You are here

Multilingual Installer

5 posts / 0 new
Last post
M_T
Offline
Last seen: 11 years 10 months ago
Joined: 2008-01-09 13:44
Multilingual Installer

Hi

I wonder why the Applications Installer isn't multilanguage?
Some Apps have different languages in the Installer but the most not!
And the strings in NSIS are already translated

Why is the NSIS Installer of portable Apps NOT multilingual?

I want to vote for this feature!

M.T

John T. Haller
John T. Haller's picture
Offline
Last seen: 2 hours 52 min ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
Haven't Gotten To It

Because we haven't gotten to it yet. And it's complicated. You have to set the app itself to use the language the user chooses as they install... and every app is different (some registry, some INI, some XML, some config files). And include the right languages for each app.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

M_T
Offline
Last seen: 11 years 10 months ago
Joined: 2008-01-09 13:44
ONLY some other NSIS languages

"...and every app is different..."
Thats right! But I mean ONLY the existing Installer!
Activate only some other languages in the default PortableApps-Installer and use the global settings.
I think the most Installers here have the same structure.
The Installer of Toucan 1.2.2 has a language-switcher.
It would be nice if such an option become standard in other InstallerApps!
What's your opinion in making PortableApps more multilingual?

M.T

John T. Haller
John T. Haller's picture
Offline
Last seen: 2 hours 52 min ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
That's What I Said

The Toucan installer was relatively working for then and has the ability to do both the installer *AND* set the app as the right language on first run. Ideally, I want to have the installers do that... though it may be moot once language switching debuts in the platform (it'll tell the installer and the app what language to use). This is the plan. It's just not done yet. It didn't make sense to shoehorn the multilingual features in before the actual configuration of the installer was done. It's nearly done (see the 0.10.1 release), so we're getting closer.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

M_T
Offline
Last seen: 11 years 10 months ago
Joined: 2008-01-09 13:44
Polish Installer Update

I have some updates here for the polish Installer:

PortableApps.comInstallerLANG_POLISH.nsh

LangString welcome ${LANG_POLISH} "Kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji ${NAME}.\r\n\r\nJeśli chcesz zaktualizować istniejącą wersję ${NAME}, przed rozpoczęciem instalacji zamknij aktualizowany program.\r\n\r\nNaciśnij Dalej, aby kontynuować."
LangString finish ${LANG_POLISH} "${NAME} został zainstalowany.\r\n\r\nNaciśnij Zakończ, aby zamknąć instalator."
LangString runwarning ${LANG_POLISH} "Zamknij wszystkie okna programu ${CLOSENAME} i naciśnij OK.  Nie można zaktualizować używanego programu."
LangString invaliddirectory ${LANG_POLISH} "Wskazany folder jest niepoprawny.  Wskaż poprawną ścieżkę docelową."
LangString notenoughspace ${LANG_POLISH} "Za mało miejsca na dysku docelowym."
LangString checkforplatform ${LANG_POLISH} "Sprawdzanie platformy PortableApps.com"
LangString refreshmenu ${LANG_POLISH} "Odświeżanie menu PortableApps.com"

PortableApps.comLauncherLANG_POLISH.nsh

LangString LauncherFileDescription ${LANG_POLISH} "Ten starter pozwala korzystać z ${APPNAME} uruchamianego z przenośnych dysków. Odwiedź ${WEBSITE}, aby dowiedzieć się więcej."
LangString LauncherFileNotFound ${LANG_POLISH} "Nie można uruchomić ${PORTABLEAPPNAME}. Możesz spróbować przeinstalować aplikacją, aby naprawić ten błąd. (BŁĄD: Nie można znaleźć ${FILENAME})"
LangString LauncherAlreadyRunning ${LANG_POLISH} "${APPNAME} jest już uruchomiony. Zamknij wszystkie okna ${APPNAME} przed uruchomieniem ${PORTABLEAPPNAME}."
LangString LauncherAppDescription ${LANG_POLISH} "${PORTABLEAPPNAME} jest to ${APPNAME} spakowany jako przenośna aplikacja, pozwalająca na uruchomienie z pamięci USB, iPodu, przenośnego dysku twardego lub innego przenośnego urządzenia."
LangString LauncherAskCopyLocal ${LANG_POLISH} "Najprawdopodobniej uruchomiono ${PORTABLEAPPNAME} z lokalizacji bez możliwości zapisu. Chcesz, aby tymczasowo skopiować program na lokalny dysk twardy, a następnie uruchomić?$\n$\nstrzeżenie: Zgoda oznacza tymczasowe skopiowanie kalalgu ustawień programu ${PORTABLEAPPNAME} na dysk twardy. Pomi mo usunięcia tych danych po zamknięciu ${PORTABLEAPPNAME}, istnieje możliwość dotarcia do tych danych."
LangString LauncherNoReadOnly ${LANG_POLISH} "Nie można uruchomić ${PORTABLEAPPNAME} bezpośrednio z lokalizacji o atrybucie tylko-do-odczytu, program zostanie zamknięty."

M.T

Log in or register to post comments