You are here

Macedonian - Македонски

10 posts / 0 new
Last post
RatShot
RatShot's picture
Offline
Last seen: 1 year 7 months ago
Joined: 2007-11-02 00:36
Macedonian - Македонски

Translation of the Installer:

LangString welcome ${LANG_MACEDONIAN} "Овој волшебник ќе ве води низ процесот на инсталација на платформата ${NAME}.\r\n\r\nАко надградувате постоечка верзија од платформата ${NAME}, ве молиме затворете ја пред да продолжите понатаму.\r\n\r\nКликнете 'Напред>' за да продолжите."
LangString finish ${LANG_MACEDONIAN} "Платформата ${NAME} беше инсталирана на вашиот уред.\r\n\r\nКликнете на 'Крај' за да го затворите овој волшебник."
LangString runwarning ${LANG_MACEDONIAN} "Ве молиме затворете ги сите инстанци од ${CLOSENAME} и потоа кликнете на 'ОК'. Преносната апликација не може да биде надградена додека работи."
LangString invaliddirectory ${LANG_MACEDONIAN} "Дестинационата папка која ја одбравте е невалидна. Ве молиме изберете валидна папка."
LangString notenoughspace ${LANG_MACEDONIAN} "Уредот кој го избравте за инсталација нема доволно слободен простор за оваа апликација."
LangString checkforplatform ${LANG_MACEDONIAN} "Проверка за постоење на Платформата PortableApps.com"
LangString refreshmenu ${LANG_MACEDONIAN} "Освежување на Менито на PortableApps.com"
LangString copylocalfilesnotfound ${LANG_MACEDONIAN} "Овој инсталационен програм копира локална верзија од апликацијата и ја прави пренослива (портабилна). За жал, не беше пронајдена локална копија од апликацијата. Може да извршите преинсталација или самите да ги ископирате потребните датотеки за да го завршите процесот на инсталација. (ГРЕШКА: $MISSINGFILEORPATH не беше пронајден.)"
LangString downloadfilemismatch ${LANG_MACEDONIAN} "Превземената верзија на ${DownloadName} не е валидна и не може да биде инсталирана."
LangString downloadfailed ${LANG_MACEDONIAN} "Инсталациониот програм не успеа да го превземе ${DownloadName}. Без оваа датотека, инсталацијата на преносната апликација ќе биде некомплетна. (ГРЕШКА: $DOWNLOADRESULT)"
LangString extractfailed ${LANG_MACEDONIAN} "Инсталациониот програм не успеа да ја извлече неопходната датотека од превземената датотека. Без оваа датотека, инсталацијата на преносната апликација ќе биде некомплетна."
LangString downloading ${LANG_MACEDONIAN} "Превземање на ${DownloadName}..."
LangString prepareupgrade ${LANG_MACEDONIAN} "Подготовка за надградба на ${PORTABLEAPPNAME}..."
LangString installingstatus ${LANG_MACEDONIAN} "Инсталирање на ${PORTABLEAPPNAME}..."
LangString downloadremaining ${LANG_MACEDONIAN} "преостануваат"
LangString downloadconnecting ${LANG_MACEDONIAN} "Поврзување..."
LangString downloadsecond ${LANG_MACEDONIAN} "секунди"
LangString downloadhour ${LANG_MACEDONIAN} "часови"
LangString downloadminute ${LANG_MACEDONIAN} "минути"
LangString downloadplural ${LANG_MACEDONIAN} ""

Translation of the Menu:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Macedonian
LocalizedName=Македонски
Version=2.0
ContibutedBy=Ratko Mirceski (RatShot)
LocaleID=1071
LocaleWinName=LANG_MACEDONIAN
LocaleCode2=mk
LocaleCode3=mkd
LanguageCode=mk
Localeglibc=mk
Codepage=1251

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ок
BUTTON_CANCEL=О&ткажи
BUTTON_REVERT=&Врати
BUTTON_YES=&Да
BUTTON_NO=&Не
BUTTON_REMIND=&Потсети ме Подоцна
COLOR_PINK=Розева
COLOR_RED=Црвена
COLOR_ORANGE=Портокалова
COLOR_YELLOW=Жолта
COLOR_GREEN=Зелена
COLOR_BLUE=Сина
COLOR_PURPLE=Пурпурна
COLOR_VIOLET=Виолетова
COLOR_BLACK=Црна
COLOR_WHITE=Бела
COLOR_GRAY=Сива
COLOR_SILVER=Сребрена
COLOR_BRONZE=Бронзена
COLOR_GOLD=Златна

