You are here

[Outdated] PortableApps.com Platform 2.0+2.1 Translations Urgently Needed

128 posts / 0 new
Last post
John T. Haller
John T. Haller's picture
Online
Last seen: 15 min 13 sec ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
[Outdated] PortableApps.com Platform 2.0+2.1 Translations Urgently Needed

The first round is complete, but we are still in need of updates for Albanian, Belarussian, Danish, Filipino, Galician, Indonesian, Irish, Korean, Latvian, Luxembourgish, Malay, Sundanese, Thai and Ukranian... as well as any languages not included in the downloadable ZIP file.

To contribute, please visit this topic:
https://portableapps.com/node/21924

It's time again to do translations for the PortableApps.com Platform's next release. I've posted a zip file including all the current translations from 2.0 Beta 3 along with the updates submitted since then. The English.locale file includes the translations along with updates needed for the PortableApps.com Platform 2.0 and 2.1. Please do not create a completely new translation, work with the existing one and build on it... many eyes have already been on these.

Additions made on 2009-12-08 @ 12:00pm NY Time:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Change Documents Path
ICON_MENU_RESET=Reset to Defaults
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency

(If you have already don the translation, you can just add these as a comment reply to your post)

In particular, the following are new since 2.0 Beta 3:

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explore Here
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Always Show All Apps
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Show Categories in All Apps View
APP_MENU_ALL_APPS=All Portable Apps
APP_MENU_BACK=Back
APP_MENU_CATEGORY=Category
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Add a New Category
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibility
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Development
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Education
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Games
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphics and Pictures
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Music and Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operating Systems
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilities
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Other
...
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Change Path
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Change Icon
...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=App Language S&witching

The UPDATER sections and several others have not yet been updated for many of our supported translations, so please be sure all sections and all lines in your locale are up to date.

Note that APP_MENU_BACK=Back means back as in a browser's back button, returning to the previous list of apps from the full list.

Categories are scheduled for 2.1 which will be coming soon after 2.0, so I'd like to get the translations done now so we don't have to wait on them at all.

You can download the full set of translations here:
https://portableapps.com/temp/platform2/PortableApps.comLocale2.0Beta4.zip

Go based on English.locale and update your translation of choice (or create a new one). If your translation of choice uses an alternate character set (ex: Arabic, Cyrillic, Hebrew), the characters will appear oddly in your text editor. You can adjust this by changing the character set to the one mentioned in the Codepage= line at the end of the first INI section. In Notepad++ Portable, you do this by clicking Encoding - Character Sets - [Language] - Windows [CodePage]. EditPad Lite may be better at handling this for some languages and can be changed by clicking Convert - Text Encoding and then selecting the appropriate character set.

Once complete, please post your locale in a new topic here and title the topic with the name of your locale file (ex: SpanishInternational.locale). You can post it in a set of PRE tags by writing out the following in your post:

<PRE>pasting in your locale file here</PRE>

Any comments to a translation can be posted as a reply to that translation's post. Please keep discussion in English and enclose complete updated lines in PRE tags. Don't just add individual strings or strikeouts as a non-native speaker of your locale (like me) won't know what to keep and what to throw out.

Thanks for everyone's help in making this the best release yet!!

Best,
John

John: updated your "to contribute" link, don't think you wanted to link to this page (21800) - mod Chris

GrzegorzJZD
Offline
Last seen: 5 months 1 week ago
Joined: 2008-04-20 19:00
polish.locale [PortableApps.c

polish.locale

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Polish
LocalizedName=Polski
Version=1.6
ContibutedBy=Kamil Burek, GrzegorzJZD
LocaleID=1045
LocaleWinName=LANG_POLISH
LocaleCode2=pl
LocaleCode3=pol
LanguageCode=pl
Localeglibc=pl
Codepage=1250

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Anuluj
BUTTON_REVERT=&Przywróć
BUTTON_YES=&Tak
BUTTON_NO=&Nie
BUTTON_REMIND=&Zapytaj mnie później
COLOR_PINK=Różowy
COLOR_RED=Czerwony
COLOR_ORANGE=Pomarańczowy
COLOR_YELLOW=Żółty
COLOR_GREEN=Zielony
COLOR_BLUE=Niebieski
COLOR_PURPLE=Purpurowy
COLOR_VIOLET=Fioletowy
COLOR_BLACK=Czarny
COLOR_WHITE=Biały
COLOR_GRAY=Szary
COLOR_SILVER=Srebrny
COLOR_BRONZE=Brązowy
COLOR_GOLD=Złoty

