe skopiowanie prytwatnych ustawień programu $PORTABLEAPPNAME na dysk twardy. Pomimo ich usunięcia po zamknięciu ${PORTABLEAPPNAME}, istnieje możliwość dotarcia do tych danych."

7. Nie można uruchomić ${PORTABLEAPPNAME} bezpośrednio z lokalizacji "Tylko do odczytu", program zostanie zamknięty.

Launcher Locale File

;=== PortableApps.comLauncherLANG_POLISH.nsh (2008-08-12)

LangString LauncherFileDescription ${LANG_POLISH} "Ten starter pozwala korzystać z ${APPNAME} w wersji przenośnej. Odwiedź ${WEBSITE}, aby dowiedzieć się więcej".
LangString LauncherFileNotFound ${LANG_POLISH} "Nie można uruchomić ${PORTABLEAPPNAME}. Możesz spróbować ponownie zainstalować aplikację, aby naprawić ten błąd. (BŁĄD: Nie znaleziono pliku ${FILENAME})."
LangString LauncherAlreadyRunning ${LANG_POLISH} "${APPNAME} jest już uruchomiony. Zamknij wszystkie okna ${APPNAME} przed uruchomieniem ${PORTABLEAPPNAME}."
LangString LauncherAppDescription ${LANG_POLISH} "${PORTABLEAPPNAME} jest to ${APPNAME} spakowany jako przenośna aplikacja, którą możesz uruchomić z pamięci USB, iPodu, przenośnego dysku twardego lub innego podobnego urządzenia."
LangString LauncherAskCopyLocal ${LANG_POLISH} "Prawdopodobnie uruchomiono ${PORTABLEAPPNAME} z lokalizacji tylko do odczytu. Czy chcesz, aby tymczasowo skopiować aplikację na lokalny dysk twardy, a następnie ją uruchomić?$\n$\nOstrzeżenie: Zgoda oznacza tymczasowe skopiowanie prytwatnych ustawień programu ${PORTABLEAPPNAME} na dysk twardy. Pomimo ich usunięcia po zamknięciu ${PORTABLEAPPNAME}, istnieje możliwość dotarcia do tych danych."
LangString LauncherNoReadOnly ${LANG_POLISH} "Nie można uruchomić ${PORTABLEAPPNAME} bezpośrednio z lokalizacji "Tylko do odczytu", program zostanie zamknięty."

Installer Locale File

;=== PortableApps.comInstallerLANG_POLISH.nsh (2008-08-12)

LangString welcome ${LANG_POLISH} "Kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji ${NAME}.\r\n\r\nJeśli chcesz zaktualizować istniejącą wersję aplikacji, przed rozpoczęciem instalacji zamknij aktualizowany program.\r\n\r\nNaciśnij Dalej by kontynuować."
LangString finish ${LANG_POLISH} "${NAME} został zainstalowany.\r\n\r\nNaciśnij Zakończ, aby zamknąć instalator."
LangString runwarning ${LANG_POLISH} "Zamknij wszystkie okna programu ${CLOSENAME} i naciśnij OK. Nie można zaktualizować uruchomionego programu."
LangString invaliddirectory ${LANG_POLISH} "Wskazany folder jest niepoprawny. Wskaż poprawną ścieżkę docelową."
LangString notenoughspace ${LANG_POLISH} "Za mało miejsca na dysku docelowym."
LangString checkforplatform ${LANG_POLISH} "Sprawdzanie Platformy PortableApps.com"
LangString refreshmenu ${LANG_POLISH} "Odświeżanie menu PortableApps.com"

Backup Locale File

;PortableApps.com Backup Strings 1.2.0.0
;Translated by Michał Trzebiatowski (PortableApps.com User: M_T)

