You are here

Danish translation

2 posts / 0 new
Last post
AlleyKat
Offline
Last seen: 10 years 4 months ago
Joined: 2007-02-05 19:37
Danish translation

Here's danish -

;=== LauncherStrings-Danish.nsh (2007-02-06)

LangString LauncherFileDescription ${LANG_DANISH} "Denne startapplikation tillader at $APP kan køres fra et flytbart drev. For mere information, besøg $WEBSITE"

LangString LauncherFileNotFound ${LANG_DANISH} "$PORTABLEAPPNAME kan ikke startes. Du kan eventuelt geninstallere for at rette dette problem. (FEJL: $FILENAME kunne ikke findes)"

LangString LauncherAlreadyRunning ${LANG_DANISH} "Et andet eksemplar af $APPNAME kører allerede. Please close other instances of $APPNAME before launching $PORTABLEAPPNAME."

LangString LauncherAppDescription ${LANG_DANISH} "$PORTABLEAPPNAME er $APPNAME pakket som portabel applikation, hvilket lader det køre fra et USB flash-drev, en iPod, en transportabel harddisk eller anden transportabel enhed."

LangString LauncherAskCopyLocal ${LANG_DANISH} "$PORTABLEAPPNAME ser ud til at køre fra en placering der er skrivebeskyttet. Ønsker du midlertidigt at kopiere det til den lokale harddisk og køre det derfra?$\n$\nBemærkning ift. sikkerhed: Hvis du svarer Ja, vil dine personlige data i $PORTABLEAPPNAME blive kopieret midlertidigt til et lokalt drev. Selvom denne kopi af dine data bliver slettet når du lukker $PORTABLEAPPNAME, kan det være muligt for andre at tilgå disse data senere."

LangString LauncherNoReadOnly ${LANG_DANISH} "$PORTABLEAPPNAME kan ikke køre direkte fra en skrivebeskyttet placering og bliver derfor lukket."

And:

;=== InstallerStrings-Danish.nsh  (2007-02-06)

LangString InstallerWelcomeText ${LANG_DANISH} "Denne guide vil hjælpe dig igennem installationen af $PORTABLEAPPNAME.\r\n\r\nHvis du opgraderer en eksisterende version af $PORTABLEAPPNAME, bedes du lukke denne før du fortsætter.\r\n\r\nKlik Næste for at fortsætte."

LangString InstallerFinishText ${LANG_DANISH} "$PORTABLEAPPNAME er blevet installeret på din enhed.\r\n\r\nKlik Afslut for at lukke denne guide."

Best regards,
Finn S / AlleyKat

[Moderator RM: Please note: use <pre> around code blocks and <code> around inline code]

[Edit] Split into the 2 files, using pre.

AlleyKat
Offline
Last seen: 10 years 4 months ago
Joined: 2007-02-05 19:37
Danish Menu
[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=Dokumenter
ICON_MUSIC=Musik
ICON_PICTURES=Billeder
ICON_VIDEOS=Video
ICON_EXPLORE=Gennemse
ICON_BACKUP=Backup
ICON_OPTIONS=Indstillinger
ICON_HELP=Hjælp
ICON_SEARCH=Søg
MENU_BACKUP=Filbackup
MENU_RESTORE=Genetablér fra backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Lille skriftstørrelse
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Stor skriftstørrelse
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Installer en ny app
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Fjern en app
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Genindlæs app ikoner
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Hent flere apps...
MENU_SEARCH_DRIVE=Søg dette drev
MENU_SEARCH_COMPUTER=Søg denne computer
MENU_SEARCH_WEB=Søg på nettet

Might want to link to this file (default english) from the top post Smile
[edit] Updated

Topic locked