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Uruchom
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uruchom jako &Administrator
APP_MENU_RENAME=Zmień &nazwę
APP_MENU_HIDE=&Ukryj
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Przesuń na &wierzch
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Przesuń pod &spód
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Pokaż ukryte &ikony
APP_MENU_REFRESH=O&dśwież
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Uruchom au&tomatycznie
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE wolne z $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
ICON_MUSIC=&Muzyka
ICON_PICTURES=&Obrazy
ICON_VIDEOS=&Wideo
ICON_EXPLORE=&Przeglądaj
ICON_BACKUP=&Kopia
ICON_OPTIONS=&Opcje
ICON_HELP=Pomo&c
ICON_SEARCH=Szuka&j
MENU_BACKUP=&Stwórz kopię zapasową
MENU_RESTORE=&Przywróć kopię zapasową
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Małą czcionką
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Dużą czcionką
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Z&ainstaluj nową aplikację
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Usuń aplikację
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Odśwież ikony
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Więcej aplikacji...
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Pokaż &ikonę PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ukryj ikony pulpitu
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Język
MENU_OPTIONS_THEME=&Tematy
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Dodaj nowy temat
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Do&myślny temat PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&O
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sprawdź &uaktualnienia
MENU_SEARCH_DRIVE=Szukaj na tym &dysku
MENU_SEARCH_COMPUTER=Szukaj w &komputerze
MENU_SEARCH_WEB=Szukaj w &sieci
MENU_TRAY_EJECT=W&ysuń
MENU_TRAY_EXIT=&Wyjście
DIALOG_EJECT_FAIL=Następujące aplikacje są wciąż uruchomione:%RUNNINGAPPS%Proszę zamknąć wszystkie przenośne aplikacje przed odłączeniem swojego urządzenia.
INVALID_INSTALLER=Ten program instalacyjny prawdopodobnie nie jest w formacie PortableApps. Instalowana aplikacja może być zmodyfikowana lub niekompatybilna z platformą PortableApps.com i nie powinna być używana bez zweryfikacji źródła pochodzenia pliku. Czy chcesz kontynuować instalowację?
CHECK_DRIVE=Przeskanuj dysk w poszukiwaniu błędów
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Sprawdzanie błędów na dysku %DRIVE% ...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Ostrzeżenie: Plik autouruchamiania (Autorun.inf) został zmieniony
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Platforma PortableApps.com wykryła, że konfiguracja pliku autouruchamiania tego urządzenia została zmieniona. Zmiany mogły być spowodowane przez infekcję wirusową, przez programy szpiegujące lub inne aplikacje zmieniające plik autorun.inf. Jeżeli zmiany w pliku nie zostały dokonane przez Ciebie, koniecznie sprawdź teraz to urządzenie na obecność wirusów i programów szpiegujących.
APP_MENU_FAVORITE=Ulubione

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Pokaż menu PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Zawsze na &wierzchu
HIDE_ICON=&Ukryj tę ikonę

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Zmień nazwę
LABEL_ORIGINAL=Oryginalna nazwa
LABEL_CUSTOM=Swoja nazwa

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Odinstalować %APPNAME%?
MESSAGE=UWAGA: Odinstalowanie usunie aplikację i wszystkie jej ustawienia (opcje, zakładki, itp.). Dokumenty lub pliki zapisane w twoim folderze Documents lub inncyh nie będą zmieniane, ale wszystkie pliki w tym folderze będą usunięte:
QUESTION=Jesteś pewien, że chcesz odinstalować %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Nie można odinstalować %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Odinstalowywanie %APPNAME%
MESSAGE=Odinstalowywanie %APPNAME%. Proszę czekać...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aktualizacja
LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcesz sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Szukanie poprawek...
LABEL_UP_TO_DATE=Nie ma nowych aktualizacji.
LABEL_DOWNLOADING=Pobieranie aktualizacji...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com zostało zaktualizowane.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Wyszukiwanie aplikacji w PortableApps.com
INTRO_UPTODATE=Wszystkie aplikacje Platformy PortableApps są aktualne
SELECTION_HEADING_NEW=Pobierz nowe aplikacje dla Platformy PortableApps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować i naciśnij %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizuj aplikacje platformy PortableApps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Aktualizacje są dostępne dla następujących aplikacji Platformy PortableApps
DOWNLOAD_HEADING=Pobieranie i instalowanie
DOWNLOAD_SUBHEADING=Proszę czekać, aplikacje są pobierane i instalowane
FINISH_HEADING_NEW=Aplikacje Platformy PortableApps zostały dodane
FINISH_TEXT_NEW=Wybrane nowe aplikacje zostały zainstalowane i są dostępne w menu Platformy PortableApps
FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizacja zakończona pomyślnie
FINISH_TEXT_UPDATE=Wybrane aplikacje zostały zaktualizowane i są dostępne w menu Platformy PortableApps
FINISH_HEADING_FAIL=Błąd
FINISH_TEXT_FAIL=Aktualizacja aplikacji Platformy PortableApps zakończona niepowodzeniem. Spróbuj później
ERROR_NOCONNECTION=Nie można połączyć z PortableApps.com w celu uzyskania aplikacji. Spróbuj później
Rzeznik
Offline
Last seen: 4 months 3 weeks ago
Translator
Joined: 2009-12-09 06:14
corrections to polish.locale

