You are here

Bugfix in czech localication

1 post / 0 new
yrwin
Offline
Last seen: 6 years 7 months ago
Joined: 2017-04-19 09:15
Bugfix in czech localication

I found a small bug in czech localization. Can you update it please?


...
DIALOG_EJECT_FAIL=Následující přenosné programy stále běží: %RUNNINGAPPS%Prosím zavřete všechny přenosné programy před odpojením vašeho přenosného disku.
DIALOG_APPS_STILL_RUNNING=Následující přenosné programy stále běží: %RUNNINGAPPS%Prosím zavřete všechny přenosné programy a akci opakujte.
...

Thanks Smile