You are here

Dutch Languages (Up-to-date)

1 post / 0 new
Martijn van Berkel
Offline
Last seen: 15 years 8 months ago
Joined: 2008-10-23 14:00
Dutch Languages (Up-to-date)

Hello,

Here are up-to-date translations for the PortableApps components.

PortableApps Menu - Dutch.locale:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=1.0.9
ContibutedBy=Martijn van Berkel

[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=&Video's
ICON_EXPLORE=V&erkennen
ICON_BACKUP=&Backup
ICON_OPTIONS=&Opties
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
MENU_BACKUP=Backup &maken
MENU_RESTORE=Backup &herstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Kleine letters
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grote letters
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Een nieuw programma &installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Een programma ve&rwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Pictogrammen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Meer programma's...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=T&aal
MENU_HELP_ABOUT=&Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Zoeken naar &updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Dit &station doorzoeken
MENU_SEARCH_COMPUTER=Deze &computer doorzoeken
MENU_SEARCH_WEB=Het &web doorzoeken
MENU_TRAY_EJECT=Uitw&erpen
MENU_TRAY_EXIT=Af&sluiten

Installer - PortableApps.comInstallerLANG_DUTCH.nsh:

LangString welcome ${LANG_DUTCH} "Deze wizard zal u begeleiden door de installatie van ${NAME}.\r\n\r\nAls u een vorige of bestaande installatie van ${NAME} wilt bijwerken, is het sterk aanbevolen om het programma te sluiten voordat u doorgaat.\r\n\r\nKlik op Volgende om door te gaan."

LangString finish ${LANG_DUTCH} "${NAME} is succesvol geïnstalleerd op uw apparaat.\r\n\r\nKlik op Voltooien om de wizard te beëindigen."

LangString runwarning ${LANG_DUTCH} "Sluit a.u.b. alle instanties van ${CLOSENAME} en klik vervolgens op OK. De portable app kan niet bijgewerkt worden als deze is opgestart."

LangString invaliddirectory ${LANG_DUTCH} "De door u geselecteerde installatiemap is niet geldig. Selecteer a.u.b. een geldige map."

LangString notenoughspace ${LANG_DUTCH} "Het apparaat waar u het programma op wilt installeren, bevat niet genoeg ruimte voor deze applicatie."

LangString checkforplatform ${LANG_DUTCH} "Bezig met het controleren van het PortableApps.com Platform..."

LangString refreshmenu ${LANG_DUTCH} "Bezig met het vernieuwen van het PortableApps.com Menu..."

Launcher - PortableApps.comLauncherLANG_DUTCH.nsh:

LangString LauncherFileNotFound ${LANG_DUTCH} "${PORTABLEAPPNAME} kan niet worden gestart. Probeer de applicatie opnieuw te installeren om dit probleem te verhelpen. (Fout: $MISSINGFILEORPATH kon niet worden gevonden.)"

LangString LauncherAlreadyRunning ${LANG_DUTCH} "${APPNAME} is al opgestart. Sluit a.u.b. andere instanties van ${APPNAME} af voordat u ${PORTABLEAPPNAME} start."

LangString LauncherAskCopyLocal ${LANG_DUTCH} "${PORTABLEAPPNAME} blijkt opgestart te zijn vanaf een locatie die alleen-lezen is. Wilt u een tijdelijke kopie naar uw hardeschijf kopiëren en het programma daarvandaan opstarten?$\n$\nPrivacywaarschuwing: Als u Ja kiest, zullen uw persoonlijke gegevens van ${PORTABLEAPPNAME} tijdelijk gekopieëerd worden naar een lokale schijf. Hoewel deze gegevens na het afsluiten van ${PORTABLEAPPNAME} worden verwijderd, kan het mogelijk zijn dat iemand deze gegevens later kan benaderen."

LangString LauncherNoReadOnly ${LANG_DUTCH} "${PORTABLEAPPNAME} kan niet vanaf een alleen-lezen locatie worden opgestart en zal nu worden afgesloten."

LangString LauncherPathTooLong ${LANG_DUTCH} "Het pad naar ${PORTABLEAPPNAME} is te lang. Gelieve het pad te verkleinen door het programma in een hogere map te plaatsen of door mapnamen te verkleinen."

LangString LauncherNextButton ${LANG_DUTCH} "&Volgende >"

I hope it's usefull Smile

Kind regards,
Martijn van Berkel

[Fixed PRE tags - mod JTH]