1) I would translate "theme" into "motyw", not "temat". But it's just a matter of preferences.

2) MENU_HELP_ABOUT=&O programie

3)INVALID_INSTALLER=Ten program instalacyjny prawdopodobnie nie jest w formacie PortableApps. Instalowana aplikacja może być zmodyfikowana lub niekompatybilna z platformą PortableApps.com i nie powinna być używana bez weryfikacji źródła pochodzenia pliku. Czy chcesz kontynuować instalację?

4)LABEL_CUSTOM=Twoja nazwa

5) MESSAGE=UWAGA: Odinstalowanie usunie aplikację i wszystkie jej ustawienia (opcje, zakładki, itp.). Dokumenty lub pliki zapisane w twoim folderze Documents lub innych nie będą zmieniane, ale wszystkie pliki w tym folderze zostaną usunięte:

6) ERROR_NOCONNECTION=Nie można połączyć z PortableApps.com w celu uzyskania aktualizacji. Spróbuj później

shadow-fox
Offline
Last seen: 14 years 5 months ago
Joined: 2009-09-17 01:46
Prieview picture of 2.0?

is it stable enough to sho what it'll look like?

MarkoMLM
MarkoMLM's picture
Offline
Last seen: 8 years 7 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-01-16 04:08
German final with some minor changes (updated Dec. 15th)
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=German
LocalizedName=Deutsch
Version=1.6
ContibutedBy=Germanophone Team
LocaleID=1031
LocaleWinName=LANG_GERMAN
LocaleCode2=de
LocaleCode3=ger
LanguageCode=de
Localeglibc=de
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Abbrechen
BUTTON_REVERT=&Zurück
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nein
BUTTON_REMIND=&Später erinnern
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Rot
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Gelb
COLOR_GREEN=Grün
COLOR_BLUE=Blau
COLOR_PURPLE=Lila
COLOR_VIOLET=Violett
COLOR_BLACK=Schwarz
COLOR_WHITE=Weiß
COLOR_GRAY=Grau
COLOR_SILVER=Silber
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Gold