;Backup
LangString welcome ${LANG_POLISH} "Witaj w programie tworzenia kopii zapasowej PortableApps.com.\r\n\r\nTo narzędzie pozwala na szybkie i łatwe tworzenie kopii zapasowej plików twojego urządzenia przenośnego. Naciśnij 'Dalej' by wybrać typ kopii zapasowej, który chcesz utworzyć...\r\n\r\nUwaga: Tak jak w przypadku tworzenia każdej innej kopii zapasowej, należy najpierw zamknąć wszystkie inne aplikacje."
LangString settingsheader ${LANG_POLISH} "Ustawienia kopii zapasowej"
LangString backupinfo ${LANG_POLISH} "Katalog kopii zap. (Nazwa pliku: $BACKUPFILENAME-Typ)"
LangString headerphrase ${LANG_POLISH} "Twoje proste rozwiązanie dla przenośnych aplikacji"
LangString replacefile ${LANG_POLISH} "Plik $BACKUPDIRECTORY\$BACKUPFILENAME już istnieje. Czy chcesz go zamienić?"
LangString detailswindowshown ${LANG_POLISH} "UWAGA: Widoczne będzie okno ze szczegółami. Zamknięcie tego okna przerwa proces."
LangString backupcomplete ${LANG_POLISH} "Kopia zapasowa utworzona."
LangString backupsuccessdetails ${LANG_POLISH} "Twoje pliki kopii zapasowej zostały utworzone w:\r\n\r\nKatalog:\r\n$BACKUPDIRECTORY\r\n\r\nNazwa pliku:\r\n$BACKUPFILENAME"
LangString backupfailed ${LANG_POLISH} "Kopia zapasowa nie powiodła się"
LangString backupfaileddetails ${LANG_POLISH} "Proces tworzenia kopii zapasowej nie mógł być zakończony. Proszę sprawdź twoje ustawienia."
LangString backupcancelled ${LANG_POLISH} "Kopia zapasowa anulowana"
LangString backupcancelleddetails ${LANG_POLISH} "Proces tworzenia kopii zapasowej został anulowany."
LangString backuptype ${LANG_POLISH} "Typ kopii zapasowej"
LangString backupfile ${LANG_POLISH} "Plik kopii zapasowej"
LangString backingup ${LANG_POLISH} "Tworzenie plików kopii zapasowej..."

;BackupForm
LangString formbackupwhat ${LANG_POLISH} "Z czego chcesz utworzyć kopię zapasową?"
LangString formbackuptypecomplete ${LANG_POLISH} "Pełna (wszystkie pliki na twoim przenośnym dysku)"
LangString formbackuptypeappdata ${LANG_POLISH} "Dane aplikacji (ustawienia, profile, zakładki, itp.)"
LangString formbackuptypedocuments ${LANG_POLISH} "Dokumenty (katalog dokumentów na twoim przenośnym dysku)"
LangString formbackupgroupoptions ${LANG_POLISH} "Opcje kopii zapasowej"
LangString formbackuplocation ${LANG_POLISH} "Lokalizacja kopii zapasowej"
LangString formbackupmaxcompression ${LANG_POLISH} "Maks. kompresja (wolne)"
LangString formbackupshowdetails ${LANG_POLISH} "Pokaż szczegóły"
LangString formbackup7z ${LANG_POLISH} "Użyj formatu 7z"

;Restore
LangString restorewelcome ${LANG_POLISH} "Witaj w programie przywracania kopii zapasowej PortableApps.com.\r\n\r\nTo narzędzie pozwala na szybkie i łatwe przywracanie plików, utworzonych kopią zapasową PortableApps.com, na twoim urządzeniu przenośnym. Naciśnij 'Dalej' by wybrać plik kopii zapasowej, którą chcesz przywrócić...\r\n\r\nUwaga: Tak jak w przypadku przywracania każdej innej kopii zapasowej, należy najpierw zamknąć wszystkie inne aplikacje."
LangString restoresettingsheader ${LANG_POLISH} "Ustawienia przywracania kopii zapasowej"
LangString unknownrestoretype ${LANG_POLISH} "Nie można określić typu kopii zapasowej z nazwy pliku. Będziesz musiał ręcznie przywrócić ten plik.$\n$\nPonieważ jest to standardowy plik archiwum, możesz skorzystać z aplikacji, takich jak 7-Zip Portable, aby go otworzyć."
LangString restoring ${LANG_POLISH} "Przywracanie plików kopii zapasowej..."
LangString restorecomplete ${LANG_POLISH} "Przywracanie kopii zapasowej zakończone."
LangString restorecompletedetails ${LANG_POLISH} "Pliki zostały przywrócone. Jeśli masz zamiar usunąć plik kopii zapasowej, należy najpierw sprawdzić czy wszystkie potrzebne pliki zostały przywrócone."

Other

Install  - Zainstaluj
Setup   - Instalacja
Extracting - Wypakowywanie
Next    - Dalej
Back    - Wstecz
Cancel   - Anuluj
Finish   - Zakończ
I agree  - Zgadzam się
Yes    - Tak
No     - Nie

