You are here

Albanian Translation

7 posts / 0 new
Last post
truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
Albanian Translation

Guys, will someone give me some instruction about the language files i can translate? Smile

Thanks!

truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
Form Main

[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=Dokumentet
ICON_MUSIC=Muzikat
ICON_PICTURES=Fotografitë
ICON_VIDEOS=Videot
ICON_EXPLORE=Kërkuesi
ICON_BACKUP=Rerzervë
ICON_OPTIONS=Zgjedhjet
ICON_HELP=Ndihmë
ICON_SEARCH=Kërko
MENU_BACKUP=Rezervo Fajllat
MENU_RESTORE=Rikthej nga Rezervimi
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Fontat e Vogël
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Fontat e Mëdhenj
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Installo një aplikacion të ri
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Shlyej Aplikacione
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Rifresko app ikonat
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Mer më shumë App..
MENU_SEARCH_DRIVE=Kërko këtë Disk
MENU_SEARCH_COMPUTER=Kërko këtë Kompjuter
MENU_SEARCH_WEB=Kërko në Web

As i found form main, in other localisations i translated this, can someone tell me if there is any option to post those files, somewhere or where to save them ?

Simeon
Simeon's picture
Offline
Last seen: 9 years 9 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-09-25 15:15
Just post them here in this thread

Ryan (=rmccue) or another Moderator will include it into the official list.

"What about Love?" - "Overrated. Biochemically no different than eating large quantities of chocolate." - Al Pacino in The Devils Advocate

Simeon
Simeon's picture
Offline
Last seen: 9 years 9 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-09-25 15:15
Welcome to PortableApps.com!

look here

"What about Love?" - "Overrated. Biochemically no different than eating large quantities of chocolate." - Al Pacino in The Devils Advocate

truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
;===

;=== LauncherStrings-Albanian.nsh (2007-07-02)

LangString LauncherFileDescription ${LANG_ALBANIAN} "Ky mekanizëm lë shimi mundëson $APP të startoj nga disku i lëvizshëm. Për më shumë informata, vizito $WEBSITE"

LangString LauncherFileNotFound ${LANG_ALBANIAN} "$PORTABLEAPPNAME nuk mund të niset. Ju ndoshta duhet të re-installoni për të zgjidhur problemin. (GABIM: $FILENAME nuk u gjet)"

LangString LauncherAlreadyRunning ${LANG_ALBANIAN} "Aplikacioni $APPNAME veç është i startuar. Ju lutem njëherë mbylleni aplikacionin $APPNAME para se të rinisni $PORTABLEAPPNAME."

LangString LauncherAppDescription ${LANG_ALBANIAN} "$PORTABLEAPPNAME është $APPNAME i ambalazhuar si një portable app, dhe është mundësuar që të filloj nga USB flash disku, iPodi, portable hard disku apo ndonjë aparat tjetër."

LangString LauncherAskCopyLocal ${LANG_ALBANIAN} "$PORTABLEAPPNAME si duket është startuar si read-only. A dëshironi që të kopjoni përkohësisht në diskun tuaj lokal dhe të startoni prej atje?$\n$\nNotë e fshehtë: Në qoftë se selektoni Po, atëherë data juaj personale bashkëmbyllur me $PORTABLEAPPNAME do të kopjohet në diskun lokal përkohësisht. Megjithëse kjo kopij e datës tuaj do të fshihet kur do ta mbyllni $PORTABLEAPPNAME, që mos të përdor ndokush tjetër të njejtin më vonë."

LangString LauncherNoReadOnly ${LANG_ALBANIAN} "$PORTABLEAPPNAME nuk mund të qohet direkt nga lokacioni dhe tash do të mbyllet."

Here we go, the launcher strings, i think they r cool Wink

truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
Installer strings, also translated

;=== InstallerStrings-Albanian.nsh (2007-07-02)

LangString InstallerWelcomeText ${LANG_ALBANIAN} "Ky udhëtim i magjisë do të ju udhëzoj installimin e $PORTABLEAPPNAME.\r\n\r\nNë qoftë se ti përmison një installim egzistues të $PORTABLEAPPNAME, ju lutem mbylleni para se të filloni.\r\n\r\nShtyp Next për të vazhduar."

LangString InstallerFinishText ${LANG_ALBANIAN} "$PORTABLEAPPNAME u installua në mekanizmin tuaj.\r\n\r\nClicko Finish për të mbyllur udhëtimin."

truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
LANG_ALBANIAN
LangString welcome ${LANG_ALBANIAN} "Ky udhëtim magjik do të ju dërgoj tek installimi i ${NAME}.\r\n\r\nNë qoftë se bëni një ngjitje në ndonjë installim egzistues te ${NAME}, ju lutem mbylleni për të vazhduar.\r\n\r\nShtyp next për të vazhduar."
LangString finish ${LANG_ALBANIAN} "${NAME} është installuar në paisjen tuaj.\r\n\r\nShtyp Finish për të mbyllur udhëtimin magjik."
LangString runwarning ${LANG_ALBANIAN} "Ju lutem mbyllni të gjitha kërkesat prej ${CLOSENAME} dhe pastaj kliko OK.  Aplikacioni bartës nuk mund të ngjitet duke punuar nderkohë."
LangString invaliddirectory ${LANG_ALBANIAN} "Destinacionin të cilin ju keni zgjedhur nuk është valid.  Ju lutem zgjidhni një destinacion valid."
LangString notenoughspace ${LANG_ALBANIAN} "Paisja të cilen keni selektuar për t'u installuar nuk ka vend te zbrëzet për këtë aplikacion."
LangString checkforplatform ${LANG_ALBANIAN} "Shikim të platformës egzistuese PortableApps.com"
LangString refreshmenu ${LANG_ALBANIAN} "Rifresko Menun e PortableApps.com"
Topic locked