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Ausführen
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Als A&dministrator ausführen
APP_MENU_RENAME=Um&benennen
APP_MENU_HIDE=Ausb&lenden
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=An den An&fang stellen
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=An das &Ende stellen
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Ausgeblendete Symbole an&zeigen
APP_MENU_REFRESH=A&ktualisieren
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch s&tarten
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Suchen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=&Immer alle Anwendungen anzeigen
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Kate&gorien und alle Anwendungen anzeigen
APP_MENU_ALL_APPS=Alle &portablen Anwendungen
APP_MENU_BACK=Zurü&ck
APP_MENU_CATEGORY=&Kategorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Kategorie &hinzufügen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Barrierefreier &Zugang
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=&Entwicklung
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=&Bildung
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=&Spiele
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik und &Bildverarbeitung
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=&Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=&Musik und Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=&Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Betriebss&ysteme
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=&Werkzeuge
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Sons&tige
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE von $DRIVETOTAL frei
ICON_DOCUMENTS=&Dokumente
ICON_MUSIC=&Musik
ICON_PICTURES=&Bilder
ICON_VIDEOS=&Videos
ICON_EXPLORE=D&urchsuchen
ICON_BACKUP=S&ichern
ICON_OPTIONS=&Optionen
ICON_HELP=&Hilfe
ICON_SEARCH=&Suchen
ICON_MENU_CHANGE_PATH=&Verzeichnis ändern
ICON_MENU_CHANGE_ICON=&Symbol ändern
MENU_BACKUP=&Dateien sichern
MENU_RESTORE=Aus Sicherung &wiederherstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Kleine Schriften
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Große Schriften
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Programme &hinzufügen
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programme &entfernen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Symbole neu laden
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Mehr Programme ...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&prache
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Sp&rache der Anwendung ändern
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com Icon anzeigen
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Desktop Icons &verstecken
MENU_OPTIONS_THEME=&Design
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Neues Design hinzufügen
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=&PortableApps.com Standard Design
MENU_HELP_ABOUT=Ü&ber
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Auf neue &Version prüfen
MENU_SEARCH_DRIVE=Dieses &Laufwerk durchsuchen
MENU_SEARCH_COMPUTER=Diesen &Computer durchsuchen
MENU_SEARCH_WEB=Im &Internet suchen
MENU_TRAY_EJECT=&Auswerfen
MENU_TRAY_EXIT=&Beenden
DIALOG_EJECT_FAIL=Die folgenden portablen Anwendungen werden noch immer benutzt:%RUNNINGAPPS%. Bitte schliessen Sie alle portablen Anwendungen bevor Sie Ihr Gerät auswerfen/entfernen.
INVALID_INSTALLER=Dieser Installer scheint nicht im PortableApps.com Format vorzuliegen. Die portable Anwendung könnte beschädigt oder nicht vollständig portabel sein. Ohne Prüfung der Quelle dieser Datei sollte diese nicht verwendet werden. Möchten sie die Installation trotzdem fortsetzen?
CHECK_DRIVE=Laufwerk auf Fehler überprüfen
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Laufwerk %DRIVE% wird auf Fehler geprüft ...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Warnung: Autostart wurde geändert
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Plattform hat festgestellt, dass die Autostart-Konfiguration dieses Gerätes geändert wurde. Diese Änderungen können durch einen Virus, Spyware oder durch eine andere Anwendung verursacht worden sein, die die Datei autorun.inf geändert haben. Wenn sie diese Änderungen nicht selbst vorgenommen haben, sollten sie das Gerät sofort auf Viren und Spyware prüfen.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriten

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Umbenennen
LABEL_ORIGINAL=Ursprünglicher Name
LABEL_CUSTOM=Benutzerdefinierter Name

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% deinstallieren?
MESSAGE=WARNING: Die Deinstallation wird die portable Anwendung mit allen Einstellungen (Voreinstellungen, Lesezeichen usw.) entfernen. Dokumente oder Dateien, die Sie in Ihrem Dokumentenordner oder in anderen Verzeichnissen gespeichert haben, sind nicht betroffen. Beachten Sie aber, dass alle Dateien innerhalb des Verzeichnisses der portablen Anwendung gelöscht werden:
QUESTION=Sind Sie sicher, dass Sie %APPNAME% deinstallieren wollen?
FAILMESSAGE=Deinstallation von %APPNAME% nicht möglich.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Deinstallation von %APPNAME%
MESSAGE=%APPNAME% wird deinstalliert. Bitte warten ...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aktualisieren
LABEL_CHECK_INQUIRY=Möchten Sie nach einer aktuelleren Version der PortableApps.com Plattform suchen?
LABEL_CHECKING=Prüfe auf Aktualisierungen ...
LABEL_UP_TO_DATE=Keine Aktualisierung vorhanden.
LABEL_DOWNLOADING=Aktualisierung wird heruntergeladen ...
LABEL_UPDATED=Die PortableApps.com Plattform wurde aktualisiert.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Überprüfe PortableApps.com auf neue Anwendungen ...
INTRO_UPTODATE=Alle portable Anwendungen sind aktuell.
SELECTION_HEADING_NEW=Lade neue portable Anwendungen herunter
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Bitte wählen Sie die portable Anwendungen aus, die Sie installieren möchten und klicken Sie %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Update portable Anwendungen
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Für die folgenden portable Anwendungen stehen Aktualisierungen zur Verfügung
DOWNLOAD_HEADING=Herunterladen und Installieren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Bitte warten Sie, während die portable Anwendungen heruntergeladen und installiert werden
FINISH_HEADING_NEW=Hinzugefügte portable Anwendungen
FINISH_TEXT_NEW=Ihre neuen portable Anwendungen wurden installiert und stehen Ihnen nun im PortableApps.com Menü zur Verfügung.
FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualisierung vollständig
FINISH_TEXT_UPDATE=Ihre portable Anwendungen wurden aktualisiert und stehen Ihnen nun im PortableApps.com Menü zur Verfügung.
FINISH_HEADING_FAIL=Fehler
FINISH_TEXT_FAIL=Der PortableApps.com Updater wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
ERROR_NOCONNECTION=Die Verbindung zu PortableApps.com konnte nicht aufgebaut werden, um Aktualisierungen der portable Anwendungen herunter zu laden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
FIRSTRUN=Möchten Sie, dass die PortableApps.com Plattform beim Start automatisch nach Aktualisierungen sucht?

