You are here

Latvian (Latviešu) translation

4 posts / 0 new
Last post
Kaspars Krampis
Offline
Last seen: 16 years 7 months ago
Joined: 2007-11-29 08:48
Latvian (Latviešu) translation

Thist thread is meant for Latvian (Latviešu) translation of PortableApps.

Kaspars Krampis
Offline
Last seen: 16 years 7 months ago
Joined: 2007-11-29 08:48
Menu Locales

[FORM_MAIN]
ICON_DOCUMENTS=Dokumenti
ICON_MUSIC=Mūzika
ICON_PICTURES=Attēli
ICON_VIDEOS=Video
ICON_EXPLORE=Pārlūkot
ICON_BACKUP=Rezerves kopijas
ICON_OPTIONS=Iestatījumi
ICON_HELP=Palīdzība
ICON_SEARCH=Meklēt
MENU_BACKUP=Veidot rezerves kopiju
MENU_RESTORE=Atjaunot no rezerves kopijas
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Mazi fonti
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Lieli fonti
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Uzstādīt jaunu programmu
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Noņemt programmu
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Pārlādēt programmatūras ikonas
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Iegūt papildu programmas...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Valoda
MENU_HELP_ABOUT=Par
MENU_SEARCH_DRIVE=Meklēt šajā diskā
MENU_SEARCH_COMPUTER=Meklēt šajā datorā
MENU_SEARCH_WEB=Meklēt tīmeklī
MENU_TRAY_EXIT=Iziet

Kaspars Krampis
Offline
Last seen: 16 years 7 months ago
Joined: 2007-11-29 08:48
Localization Part 1: Launchers

1. Šī palaidējprogramma ļauj $APP izpildīt no noņemamā diska. Papildu informācija pieejama $WEBSITE

2. $FILENAME nav atrasts. Lūdzu, pārbaudiet konfigurāciju.

3. $APPNAME jau tiek izpildīta. Lūdzu aizveriet visus $APPNAME logus pirms $PORTABLEAPPNAME izpildīšanas.

4. Nevar izpildīt $PORTABLEAPPNAME. Iespējams jums vajadzētu pārinstalēt šo programmu, lai atrisinātu radušos problēmu. (KĻŪDA: nevar atrast $FILENAME)

5. $PORTABLEAPPNAME ir $APPNAME, kas pārveidota par pārnesamo programmu, ko var izpildīt USB diskā, iPod, pārvietojamā cietajā diskā vai kādā citā pārvietojamā iekārtā.

6. $PORTABLEAPPNAME tiek izpildīta no vietas, kas pieejama tikai lasīšanas režīmā. Vai vēlaties pārkopēt to uz datora cieto disku un izpildīt to tajā?

Privātuma piezīme: Ja atbildēsiet Jā, tad jūsu personīgie dati, kas saglabāti $PORTABLEAPPNAME uz laiku tiks iekopēti datora cietajā diskā. Kaut arī pēc tam, kad aivērsiet $PORTABLEAPPNAME šie dati tiks dzēsti, pastāv iespēja, ka kāds cits tiem varēs piekļūt arī pēc tam.

7. $PORTABLEAPPNAME nevar izpildīt no iekārtas, kas pieejama tikai lasīšanas režīmā un tiks aizvērta.

Kaspars Krampis
Offline
Last seen: 16 years 7 months ago
Joined: 2007-11-29 08:48
Localization Part 2: Installer
LangString welcome ${LANG_LATVIAN} "Šis vednis palīdzēs jums uzstādīt ${NAME}.\r\n\r\nJa jūs atjaunināt iepriekš uzstādītu ${NAME} versiju. Pirms turpināšanas, lūdzu, aizveriet to .\r\n\r\nSpiediet Tālāk, lai turpinātu."
LangString finish ${LANG_LATVIAN} "${NAME} ir uzstādīta jūsu iekārtā.\r\n\r\nSpiediet Beigt, lai aizvērtu vedni."
LangString runwarning ${LANG_LATVIAN} "Lūdzu, aizveriet visus ${CLOSENAME} logus un nospiediet OK.  Pārnesamo programmu nevar atjaunināt, ja tā ir atvērta."
LangString invaliddirectory ${LANG_LATVIAN} "Jūsu norādītā mape ir nederīga.  Lūdzu izvēlieties citu mapi."
LangString notenoughspace ${LANG_LATVIAN} "Izvēlētajā iekārtā nepietiek brīvās vietas, lai uzstādītu šo programmu."
LangString checkforplatform ${LANG_LATVIAN} "Meklē PortableApps.com platformu"
LangString refreshmenu ${LANG_LATVIAN} "Atjaunina PortableApps.com izvēlni"
Log in or register to post comments