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Стартувај
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Стартувај како &Администратор
APP_MENU_RENAME=&Преименувај
APP_MENU_HIDE=Со&криј
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Помести кон &Врвот
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Помести кон &Дното
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Покажи Скриени &Икони
APP_MENU_REFRESH=&Освежи
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=С&тартувај Автоматски
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Разгледај Тука
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Секогаш прикажи ги сите Апликации
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Прикажи ги Категориите во Прегледот на Сите Апликации
APP_MENU_ALL_APPS=Сите Преносни Апликации
APP_MENU_BACK=Назад
APP_MENU_CATEGORY=Категорија
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Додај Нова Категорија
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Пристапност
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Развој
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Образование
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Игри
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Графика и Слики
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Интернет
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Музика и Видео
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Канцелариски Апликации
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Оперативни Системи
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Помошни Апликации
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Друго
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE празни од $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Документи
ICON_MUSIC=&Музика
ICON_PICTURES=&Слики
ICON_VIDEOS=&Видео
ICON_EXPLORE=&Разгледај
ICON_BACKUP=Рез.&Копија
ICON_OPTIONS=&Опции
ICON_HELP=&Помош
ICON_SEARCH=&Барај
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Промени Патека
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Промени Икона
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Промени Патека за Документи
ICON_MENU_RESET=Врати Стандардни Нагодувања
MENU_BACKUP=Направи &Рез.Копија
MENU_RESTORE=&Врати од Рез.Копија
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Мали Букви
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Големи Букви
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Инсталирај &Нова Апликација
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Отстрани Апликација
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Осве&жи ги Иконите
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Превземи &Уште Апликации...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Јазик
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Покажи ја PortableApps.com &Иконата
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Скриј ги Desktop Иконите
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Промена на Јазик на Апликации
MENU_OPTIONS_THEME=&Тема
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Додади Нова Тема
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Стандардна Тема
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Проѕирност
MENU_HELP_ABOUT=З&а програмата
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=&Провери за Надградби
MENU_SEARCH_DRIVE=Пребарај го &Уредов
MENU_SEARCH_COMPUTER=Пребарај го &Компјутеров
MENU_SEARCH_WEB=Пребарај на &Интернет
MENU_TRAY_EJECT=&Исклучи уред
MENU_TRAY_EXIT=И&злези
DIALOG_EJECT_FAIL=Следниве преносни апликации сеуште работат:%RUNNINGAPPS% Ве молиме затворете ги сите преносни апликации пред да го исклучите вашиот преносен уред.
INVALID_INSTALLER=Оваа инсталација не е направена во форматот потребен за PortableApps.com. Преносната апликација може да биде изменета или нецелосно преносна и не би требало да ја користите без претходна проверка на изворот. Дали сакате да продолжите со инсталацијата?
CHECK_DRIVE=Провери го уредот за гре&шки
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Проверка на уредот %DRIVE% за грешки...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Предупредување: Autorun е променет
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Платформата PortableApps.com детектираше промени во autorun конфигурацијата на овој уред. Овие промени може да се предизвикани од вирус или од друга апликација која направила измени врз autorun.inf датотеката. Ако промените не се направени од ваша страна, треба да го скенирате уредот за вируси и тројанци.
APP_MENU_FAVORITE=Омилени

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Покажи ја PortableApps.com Платформата
ALWAYS_ON_TOP=Секогаш на &Врв
HIDE_ICON=&Скриј ја оваа Икона

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Преименувај
LABEL_ORIGINAL=Оригинално Име
LABEL_CUSTOM=Произволно Име