Paid for Software more or less?
What You need is OSS!

Simeon
Simeon's picture
Offline
Last seen: 9 years 8 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-09-25 15:15
@Marko

I think we should either use "Portable App" or "portable Anwendung", but not both.
What do you think?

"What about Love?" - "Overrated. Biochemically no different than eating large quantities of chocolate." - Al Pacino in The Devils Advocate

Bart.S
Offline
Last seen: 1 week 5 days ago
Developer
Joined: 2008-07-23 07:56
"portable Anwendung" is better

and "pink" is "pink" and not "rosa". Don't say pink isn't a german color, just look at the Duden Blum
"APP_MENU_FAVORITE=Lesezeichen" should be "APP_MENU_FAVORITE=Favoriten", IMO. Favorites isn't the same as bookmarks.

MarkoMLM
MarkoMLM's picture
Offline
Last seen: 8 years 7 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-01-16 04:08
Done ...

... should be all ob "portable Anwendungen' now.

Paid for Software more or less?
What You need is OSS!

TigerXL
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-08 16:06
Interpunction

Hi Folks working for the German transaltion of *** PORTABLE APPS ***!

Just two comments:
- at least two terms should get a COMMA!
- the use of POINTS isn't stringent (and one term consist of two sentences which should be sepaparted).

Does anyone agree? Should I work on teh changes I would make?

Greetings

pierrot
Offline
Last seen: 8 years 6 months ago
Joined: 2008-02-26 12:34
APP_MENU_FAVORITE=Lesezeichen

Dear Marko,

someone remarked this before me and I want to support this view:

APP_MENU_FAVORITE=Lesezeichen
ought to be changed to
APP_MENU_FAVORITE=Favoriten

because the term Lesezeichen is misleading and in this case here favorite programs are meant.

Peter

MarkoMLM
MarkoMLM's picture
Offline
Last seen: 8 years 7 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-01-16 04:08
Done ...

... and for the Interpunktion issues too Smile

THX!

Paid for Software more or less?
What You need is OSS!

PortableUser2009
Offline
Last seen: 2 years 8 months ago
Joined: 2009-07-19 08:36
Hi John, this is my proposal

Hi John,

this is my proposal for the German translation of the items
for the upcoming 2.1 release.

I'm really looking forward to it and hope this helps.

Regards

PortableUser2009

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Suchen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Immer alle Anwendungen anzeigen
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Kategorien und alle Anwendungen anzeigen
APP_MENU_ALL_APPS=Alle portablen Anwendungen
APP_MENU_BACK=Zurück
APP_MENU_CATEGORY=Kategorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Kategorie hinzufügen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Barrierefreier Zugang
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Entwicklung
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Bildung
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spiele
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik und Bildverarbeitung
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik und Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Betriebssysteme
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Werkzeuge
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Sonstige
...
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Verzeichnis ändern
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Symbol ändern
...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Sprache der Anwendung ändern

MarkoMLM
MarkoMLM's picture
Offline
Last seen: 8 years 7 months ago
DeveloperTranslator
Joined: 2006-01-16 04:08
Thanks a lot, added to the final version ...

... with the shortcuts.