PortableApps Menu MOD

[LOCALE]
VERSION=Polish R34

[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=Dokumenty
ICON_MUSIC=Muzyka
ICON_PICTURES=Obrazy
ICON_VIDEOS=Wideo
ICON_EXPLORE=Przeglądaj
ICON_BACKUP=Kopia
ICON_OPTIONS=Opcje
ICON_HELP=Pomoc
ICON_SEARCH=Szukaj
MENU_BACKUP=Stwórz kopię zapasową
MENU_RESTORE=Przywróć kopię zapasową
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Małą czcionką
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Dużą czcionką
MENU_OPTIONS_LOCALE=Język
MENU_OPTIONS_THEME=Motyw
MENU_OPTIONS_UNHIDE_APPS=Pokaż ukryte aplikacje
MENU_OPTIONS_SORT_APPS=Sortowanie
MENU_OPTIONS_SORT_ALPHA=Alfabetycznie
MENU_OPTIONS_SORT_CTG_FIRST=Alfabetycznie, kategorie na początku
MENU_OPTIONS_SORT_CTG_LAST=Alfabetycznie, kategorie na końcu
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Zainstaluj nową aplikację
MENU_OPTIONS_ADD_EXTERNAL_APP=Dodaj zewnętrzną aplikację
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Odinstaluj aplikację
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP_MESSAGE=Aby odinstalować aplikację, wyłącz PortableApps Menu i usuń jej katalog z folderu \PortableApps. Gdy naciśniesz OK, zostanie otworzony folder \PortableApps.
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Odśwież ikony
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Więcej aplikacji
MENU_OPTIONS_STAY_VISIBLE=Zawsze na wierzchu
MENU_OPTIONS_DISABLE_DRAGGING=Wyłącz przenoszenie Menu
MENU_OPTIONS_SNAP_TO_SCREEN=Dokuj do krawędzi
MENU_OPTIONS_DISABLE_FADE=Wyłącz płynne pojawianie
MENU_OPTIONS_LOAD_APPS_FROM_DB=Ładuj aplikacje z bazy danych
MENU_OPTIONS_ENABLE_WALLPAPER_SWAP=Włącz podmianę tapety
MENU_OPTIONS_RESTORE_POSITION=Przywróć pozycję
MENU_OPTIONS_SHOW_HIDE_MENU=Pokaż / Ukryj Menu
MENU_OPTIONS_EXIT=Wyjście
MENU_PAFDATA_HIDE_APP=Ukryj
MENU_PAFDATA_RENAME_APP=Zmień nazwę
MENU_PAFDATA_HIDE_CATEGORY=Ukryj kategorię
MENU_PAFDATA_RENAME_CATEGORY=Zmień nazwę kategorii
MENU_PAFDATA_RENAME_MESSAGE=Podaj nową nazwę aplikacji
MENU_PAFDATA_REMOVE_EXTERNAL=Usuń z Menu
MENU_PAFDATA_AUTOEXEC_APP=Uruchamiaj przy starcie Menu
MENU_PAFDATA_EXEC_ON_CLOSE=Uruchamiaj przy wyjściu z Menu
MENU_PAFDATA_EXPLORE=Przeglądaj folder...
MENU_PAFDATA_CATEGORY=Kategoria
MENU_PAFDATA_CATEGORY_NEW=Nowa kategoria
MENU_PAFDATA_CATEGORY_ADD=Dodaj kategorię
MENU_PAFDATA_CATEGORY_DELETE=Usuń kategorię
MENU_PAFDATA_CATEGORY_EDIT=Edytuj kategorię
MENU_PAFDATA_MOVE=Przesuń
MENU_PAFDATA_MOVE_TOP=Na początek
MENU_PAFDATA_MOVE_UP=W górę
MENU_PAFDATA_MOVE_DOWN=W dół
MENU_PAFDATA_MOVE_BOTTOM=Na koniec
MENU_PAFDATA_MOVE_KEYBOARD=Za pomocą klawiszy
MENU_CUSTBUTTONS_RENAME=Zmień nazwę
MENU_CUSTBUTTONS_RENAME_CAPTION=Zmień nazwę przycisku
MENU_CUSTBUTTONS_RENAME_PROMPT=Podaj nową nazwę programowalnego przycisku
MENU_CUSTBUTTONS_CHANGE=Zmień
MENU_CUSTBUTTONS_CHANGE_CAPTION=Zmień
MENU_CUSTBUTTONS_CHANGE_PROMPT=Podaj folder, który chcesz przypisać do przycisku (bez litery dysku)
MENU_SEARCH_DRIVE=Szukaj na tym dysku
MENU_SEARCH_COMPUTER=Szukaj w komputerze
MENU_SEARCH_WEB=Szukaj w sieci
DRIVE_SPACE_FREE=wolne z
EXTERNAL_PROMPT=Wybierz aplikację, aby dodać ją do Menu

[ERRORS]
DEFAULT_THEME_CORRUPTED=Domyślny motyw jest uszkodzony lub nie jest zainstalowany poprawnie i program nie może kontynuować. Prosimy o ponowne zainstalowanie aplikacji, aby rozwiązać ten problem.
SELECTED_THEME_CORRUPTED=Ostatnio wybrany motyw, '% s' nie jest zainstalowany poprawnie, został usunięty lub jest uszkodzony. Domyślny motyw został ustawiony automatycznie.
HELP_UNSUPPORTED=PortableApps Menu MOD (wersja %s, tłumaczenie %s) jest modyfikacją standardowego PortableApps Menu i nie jest wspierany przez PortableApps.com. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź forum PortableApps.com i szukaj informacji o PortableAppsMenu MOD.
HELP_TRANSLATOR=
REGISTER_HOTKEY_ERROR=Globalne klawisze nie mogą być zarejestrowane. Prawodopodobnie inny program używa skrótów klawiszowych klawiszy Shift-Win lub Shift-F11.
EXTERNAL_DRIVE_ERROR=Dodane aplikacje muszą znajdować się na tym samym dysku, co Menu.