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Одинсталирај %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: Одинсталирањето ќе ја отстрани преносната апликација и сите нејзини нагодувања (опции, белешки итн.). Документите или датотеките снимени во папката Documents или во некоја друга папка нема да бидат засегнати, но сите датотеки во овој директориум ќе бидат избришани:
QUESTION=Дали сте сигурни дека сакате да ја одинсталирате апликацијата %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Не беше можно да се одинсталира %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Одинсталирање на %APPNAME%
MESSAGE=Се одинсталира %APPNAME%. Ве молиме почекајте...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Надгради
LABEL_CHECK_INQUIRY=Сакате ли да проверите дали има нова верзија на Платформата PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Проверувам за надградби...
LABEL_UP_TO_DATE=Нема нови надградби.
LABEL_DOWNLOADING=Симнувам надградби...
LABEL_UPDATED=Платформата PortableApps.com беше надградена.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Проверка на PortableApps.com за апликации...
INTRO_UPTODATE=Сите преносни апликации се со последен датум.
SELECTION_HEADING_NEW=Симни нови преносни апликации
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Изберете ги преносните апликации што би сакале да ги инсталирате и притиснете %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Надгради преносни апликации
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Надградби се достапни за следниве преносни апликации
DOWNLOAD_HEADING=Симнување и Инсталирање
DOWNLOAD_SUBHEADING=Ве молиме почекајте додека преносните апликации се симнат и инсталираат
FINISH_HEADING_NEW=Додадени се преносни апликации
FINISH_TEXT_NEW=Вашите нови преносни апликации беа инсталирани и сега се достапни преку PortableApps.com Менито.
FINISH_HEADING_UPDATE=Надградувањето е завршено
FINISH_TEXT_UPDATE=Вашите преносни апликации беа надградени и сега се достапни преку PortableApps.com Менито.
FINISH_HEADING_FAIL=Грешка
FINISH_TEXT_FAIL=Надградувањето на PortableApps.com не заврши успешно. Пробајте повторно.
ERROR_NOCONNECTION=Неуспешно беше поврзувањето со PortableApps.com со цел да се превземат преносните апликации. Пробајте повторно.
FIRSTRUN=Дали сакате PortableApps.com Платформата автоматски да проверува за надградби при стартување?

Translation of The Backup 1.2:

;PortableApps.com Backup Strings 1.2.0.0
;Translated by Ratko Mirceski (PortableApps.com User: RatShot)

;Backup
LangString welcome ${LANG_MACEDONIAN} "Добредојдовте во алатката за правење резервна копија на PortableApps.com.\r\n\r\nОваа алатка ви овозможува брзо и лесно да направите резервна копија на датотеките на вашиот преносен уред. Кликнете 'Напред>' за да го изберете типот на резервна копија што сакате да ја направите...\r\n\r\nНапомена: Како и секогаш, најдобро е да излезете од сите апликации додека се прави резервната копија."
LangString settingsheader ${LANG_MACEDONIAN} "Нагодувања за Рез.Копија"
LangString backupinfo ${LANG_MACEDONIAN} "Директориум за Рез.Копија (Име на датотека: $BACKUPFILENAME-Тип)"
LangString headerphrase ${LANG_MACEDONIAN} "Едноставно Решение за Вашата Резервна Копија за Portable Apps"
LangString replacefile ${LANG_MACEDONIAN} "Датотеката $BACKUPDIRECTORY\$BACKUPFILENAME веќе постои. Дали сакате да ја замените?"
LangString detailswindowshown ${LANG_MACEDONIAN} "ЗАБЕЛЕШКА: Прикажан е прозорецот со детали. Ако го затворите, процесот ќе биде откажан."
LangString backupcomplete ${LANG_MACEDONIAN} "Заврши правењето на Рез.Копија."
LangString backupsuccessdetails ${LANG_MACEDONIAN} "Вашите датотеки беа сочувани во:\r\n\r\nДиректориум:\r\n$BACKUPDIRECTORY\r\n\r\nДатотека:\r\n$BACKUPFILENAME"
LangString backupfailed ${LANG_MACEDONIAN} "Правењето Рез.Копија не Успеа"
LangString backupfaileddetails ${LANG_MACEDONIAN} "Процесот на правење Рез.Копија не успеа да заврши. Проверете ја вашата конфигурација."
LangString backupcancelled ${LANG_MACEDONIAN} "Правењето Рез.Копија е Откажано"
LangString backupcancelleddetails ${LANG_MACEDONIAN} "Процесот на правење Рез.Копија беше откажан."
LangString backuptype ${LANG_MACEDONIAN} "Тип на Рез.Копија"
LangString backupfile ${LANG_MACEDONIAN} "Датотека за Рез.Копија"
LangString backingup ${LANG_MACEDONIAN} "Креирам Рез.Копија..."

;BackupForm
LangString formbackupwhat ${LANG_MACEDONIAN} "На што сакате да направите Рез.Копија?"
LangString formbackuptypecomplete ${LANG_MACEDONIAN} "Целосна (сите датотеки на преносниот уред)"
LangString formbackuptypeappdata ${LANG_MACEDONIAN} "Апл. Податоци (апл. нагодувања, профили, линкови до страници, итн.)"
LangString formbackuptypedocuments ${LANG_MACEDONIAN} "Документи (директориумот со документи на преносниот уред)"
LangString formbackupgroupoptions ${LANG_MACEDONIAN} "Опции за Рез.Копија"
LangString formbackuplocation ${LANG_MACEDONIAN} "Локација за Рез.Копија"
LangString formbackupmaxcompression ${LANG_MACEDONIAN} "Максимална компресија (Споро)"
LangString formbackupshowdetails ${LANG_MACEDONIAN} "Покажи детали"
LangString formbackup7z ${LANG_MACEDONIAN} "Користи го 7z форматот"