Paid for Software more or less?
What You need is OSS!

kafis
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-08 03:04
Czech.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Czech
LocalizedName=čeština
Version=1.6
ContibutedBy=Pavel Kafka
LocaleID=1029
LocaleWinName=LANG_CZECH
LocaleCode2=cs
LocaleCode3=ces
LanguageCode=cs
Localeglibc=cs
Codepage=1250

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Storno
BUTTON_REVERT=&Zpět
BUTTON_YES=&Ano
BUTTON_NO=&Ne
BUTTON_REMIND=&Připomenout později
COLOR_PINK=Růžová
COLOR_RED=Červená
COLOR_ORANGE=Oranžová
COLOR_YELLOW=Žlutá
COLOR_GREEN=Zelená
COLOR_BLUE=Modrá
COLOR_PURPLE=Purpurová
COLOR_VIOLET=Fialová
COLOR_BLACK=Černá
COLOR_WHITE=Bílá
COLOR_GRAY=Šedá
COLOR_SILVER=Stříbrná
COLOR_BRONZE=Bronzová
COLOR_GOLD=Zlatá

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Spustit
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Spustit jako &Administrátor
APP_MENU_RENAME=&Přejmenovat
APP_MENU_HIDE=Sk&rýt
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Přesun na &začátek
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Přesun na &konec
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=&Zobrazit skryté
APP_MENU_REFRESH=&Obnovit
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Sp&ustit automaticky
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Prozkoumat zde
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vždy zobrazit všechny aplikace
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Zobrazit kategorie při zobrazení všech aplikací
APP_MENU_ALL_APPS=Všechny přenosné aplikace
APP_MENU_BACK=Zpět
APP_MENU_CATEGORY=Kategorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Přidat novou kategorii
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Usnadnění
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Vývoj
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Výuka
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Hry
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika a obrázky
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Hudba a filmy
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kancelář
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operační systémy
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Nástroje
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Jiné
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE volných z $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
ICON_MUSIC=&Hudba
ICON_PICTURES=&Obrázky
ICON_VIDEOS=&Filmy
ICON_EXPLORE=&Průzkumník
ICON_BACKUP=&Záloha
ICON_OPTIONS=&Možnosti
ICON_HELP=&Nápověda
ICON_SEARCH=&Hledání
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Změnit &cestu
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Změnit &ikonu
MENU_BACKUP=&Zálohovat soubory
MENU_RESTORE=&Obnovit ze zálohy
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Malé písmo
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Velké písmo
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Přidat programy
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Odstranit programy
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Obnovit ikony
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Získat další programy ...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Jazyk
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Zobrazit &ikonu PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Skrýt ikony plochy
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Jazyk aplikace
MENU_OPTIONS_THEME=&Téma
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Přidat nové téma
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com výchozí téma
MENU_HELP_ABOUT=&O programu
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Zkontrolovat &aktualizace
MENU_SEARCH_DRIVE=Hledat na výměném &disku
MENU_SEARCH_COMPUTER=Hledat v &počítači
MENU_SEARCH_WEB=Hldat na &internetu
MENU_TRAY_EJECT=&Vysunout
MENU_TRAY_EXIT=&Konec
DIALOG_EJECT_FAIL=Následující přenosné programy stále běží: %% RUNNINGAPPS Prosím zavřete všechny přenosné programy před odpojením vašeho přenosného disku.
INVALID_INSTALLER=Instalátor není ve formátu PortableApps.com. Přenosný program mohl být poškozen nebo není přenosný a neměl by být použit bez ověření původu programu. Chcete pokračovat v instalaci?
CHECK_DRIVE=Zkontrolovat chyby na disku
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kontrola chyb na disku %DRIVE% ...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=VAROVÁNÍ: AUTORUN.INF byl změněn
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform zjistil, že soubor AUTORUN.INF byl změněn. Tyto změny mohou být způsobeny virem, infekcí spyware nebo jinou aplikací upravující AUTORUN.INF soubor. Pokud jste tyto změny neprovedli sami, měli byste si disk zkontrolovat na výskyt virů a spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Oblíbené

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Ukázat PortableApps.com Platform
ALWAYS_ON_TOP=Vždy &nahoře
HIDE_ICON=&Skrýt ikonu

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Přejmenovat
LABEL_ORIGINAL=Původní název
LABEL_CUSTOM=Uživatelský název

