You are here

Dutch (nl) Translations (PortableApps.com Platform)

1 post / 0 new
RockyTDR
Offline
Last seen: 1 month 1 week ago
Translator
Joined: 2008-07-25 06:28
Dutch (nl) Translations (PortableApps.com Platform)

This is the updated Dutch translation of the PortableApps.com menu (version 2.0 beta 3). I compared it with WinMerge with the English version, so it should be complete. I also corrected some typos. Maybe this thread could be used for future versions of the translation, because I didn't find an existing topic for Dutch.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=1.2
ContibutedBy=the0chef, Martijn, Jelle Kuin, RockyTDR
LocaleID=1043
LocaleWinName=LANG_DUTCH
LocaleCode2=nl
LocaleCode3=nld
LanguageCode=nl
Localeglibc=nl
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuleren
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=Herinner mij later
COLOR_PINK=Roze
COLOR_RED=Rood
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blauw
COLOR_PURPLE=Paars
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Zwart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grijs
COLOR_SILVER=Zilver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Uitvoeren
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uitvoeren als administrator
APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
APP_MENU_HIDE=Verbergen
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE vrij van $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
ICON_BACKUP=&Back-up
ICON_OPTIONS=&Voorkeuren
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
MENU_BACKUP=Back-up maken
MENU_RESTORE=Back-up herstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Programma installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programma-iconen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com &icoon weergeven
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaublad-iconen verbergen
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Thema installeren
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaardthema
MENU_HELP_ABOUT=Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op dit station
MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
DIALOG_EJECT_FAIL=Volgende portable apps zijn nog actief: %RUNNINGAPPS%Gelieve alle portable apps te sluiten voordat u uw apparaat loskoppelt.
INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen Portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
CHECK_DRIVE=Station controleren op fouten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen is gewijzigd. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriet

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=PortableApp&s.com Platform weergeven
ALWAYS_ON_TOP=Al&tijd bovenaan
HIDE_ICON=Dit icoon &verbergen

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Naam wijzigen
LABEL_ORIGINAL=Originele naam
LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% deïnstalleren?
MESSAGE=WARNING: De deïnstallatie zal de portable app en zijn instellingen (voorkeuren, bladwijzers, etc) verwijderen.  Documenten of bestanden opgeslagen in uw Documentenmap of andere mappen blijven behouden, maar alle bestanden in deze map zullen gewist worden:
QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wil deïnstalleren?
FAILMESSAGE=Onmogelijk om %APPNAME% te deïnstalleren.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% deïnstalleren
MESSAGE=%APPNAME% deïnstalleren. Gelieve even te wachten...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Updates
LABEL_CHECK_INQUIRY=Wilt u controleren of u de meest recente versie van het PortableApps.com Platform heeft?
LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
LABEL_UP_TO_DATE=Er zijn geen nieuwe updates beschikbaar.
LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol geüpdatet.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=PortableApps.com controleren voor apps...
INTRO_UPTODATE=Alle portable apps zijn up-to-date.
SELECTION_HEADING_NEW=Download nieuwe portable apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en klik op %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Portable apps updaten
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn updates beschikbaar voor de volgende portable apps
DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en Installeren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik, de portable apps worden gedownload en geïnstalleerd
FINISH_HEADING_NEW=Portable apps toegevoegd
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe portable apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
FINISH_TEXT_UPDATE=Portable apps zijn bijgewerkt en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com Updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later opnieuw.
ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van portable apps! Probeer het later opnieuw.
FIRSTRUN=Wilt u dat het PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?