;Restore
LangString restorewelcome ${LANG_MACEDONIAN} "Добредојдовте во алатката за враќање на податоци на PortableApps.com.\r\n\r\nОваа алатка ви овозможува брзо и лесно да вратите датотеки на вашиот преносен уред за кои претходно сте направиле резервна копија со алатката наменета за тоа од Платформата на PortableApps.com. Кликнете 'Напред>' за да изберете датотека која ќе ја вратите...\r\n\r\nНапомена: Како и секогаш, најдобро е да излезете од сите апликации додека се прави враќање на податоците."
LangString restoresettingsheader ${LANG_MACEDONIAN} "Нагодувања за Враќањето"
LangString unknownrestoretype ${LANG_MACEDONIAN} "Не можам да го препознаам типот на рез.копија според името на датотеката. Ќе мора рачно да ја вратите оваа датотека.$\n$\nБидејќи е стандарден тип на архивирана датотека, може да користите апликација како што е 7-Zip Portable за да ја отворите."
LangString restoring ${LANG_MACEDONIAN} "Враќам датотеки..."
LangString restorecomplete ${LANG_MACEDONIAN} "Враќањето заврши."
LangString restorecompletedetails ${LANG_MACEDONIAN} "Датотеките беа вратени. Ако планирате да ја избришете датотеката од рез.копија, претходно проверете дали сите датотеки што требаше да се вратат, навистина се вратени."

Translation of Documentation, I suppose ...

Macedonian:

   Поддршка за Преносната Апликација
   Општ Водич за Поддршка за Повеќето Преносни Апликации
   Тука се претставени многу од најчестите проблеми кои се јавуваат при користење на преносни апликации. Ве молиме прочитајте ги најразличните теми поместени тука за да видите дали некоја од нив се однесува на вашето прашање. Ако тоа не е случај, а не можете да ја најдете бараната информација ниту на Интернет, тогаш поставете прашање во форумите за поддршка.

   Ве молиме имајте в предвид дека овие инструкции се однесуваат само на апликациите кои доаѓаат во Формат на PortableApps.com и кои се издадени од PortableApps.com. Во сите примери, [AppName] Portable се однесува на името на апликацијата која сте ја превзеле, а x.x се однесува на бројот на верзијата на истата.

   Проблеми со Преносната Апликација
   Превземање на Преносната Апликација
   Инсталирање на Преносната Апликација
   Користење на Преносната Апликација
   Надградба на Преносната Апликација
   
   Превземање на Преносната Апликација
   За да превземете апликации од PortableApps.com, доволно е да кликнете на копчето Download од web страницата на апликацијата. Ќе се отвори SourceForge страница за превземање која автоматски ќе одбере сервер за превземање кој е блиску до вас и ќе ве пренасочи кон превземањето. (Ако користите Internet Explorer, можеби ќе биде потребно да кликнете врз линкот за директно превземање на страницата. Истиот е претставен како "If you are experiencing problems with the download please use this direct link" на страницата на SourceForge). Кога ќе го превземете file-от, снимете го на локација која подоцна лесно ќе ја пронајдете, како на пример Desktop.
   
   Инсталирање на Преносната Апликација
   PortableApps.com Мени Инсталација - За да инсталирате преносна апликација во PortableApps.com Менито, кликнете на Опции и потоа на Инсталирај Нова Апликација. Во прозорецот што ќе се активира, кликнете на копчето Install. Потоа, дојдете до [AppName]_Portable_x.x.paf.exe file-от кој сте го превзеле и одберете го. Сега, следете ги инструкциите на екранот (ако ги има). Менито ќе се погрижи за тоа програмата за инсталација да се инсталира на вистинската локација.
   Самостојна Инсталација - За да извршите самостојна инсталација на преносна апликација, дојдете до локацијата каде се наоѓа [AppName]_Portable_x.x.paf.exe file-от кој сте го превзеле. Направете двоен клик на истиот за да започне инсталацијата. Следете ги инструкциите на екранот и одберете ја локацијата каде би сакале да се инсталира апликацијата. Во директориумот кој ќе го одберете ќе биде креиран [AppName]Portable директориум кој ќе ја содржи преносната апликација.
   
