You are here

Estonian / Eesti (et_EE) localization updated

1 post / 0 new
ki£mer
Offline
Last seen: 7 years 3 months ago
Joined: 2008-03-31 04:06
Estonian / Eesti (et_EE) localization updated

//-----------------------------------------------------------\\
FOR Estonian Language PortableApps.com Menu
//-----------------------------------------------------------\\

;File: Eesti.locale
;PortableApps.com Menu Strings
;Translated by Raivo Välba

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Estonian
LocalizedName=Eesti
Version=1.2
ContibutedBy=Raivo Välba
LocaleID=1061
LocaleWinName=LANG_ESTONIAN
LocaleCode2=et
LocaleCode3=est
LanguageCode=et_EE
Localeglibc=et
Codepage=1257

[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=&Dokumendid
ICON_MUSIC=&Muusika
ICON_PICTURES=&Pildid
ICON_VIDEOS=&Videod
ICON_EXPLORE=&Ava kaust
ICON_BACKUP=&Varundamine
ICON_OPTIONS=&Sätted
ICON_HELP=Ab&i
ICON_SEARCH=&Otsi
MENU_BACKUP=&Varunda failid
MENU_RESTORE=&Taasta failid
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Väike kiri
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Suur kiri
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Paigalda programm
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Eemalda programm
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Värskenda menüüd
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Tõmba uus programm ...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Keel
MENU_HELP_ABOUT=Programmist
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Kontrolli &uuendusi
MENU_SEARCH_DRIVE=Otsi sellelt seadmelt
MENU_SEARCH_COMPUTER=Otsi sellest arvutist
MENU_SEARCH_WEB=Otsi veebist
MENU_TRAY_EJECT=Ü&henda lahti
MENU_TRAY_EXIT=V&älju

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Nimeta ümber

//-----------------------------------------------------------\\
FOR Estonian Language INSTALLER MENU
//-----------------------------------------------------------\\

LangString welcome ${LANG_ESTONIAN} "Paigaldusnõustaja juhib sind läbi ${NAME} paigaldusprotsessi.\r\n\r\nKui sa uuendad ${NAME},

palun sulge programm enne jätkamist.\r\n\r\nJätkamiseks klõpsa Edasi."
LangString finish ${LANG_ESTONIAN} "${NAME} on paigaldatud.\r\n\r\nPaigaldusnõustaja sulgemiseks klõpsa Lõpeta."
LangString runwarning ${LANG_ESTONIAN} "Palun sulge ${CLOSENAME} ja vajuta Sobib. Programmi ei saa uuendada kui programm töötab."
LangString invaliddirectory ${LANG_ESTONIAN} "Valitud sihtkaust on vigane. Palun vali õige kaust."
LangString notenoughspace ${LANG_ESTONIAN} "Valitud seadmel ei ole programmi paigaldamiseks piisavalt vaba ruumi."
LangString checkforplatform ${LANG_ESTONIAN} "Kontrollitakse PortableApps.com olemasolu"
LangString refreshmenu ${LANG_ESTONIAN} "Värskendatakse PortableApps.com Menu"

OK == Sobib
Previous == Tagasi
Next == Edasi
Finish == Lõpeta
Cancel == Loobu
Exit == Välju