You are here

bulgarian lang

1 post / 0 new
silverio
silverio's picture
Offline
Last seen: 3 years 4 months ago
Joined: 2010-06-22 13:17
bulgarian lang

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Bulgarian
LocalizedName=български език
Version=2.0
ContributedBy=САШО ЦВЕТКОВ
LocaleID=1026
LocaleWinName=LANG_BULGARIAN
LocaleCode2=bg
LocaleCode3=bul
LanguageCode=bg
Localeglibc=bg
Codepage=1251

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Потвърди
BUTTON_CANCEL=&Отказ
BUTTON_REVERT=&Възстанови
BUTTON_YES=&Да
BUTTON_NO=&Не
BUTTON_REMIND=&Напомни по-късно
COLOR_PINK=РОЗОВ
COLOR_RED=ЧЕРВЕН
COLOR_ORANGE=ОРАНЖЕВ
COLOR_YELLOW=ЖЪЛТ
COLOR_GREEN=ЗЕЛЕН
COLOR_BLUE=СИН
COLOR_PURPLE=ПУРПУРЕН
COLOR_VIOLET=ВИОЛЕТОВ
COLOR_BLACK=ЧЕРЕН
COLOR_WHITE=БЯЛ
COLOR_GRAY=СИВ
COLOR_SILVER=СРЕБЪРЕН
COLOR_BRONZE=БРОНЗОВ
COLOR_GOLD=ЗЛАТЕН
COLOR_BROWN=КАФЯВ

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&СТАРТ
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=И&зпълни като Администратор
APP_MENU_RENAME=Преи&менуване
APP_MENU_HIDE=&Скриване
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=На &върха
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=На &дъното
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Показване на &скритите икони
APP_MENU_REFRESH=&Обновяване
APP_MENU_UNINSTALL=ДЕИНСТАЛИРАНЕ
APP_MENU_HELP=ПОМОЩ
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Автоматично стартиране
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&ВИЖ тук
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Винаги показвай всички приложения
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Показвай категории в изглед Всички приложения
APP_MENU_ALL_APPS=Всички портативни приложения
APP_MENU_BACK=НАЗАД
APP_MENU_CATEGORY=КАТЕГОРИЯ
APP_MENU_CATEGORY_ADD=ДОБАВИ КАТЕГОРИЯ
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=ДОСТЪПНОСТ
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=РАЗРАБОТКИ
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=ОБРАЗОВАНИЕ
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=ИГРИ
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=ГРАФИКА И СНИМКИ
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=ИНТЕРНЕТ
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=МУЗИКА И ВИДЕО
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=ОФИС
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=СИГУРНОСТ
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=ИНСТРУМЕНТИ
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=ДРУГИ
APP_MENU_PREFIX_APP=App
DRIVE_SPACE= СВОБОДНИ $DRIVEFREE от $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&ДОКУМЕНТИ
ICON_MUSIC=&МУЗИКА
ICON_PICTURES=&КАРТИНИ
ICON_VIDEOS=&ВИДЕО
ICON_EXPLORE=&ВИЖ В ХАРДА
ICON_BACKUP=&АРХИВИРАНЕ
ICON_MANAGE_APPS=&ПРИЛОЖЕНИЯ
ICON_OPTIONS=&НАСТРОЙКИ
ICON_HELP=П&ОМОЩ
ICON_SEARCH=&ТЪРСИ
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Промени път
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Промени икона
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Промени път документи
ICON_MENU_RESET=Пренастройка по подразбиране
MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Проверка за & актуализации
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=&Вземете Още Приложения
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=По категория
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=По име
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Нови приложения
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Последно обновени
MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Най-популярни
MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Ръчно инсталиране на приложенията
MENU_BACKUP=&Архивирай файловете
MENU_RESTORE=&Възстанови от архив
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Малък шрифт
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Голям шрифт
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Инсталиране на ново приложение
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Премахване на приложение
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Обновяви иконите
MENU_OPTIONS_GET_APPS=По&вече приложения ...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&ЕЗИК
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=&ПРОМЯНА НА ЕЗИК
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Покажи PortableApps.com &иконата
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Скрий иконите на десктопа
MENU_OPTIONS_THEME=&ТЕМА
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Инсталирай нова те&ма
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com тема
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Прозрачност
MENU_HELP_ABOUT=&ОТНОСНО
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Проверка за &обновявания
MENU_HELP_DONATE=Дарения заPortableApps.com
MENU_HELP_SUPPORT=Поддръжка
MENU_SEARCH_DRIVE=ТЪРСЕНЕ В &УСТРОЙСТВОТО
MENU_SEARCH_COMPUTER=ТЪРСЕНЕ В &КОМПА
MENU_SEARCH_WEB=Търси & В Интернет
MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Търси Инсталирани & Приложения
MENU_TRAY_EJECT=И&ЗКАРВАНЕ
MENU_TRAY_EXIT=ИЗ&ХОД
DIALOG_EJECT_FAIL=Още работят следните портативни приложения:%RUNNINGAPPS%Моля, затворете всички портативни приложения, преди да извадите устройството.
INVALID_INSTALLER=Този инсталатор не изглежда да бъде в PortableApps.com Format. Портативното приложение може да се променя или не е напълно преносимо и не трябва да се използва, без да проверят източника на този файл. Бихте ли искали да продължите с инсталацията?
CHECK_DRIVE=&Проверка на устройство за грешки
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Проверка на диск %DRIVE% за грешки ...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Внимание: Автоматично стартиране Променено
AUTORUN_CHANGE_WARNING=В PortableApps.com Платформата е открила, че конфигурацията автоматично стартиране на това устройство се е променило. Тези промени могат да бъдат причинени от вирус или шпионски инфекция или от друго приложение модифициране на файла autorun.inf. Ако не сте направили сами тези промени, трябва да се сканира това устройство за вируси и шпионски софтуер сега.
APP_MENU_FAVORITE=фаворит
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Това приложение изисква %Shared Library% да се изпълнява. Бихте ли искали да изтегля и инсталира автоматично, във вашето устройство сега?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Това приложение изисква% SHAREDLIBRARY% да се даде възможност на определена функционалност. Бихте ли искали да изтегля и инсталира автоматично, във вашето устройство сега?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Бихте ли искали да бъдете подканени да изтеглите% SHAREDLIBRARY% следващия път, когато се изисква от приложение?
DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Бихте ли искали да бъдете подканени да изтеглите% SHAREDLIBRARY% следващия път, тя може да се използва от програма?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Това приложение изисква Microsoft. NET Framework% ВЕРСИЯ% инсталирана на локалния компютър да се изпълнява. Монтажът изисква администраторски права, и може да изисква рестартиране на компютъра. Бихте ли искали да изтеглите и да го инсталирате сега?
DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Това приложение изисква Microsoft. NET Framework% ВЕРСИЯ% инсталирана на локалния компютър да се изпълнява. Моля, стартирайте Windows Update или посетете update.microsoft.com в рамките на Internet Explorer, за да го изтеглите и инсталирате.