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Odebrat program %APPNAME%?
MESSAGE=VAROVÁNÍ: Odebrání programu odstraní program a nastavení (předvolby, záložky apod.). Soubory uložené v adresáři Documents nebo v jiném adresáři nebudou ovlivněny, ale všechny soubory uvnitř adresáře programu budou smazány:
QUESTION=Opravdu chcete odebrat program %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Povolit odebrání programu %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Odebírám program %APPNAME%
MESSAGE=Odebírám program %APPNAME%. Čekejte prosím ...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aktualizovat
LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcete zkontrolovat aktualizace PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Kontroluji aktualizace ...
LABEL_UP_TO_DATE=Žádné nové aktualizace.
LABEL_DOWNLOADING=Stahuji aktualizace ...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform aktualizována.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Kontroluji aplikace na PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Všechny aplikace jsou aktuální.
SELECTION_HEADING_NEW=Stáhnout nové aplikace
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Vyberte aplikace, které chcete instalovat, a stiskněte %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizovat aplikace
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Pro následující aplikace jsou k dispozici aktualizace
DOWNLOAD_HEADING=Stahuji a instaluji
DOWNLOAD_SUBHEADING=Počkejte prosím, dokud nebudou aplikace staženy a instalovány
FINISH_HEADING_NEW=Aplikace přidány
FINISH_TEXT_NEW=Nové aplikace byly instalovány a jsou nyní k dispozici v menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizace dokončena
FINISH_TEXT_UPDATE=Vaše aplikace byly aktualizovány a jsou k dispozici v menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Chyba
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater nedokončil akci úspěšně. Zkuste to později, prosím.
ERROR_NOCONNECTION=Nemohu se připojit k PortableApps.com. Zkuste to později, prosím.
FIRSTRUN=Přejete si, aby PortableApps.com při startu automaticky kontroloval aktualizace?
hjpintoavila
hjpintoavila's picture
Offline
Last seen: 1 year 10 months ago
Joined: 2008-04-10 23:53
SpanishInternational.locale

You did not change anything from our previous suggestions there was a lot of mixed stuff like Argentinisms, Mexicanisms and other non.international characteristics. Here goes again:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Spanish (International)
LocalizedName=Español (Alfabetización Internacional)
Version=2.0
ContibutedBy=Lot of people!
LocaleID=3082
LocaleWinName=LANG_SPANISHINTERNATIONAL
LocaleCode2=es
LocaleCode3=spa
LanguageCode=es-mx
Localeglibc=es
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Aceptar
BUTTON_CANCEL=&Cancelar
BUTTON_REVERT=&Deshacer
BUTTON_YES=&Si
BUTTON_NO=&No
BUTTON_REMIND=&Recordar después
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Rojo
COLOR_ORANGE=Naranja
COLOR_YELLOW=Amarillo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Purpura
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Negro
COLOR_WHITE=Blanco
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Plata
COLOR_BRONZE=Bronce
COLOR_GOLD=Oro

[FORM_MAIN]
[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorar Aquí
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Siempre Mostrar Todas las Aplicaciones
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar Categorías en la Vista de Todas las Aplicaciones
APP_MENU_ALL_APPS=Todas las Aplicaciones Portátiles
APP_MENU_BACK=Atrás
APP_MENU_CATEGORY=Categoría
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Agregar Nueva Categoría
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accesibilidad
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desarrollo
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educación
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Juegos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gráficos y Fotografías
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música y Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Oficina
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operativos
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilidades
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Otros
APP_MENU_RUN=&Ejecutar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Ejecutar como &Administrador
APP_MENU_RENAME=Re&nombrar
APP_MENU_HIDE=&Ocultar
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover &Arriba
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover &Abajo
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar &Iconos Ocultos
APP_MENU_REFRESH=Actuali&zar
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Iniciar Automáticamente
APP_MENU_UNINSTALL=&Desinstalar
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre de $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documentos
ICON_MUSIC=&Música
ICON_PICTURES=&Imágenes
ICON_VIDEOS=&Videos
ICON_EXPLORE=&Explorar
ICON_BACKUP=&Respaldar
ICON_OPTIONS=&Opciones
ICON_HELP=&Ayuda
ICON_SEARCH=&Buscar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Cambiar Directorio
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Cambiar Icono
MENU_BACKUP=&Respaldar de Archivos
MENU_RESTORE=&Restaurar Respaldo
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Fuentes &Pequeñas
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Fuentes &Grandes
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Instalar &Nueva Aplicación
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Remover una Aplicación
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualizar Iconos
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtener Más Aplicaciones...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idiom&a
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Cambio de Idioma de la Aplicació&n
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=&Mostrar Icono de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ocultar Iconos del Escritorio
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Agregar un Nuevo Tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema por defecto de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=&Transparencia
MENU_HELP_ABOUT=&Acerca de...
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Verificar &Actualizaciones
MENU_SEARCH_DRIVE=Buscar en este &Dispositivo
MENU_SEARCH_COMPUTER=Buscar en esta &Computadora
MENU_SEARCH_WEB=Buscar en la &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&xpulsar
MENU_TRAY_EXIT=S&alir
DIALOG_EJECT_FAIL=Estas aplicaciones están en ejecución:%RUNNINGAPPS%Por favor cierre todas las aplicaciones antes de expulsar el dispositivo.
INVALID_INSTALLER=Este Instalador no parece estar en el formato de PortableApps.com. La aplicación puede haber sido alterada o no ser completamente portátil y no debería ser utilizada sin verificar la fuente de este archivo. ¿Desea continuar con la instalación?
CHECK_DRIVE=Revisar la Unidad para detectar Errores
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Revisando %DRIVE% para detectar errores...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Advertencia: Archivo de Autorun Modificado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plataforma PortableApps.com ha detectado que la configuración del archivo de Autorun en este dispositivo ha sido modificada. Los cambios pueden haber sido causados por un virus o spyware, o por otra aplicación modificando el archivo Autorun.inf. Si usted mismo no hizo estos cambios, debería escanear ahora este dispositivo para detectar virus y spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favorito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostrar la Plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Siempre &Visible
HIDE_ICON=&Ocultar Icono

