You are here

Vietnamese Language Pack 3.6

1 post / 0 new
tct
tct's picture
Offline
Last seen: 13 years 4 months ago
Joined: 2007-09-28 01:44
Vietnamese Language Pack 3.6

Nếu bạn thường xuyên sử dụng trình duyệt web Firefox, nhưng lại gặp rào cản về ngôn ngữ sử dụng thì có một tin vui là hiện nay đã có một add-on giúp người dùng chuyển đổi toàn bộ giao diện hiện thời của Firefox sang giao diện Việt hóa hoàn toàn.

Hiện nay đã có bản Firefox tiếng Việt chính thức của Firefox nhưng bản portable vẫn chưa có. Add-on này rất thích hợp cho những người đang xài tiếng anh muốn chuyển nhanh qua giao diện tiếng Việt.

Bạn chỉ cần cài đặt Add-on tại: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/84469/

Khi nào cần chuyển về giao diện tiếng Anh bạn chỉ cần vào Vô hiệu trong thẻ Ngôn ngữ ở Tiện ích

Chúc các bạn vui khi sử dụng tiện ích này!!!
Google Tranlate
If you regularly use Firefox web browser, but having the language barrier is used as a good news now has an add-on lets users change the entire interface to Firefox's current traffic Vietnamese goods area completely.

Present had the Vietnamese official Firefox Firefox but the portable is not available. Add-on is very suitable for people want to spend his free fast interface Vietnamese.

You only need to install the Add-on at: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/84469/

When to switch back to English interface you just need to Disable tab Language stay Ons

I wish you happy to use this gadget!