[FORM_INSTALL]
INSTALL_MESSAGE=Aplikacje w formacie PortableApps mogą być zainstalowane automatycznie przez PortableApps Menu. Po pobraniu aplikacji, którą chcesz zainstalować (plik z końcówką .paf.exe) wystarczy nacisnąć przycisk poniżej i wybrać plik. PortableApps zajmie się resztą.
INSTALL_FAILED=Nie można wykonać %s
INSTALL_BUTTON_INSTALL=Instalacja
INSTALL_BUTTON_CANCEL=Anuluj

[FUTURE]
REGISTER_HOTKEY_ERROR=Globalne klawisze nie mogą być zarejestrowane. Prawodopodobnie inny program używa skrótu klawiszowego KEYREPLACE.
REGISTER_HOTKEY_ERRORS=Globalne klawisze nie mogą być zarejestrowane. Prawodopodobnie inny program używa skrótów klawiszowych KEYREPLACE i KEYREPLACE.
REGISTER_HOTKEY_WIN=Shift-Win
REGISTER_HOTKEY_F11=Shift-F11

[FORM_CATEGORY]
CATEGORY_TITLE=Edycja kategorii
CATEGORY_NAME=Nazwa kategorii
CATEGORY_HINT=Podpowiedź
CATEGORY_BUTTON_SAVE=Zapisz
CATEGORY_BUTTON_CANCEL=Anuluj
CATEGORY_RESET_OPEN_ICON=Resetuj otwartą ikonę
CATEGORY_CHANGE_OPEN_ICON=Zmień otwartą ikonę
CATEGORY_RESET_CLOSED_ICON=Resetuj zamkniętą ikonę
CATEGORY_CHANGE_CLOSED_ICON=Zmień zamkniętą ikonę
CATEGORY_DRIVE_ERROR=Ikona musi znajdować się na tym samym dysku, co Menu.

[FORM_MOVE]
MOVE_BUTTON_CANCEL=Anuluj
MOVE_LABEL_TEXT=Użyj strzałki w górę i w dół, aby przenieść element. ESC, aby anulować

Changelog:
2008-07-16 06:20 - Baniaczek
2008-08-12 06:57 - M.T.
2008-08-12 08:07 - added PortableApps Menu MOD locale
2009-03-04 02:19 - M.T.
2009-03-05 07:49 - M.T.
2009-03-13 07:48 - M.T.
2009-03-13 21:22 - M.T.
2009-03-29 10:11 - PA 1.6
2009-03-29 10:17 - M.T.
2009-05-19 14:20 - M.T.

Ryan McCue
Ryan McCue's picture
Offline
Last seen: 12 years 4 months ago
Joined: 2006-01-06 21:27
Great!

We will add them ASAP.
----
Ryan McCue
Person 1: Oh my god. You will never believe what just happened.
Person 2: What?
Person 1: I can't remember, I've forgotten.

"If you're not part of the solution, you're part of the precipitate."

kamilb
Offline
Last seen: 12 years 8 months ago
Joined: 2007-01-23 05:02
:)

Thanks.

ano
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2007-07-30 16:57
Kilka literówek

Wypadałoby poprawić kilka literówek, np. "spróbój" na "spróbuj", "porcesy" na "procesy". Poza tym fajnie, że kiedyś będzie trochę po polsku.

kamilb
Offline
Last seen: 12 years 8 months ago
Joined: 2007-01-23 05:02
Dzięki

Haha, fakt. Są literówki i ogólnie orty. Dzięki za spostrzeżenie, każdemu się zdarzy Smile // Fixed.

M_T
Offline
Last seen: 9 years 5 months ago
Joined: 2008-01-09 13:44
to jeszcze nie koniec

hej

jest jeszcze mały błąd którego właśnie zauważyłem:
Trzecia linijka w Launcher Locale File - "Sprobuj" popraw na "Spróbuj"

Dziękuję

kamilb
Offline
Last seen: 12 years 8 months ago
Joined: 2007-01-23 05:02
reply

dzięki (:
//fixed.

Topic locked