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Покажи PortableApps.com платформата
ALWAYS_ON_TOP=Винаги от&горе
HIDE_ICON=&Скрий тази икона

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=ПРЕИМЕНУВАЙ
LABEL_ORIGINAL=ОРИГИНАЛНО ИМЕ
LABEL_CUSTOM=ИМЕ ПО ИЗБОР

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Деинсталирай %APPNAME%?
MESSAGE=ВНИМАНИЕ: Деинсталацията ще премахне портативното приложение и всичките му настройки (предпочитания, отметки и т.н.). Документите ви или файловете, запазение в папка Documents или други папки, няма да бъдат засегнати, но ще бъдат заличени всички файлове в следната папка:
QUESTION=Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Неуспешна деинсталация на %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Деинсталиране %APPNAME%
MESSAGE=Деинсталиране %APPNAME%. Моля, изчакайте ...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Обновяване
LABEL_CHECK_INQUIRY=Бихте ли искали да проверите за нова версия на PortableApps.com платформа?
LABEL_CHECKING=Проверка за актуализации ...
LABEL_UP_TO_DATE=Не са открити нови налични актуализации.
LABEL_DOWNLOADING=Изтегляне на актуализация ...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Платформата е била актуализирана.

[FORM_OPTIONS]
FORM_NAME=Опции
TAB_GENERAL=Генерален
TAB_THEMES=Теми
TAB_FILE_ASSOCIATIONS=файлови асоциации
TAB_FONTS=Шрифтове
TAB_ADVANCED=Разширени
GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Опции за показване
GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Използвай големи шрифтове
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Меню Прозрачност
GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Изключен(100% непрозрачност)
GENERAL_LANGUAGE=ЕЗИК
GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Използвайте този език за всички портативни приложения
GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Приложения Списък с Организиране
GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Смарт с Категории - Любими и последни приложения на първия екран. Всички приложения, по категория на на второ място.
GENERAL_SMART_ALPHA=Смарт По азбучен ред - Любими и последни приложения на първия екран. Всички приложения по азбучен ред на на второ място.
GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Покажи всички с Категории - Любими изброени първо след това всички други приложения, групирани по категории.
GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Покажи всички азбучен ред - Любими изброени първо след това всички други приложения, изброени по азбучен ред.
THEMES_THEME_PREVIEW=Тема Визуализация
THEMES_ADD_THEME=Добави Тема
THEMES_GET_THEMES=Вземи Теми
THEMES_USE_THEME=Използвайте Тема
THEMES_REMOVE_THEME=Премахнете Тема
THEMES_CUSTOM_COLOR=Цвят по избор
THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Цвят по избор - Виж
THEMES_CLASSIC=Класик
THEMES_MODERN=Модерен
THEMES_GLASSY=Като Стъкло
THEMES_RETRO=Ретро
THEMES_FLAT=Плосък
THEMES_LIGHT=Светъл
THEMES_DARK=Тъмен
THEMES_DEFAULT=По подразбиране
FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Тип на файла
FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Отвори със
FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Икона
FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Добави Тип файл
FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Редактирай Тип файл
FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Изтриване Тип файл
FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Деактивиране файлови асоциации
FONTS_NAME=Шрифт Наименование
FONTS_FILE=Име
FONTS_ADD=Добави Шрифт
FONTS_REMOVE=Премахнете Шрифт
FONTS_DISABLE=Деактивиране портативни шрифтове
ADVANCED_UPDATER=Настройки за актуализиране
ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Проверете за актуализации ...
ADVANCED_UPDATER_STARTUP=На стартовата платформа
ADVANCED_UPDATER_DAILY=Ежедневно
ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Веднъж на всеки час
ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Само, когато щракнете върху Проверка за актуализации
ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Удебелени имена на папки
ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Актуализирай до Бета версии на платформата
ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Да не се скрие менюто, когато тя губи фокус
ADVANCED_START_MINIMIZED=Старт с менюто минимизирано
ADVANCED_FADE_MENU=Преливане менюто във и извън
ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Скриване на иконите на работния плот по време на движение
ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Покажи само една икона за приложения с множество икони
ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Деактивиране Приложение Splash екрани
ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Деактивиране лентата за превъртане
ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Не всички приложения поддържат тази функция
ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Скриване на "Portable" в имена на Приложения
ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Разгъване Категории по подразбиране
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Приложение директория Настройки
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Покажи само Open Source Приложения
ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Покажи Разширени Приложения(Beta, Test, etc)
ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Удебелени любими
ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Покажи Инсталирани Приложения
ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Свиване Други категории Когато Една се разширява
ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Екран четец-Приятелски селекции за актуализиране и директория Приложения

[FORM_ABOUT]
TAB_PLATFORM=Платформа
TAB_SPONSORS=Спонсори
TAB_APPS=Приложения
HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Платинени Спонсори
HEADER_GOLD_SPONSORS=Златни спонсори
HEADER_SILVER_SPONSORS=Сребърни спонсори
HEADER_BRONZE_SPONSORS=Бронзови Спонсори
HEADER_SUPPORTERS=Поддръжници
BUTTON_COPY=Копиране

[UPDATER]
COLUMN_APP=Портативни Приложения
COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Изтегляне
COLUMN_INSTALL_SIZE=Инсталиране
COLUMN_DESCRIPTION=описание
COLUMN_APP_TYPE=Приложение Вид
COLUMN_CATEGORY=Категория
COLUMN_SUBCATEGORY=Под-категория
COLUMN_RELEASE_DATE=Издадено
COLUMN_UPDATED_DATE=Актуализирано
COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
INTRO_WAIT=Проверка PortableApps.com за приложения ...
INTRO_UPTODATE=Всичките портативни приложения достигат до дата.
INTRO_NOOTHERAPPS=Всички налични преносимите приложения вече са инсталирани !
SELECTION_HEADING_NEW=Изтеглете нови Портативни Приложения
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Изберете преносимите приложения, които бихте искали да инсталирате и щракнете %НАПРЕД%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Актуализирай Портативни Приложения
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Има актуализации за следните портативни приложения
DOWNLOAD_HEADING=Изтегляне и инсталиране
DOWNLOAD_SUBHEADING=Моля изчакайте, докато портативните приложения се изтеглят и инсталират
FINISH_HEADING_NEW=Добавени портативни приложения
FINISH_TEXT_NEW=Вашите нови портативни приложения бяха инсталирани и са на ваше разположение в PortableApps.com менюто.
FINISH_HEADING_UPDATE=Актуализацията завършена
FINISH_TEXT_UPDATE=Вашите портативни приложения бяха актуализирани и са на ваше разположение в PortableApps.com менюто.
FINISH_HEADING_UPDATE=Актуализиране ГОТОВО
FINISH_TEXT_UPDATE=Вашите преносими приложения са актуализирани и са на разположение в PortableApps.com Меню.
FINISH_HEADING_FAIL=Грешка
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com актуализация не завърши успешно. Моля, опитайте отново по-късно.
ERROR_NOCONNECTION=Неуспех при опит за изтегляне на портативни приложения от PortableApps.com. Моля, опитайте отново по-късно.
FIRSTRUN=Бихте ли искали PortableApps.com платформа да проверява за актуализации автоматично при стартиране?
FIRSTRUN=Бихте ли искали PortableApps.com платформа да провери автоматично за актуализации при стартиране?
REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Задължително Platform обновяване
DOWNLOADING_X_OF_Y=Изтегляне %CURRENTAPP% от %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
DOWNLOADREMAINING=Оставащо
DOWNLOADCONNECTING=Свързване ...
DOWNLOADSECOND=Секунда
DOWNLOADHOUR=Час
DOWNLOADMINUTE=минута
DOWNLOADPLURAL=s
DOWNLOADKB=kB
DOWNLOADKBS=kB/s
DOWNLOADOF=От
DOWNLOADERROR=Изтегляне Грешка: %ERROR% on file %FILE%
DOWNLOADINVALID=Изтегленият копие на%CURRENTAPPNAME% не е валиден и не може да бъде инсталиран. Това може да се дължи на непълното изтегляне или друга мрежа. Моля, опитайте се да стартирате програмата за обновяване отново когато приключите.
INSTALLING_X_OF_Y=Инсталиране %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Някои от преносимите приложения ще покажат грешка, че няма достатъчно място на вашето устройство по време на инсталацията. Това се дължи на лека несъвместимост с дискове над 2TB и по-стараверсиа на инсталатора . Просто натиснете бутона ОК за грешката и след това кликнете върху Next на екрана за избор на директория, за да продължите да ги инсталирате, когато те изскачат. Този въпрос ще бъде напълно решен скоро.
ALREADY_RUNNING=Справочникът PortableApps.com Updater или за приложенията вече е стартиран. Това би могло да бъде PortableApps.com платформата автоматично проверява за актуализации на стартиране. Моля, изчакайте, за други случаи, за да завърши, преди да започне друга.
DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=Сайтът PortableApps.com е временно недостъпен поради поддръжка и приложението не може да бъде изтеглен. Моля, опитайте отново по-късно. (File: %FILE%)