   Користење на Преносната Апликација
   Ако го користите PortableApps.com Менито, за да ја стартувате преносната апликација, само кликнете на нејзината икона во менито. Ако сакате самостојно да ја стартувате, дојдете до локацијата (директориумот) каде сте ја инсталирале и во [AppName]Portable директориумот направете двоен клик на file-от [AppName]Portable.exe. Потоа користете ја апликацијата најнормално. Треба да имате на ум неколку работи:
   
   Останете Безбедни - Кога користите преносна апликација, секогаш а добра идеја да практикувате Безбедно Користење на Преносни Апликации.
   Отстранување на Уредот - Кога сте готови со работата, затворете ги сите преносни апликации и PortableApps.com Менито. Потоа одберете ја опцијата 'Safely remove [device]' кликнувајќи на иконата со зелена стрелка во делот кај саатчето (system tray). Ако го отстраните уредот додека се користи, може да дојде до губење на податоците и оштетување на уредот.
   
   Надградба на Преносната Апликација
   PortableApps.Com Мени Надградба - За да надградите апликација со користење на PortableApps.com Менито, најпрвин треба да сте сигурни дека апликацијата не е активна. Тогаш кликнете на Опции, а потоа на Инсталирај Нова Апликација. Во прозорецот што ќе се активира, кликнете на копчето Install. Потоа, дојдете до [AppName]_Portable_x.x.paf.exe file-от кој сте го превзеле и одберете го. Сега, следете ги инструкциите на екранот (ако ги има). Менито ќе се погрижи за тоа програмата за инсталација да се инсталира на вистинската локација. Сите тековни нагодувања на програмата ќе бидат сочувани.
   Самостојна Надградба - За мануелна надградба на преносна апликација, дојдете до локацијата на [AppName]_Portable_x.x.paf.exe file_от кој сте го превзеле. Направете двоен клик врз истиот за да започне инсталацијата. Следете ги инструкциите на екранот и одберете ја локацијата каде сакате да се инсталира. За надградба, би требало да го одберете главниот директориум на [AppName]Portable во кој апликацијата е моментално инсталирана. На пример, ако апликацијата е во X:\PortableApps\[AppName]Portable, ќе треба да одберете X:\PortableApps како директориум за инсталирање. Сите тековни нагодувања и податоци ќе бидат сочувани.
Ryan McCue
Ryan McCue's picture
Offline
Last seen: 14 years 9 months ago
Joined: 2006-01-06 21:27
Added

Added to the list of available menu translations.

"If you're not part of the solution, you're part of the precipitate."

truri
Offline
Last seen: 14 years 2 days ago
Joined: 2007-02-07 11:23
хеллоу

сакав да превземам ја чекор, али сепак мило ми е што си почнал Smile

RatShot
RatShot's picture
Offline
Last seen: 1 year 7 months ago
Joined: 2007-11-02 00:36
хеллоу

Не е битно кој, важно да го има и нашиот јазик. Wink

bjuraga
bjuraga's picture
Offline
Last seen: 16 years 7 months ago
Joined: 2007-12-17 09:52
Поздрав

Па баш убаво од вас, и јас сакав да го преведам ама гледам дека некој ме преварил Smile
Супер ! ! ! Само мала сугестија...
Истражи... би требало да е Пребарај...

RatShot
RatShot's picture
Offline
Last seen: 1 year 7 months ago
Joined: 2007-11-02 00:36
Updated Macedonian translation

I've made an update to the Macedonian translation of the menu.

* I've added a few lines that were missing in the 2.0 Beta 4 Version of the menu.

RatShot
RatShot's picture
Offline
Last seen: 1 year 7 months ago
Joined: 2007-11-02 00:36
Updated Installer 1.0

There is an update to the installer 1.0 translation...you've closed the thread a few seconds before I clicked save. Smile I hope you see this, so you can add our language too.

John T. Haller
John T. Haller's picture
Offline
Last seen: 1 hour 1 min ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
Too Late

It's too late for 1.0. It's already been packaged and is mirroring. All that'll be missing is Downloading stuff really.

Please participate directly in the translation threads for future stuff, otherwise your contribution will be missed.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

RatShot
RatShot's picture
Offline
Last seen: 1 year 7 months ago
Joined: 2007-11-02 00:36
RE: Too late

I tried to do that...when I saw the thread it was still open, when I was done translating and tried to click save...it was closed...bad luck I supose, so I've put the translation here Smile

John T. Haller
John T. Haller's picture
Offline
Last seen: 1 hour 1 min ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
Got It

I've got it noted for 1.0.1. Chris rewrote some bits in the installer, so we'll probably do an update shortly.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

Log in or register to post comments