[SUBCATEGORIES]
Magnification=Увеличение
On-Screen Keyboards=екранна Клавиатура
Database=База данни
Packaging=Опаковане
Portablization=Portablization
Programming Environment=програмна среда
Servers=сървъри
Text Editors and IDEs=Текстови редактори и IDEs
Web Editors=Интернет Редактори
Astronomy=Астрономия
Dictionaries=Речници
Geography=География
Genealogy=Родословие-Генеалогия
Memorization=Запаметяване
Religion=Религия
Technical Computing=Технически Компютърни системи
Typing=Набор на текст
Action=Екшън
Adventure=Приключенски
Arcade=Аркадни
Board=Борд
Card=Карти
Emulators=Емулатори
Music=Музика
Puzzle=Пъзели
Racing=Съзтезателни игри
Role-Playing=Ролеви
Strategy=Стратегия
Diagramming=Диаграми
Image Editors=Графични Редактори
Image Viewers=Преглеждащи изображение
Rendering=Представяне
Vector Graphics=Векторна Графика
Browsers=Браузър
Chat=Чат
Download Managers=Download мениджъри
Email=Имейл
File Sharing=Споделяне на файлове
FTP Clients=FTP клиенти
Podcast Receivers=Подкаст Приемници
RSS Readers=RSS Четци
Telnet and SSH=Телнет и SSH
Audio Editors and Converters=Аудио редактори и конвертори
CD/DVD Burning and Authoring=CD / DVD запис и авторизация
Media Players=Мултимедийни плейъри
Music Creation and Notation=Музика Създаване и Нотиране
Video Editors=Видео редактори
Document Viewers=Преглеждащи Документ
Calculators=Калкулатори
Financial=Финансови
Journaling=Журнал
Office Suites=Офис Сюити
Organization=Организация
Sticky Notes=Лепкави Бележки
Document Tools=Документ Инструменти
Presentations=Презентации
Spreadsheets=Електронни таблици
Word Processors=Word процесори
Antivirus and Antispyware=Антивирусен и антишпионски
Password Managers=Парола Мениджъри
Secure File Deletion=Сигурно заличаване на файла
Disk Tools=Дискови Инструменти
File Comparison=Сравнение на файлове
File Compression and Packaging=Компресиране на файлове и пакетиране
File Managers=Файлови Мениджъри
Networking=Мрежи
Remote Connectivity=Дистанционно Свързване
Synchronization=Синхронизация
Task Managers=Мениджъри на Задача
Time Wasters=Време Wasters
Timers=Таймери
Desktop Enhancement=Десктоп Подобрение
Clipboard Enhancement=Клипборд Подобрение
Uninstallers=Деинсталатори
Screenshot Tools=Screenshot Инструменти
Consoles=Конзоли
Unit Conversion=Преобразуване на мерни единици
Miscellaneous=Различни
Typing Assistance=Набор на текст помощ