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renombrar
LABEL_ORIGINAL=Nombre Original
LABEL_CUSTOM=Nombre Personalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=¿Desinstalar %APPNAME%?
MESSAGE=ADVERTENCIA: La desinstalación eliminará la aplicación y todos sus ajustes (preferencias, marcadores, etc.). Los documentos o ficheros guardados en su carpeta Documentos u otras no se verán afectados, pero todos los archivos dentro de este directorio serán borrados:
QUESTION=¿Está seguro de querer desinstalar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=No se puede desinstalar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Desinstalando %APPNAME%
MESSAGE=Desinstalando %APPNAME%. Por favor espere...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualizar
LABEL_CHECK_INQUIRY=¿Querés verificar si hay una nueva versión de la Plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Buscando actualizaciones...
LABEL_UP_TO_DATE=No hay nuevas actualizaciones disponibles.
LABEL_DOWNLOADING=Descargando actualización...
LABEL_UPDATED=La Plataforma PortableApps.com Platform ha sido actualizada.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Buscando aplicaciones en PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Todas las aplicaciones están al día.
SELECTION_HEADING_NEW=Descargar Nuevas Aplicaciones
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Seleccione las aplicaciones que quiera instalar y presione %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar Aplicaciones
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hay actualizaciones para las siguientes aplicaciones
DOWNLOAD_HEADING=Descargando e Instalando
DOWNLOAD_SUBHEADING=Por favor espere mientras las aplicaciones se descargan e instalan
FINISH_HEADING_NEW=Aplicaciones Agregadas
FINISH_TEXT_NEW=Sus nuevas aplicaciones han sido instaladas y ahora están disponibles en el menú de PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualización Completada
FINISH_TEXT_UPDATE=Sus aplicaciones se han actualizado y están disponibles en el menú de PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Error
FINISH_TEXT_FAIL=El proceso de actualización de PortableApps.com no se completó exitosamente. Por favor intente mas tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Imposible conectar con PortableApps.com para extraer las aplicaciones. Por favor intente mas tarde.
hjpintoavila
hjpintoavila's picture
Offline
Last seen: 1 year 10 months ago
Joined: 2008-04-10 23:53
Errata:

There is a duplicated [FORM_MAIN]

Missing tags:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Cambiar Directorio de Documentos
ICON_MENU_RESET=Restablecer Valores Predeterminados
Xint0
Xint0's picture
Offline
Last seen: 4 years 5 months ago
Joined: 2009-11-05 01:53
Minor updates

Missing accents, accelerator clashes, etc.

[GENERAL]
...
BUTTON_YES=&Sí
...
COLOR_PURPLE=Púrpura
...

There's a duplicate

[FORM_MAIN]

section heading.

[FORM_MAIN]
...
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Herramientas

The spanish word Utilidades used as a noun is the transalation of the english word: Profits. The concept of Utility programs, is that of programs that serve as tools. So, a better transalation for Utilities will be the spanish word for tools: Herramientas.

...
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover A&rriba
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover A&bajo
...
MENU_BACKUP=&Respaldar archivos
...
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predeterminado de PortableApps.com
...
[FORM_UPDATE]
LABEL_CHECK_INQUIRY=¿Desea verificar si hay una nueva versión de la Plataforma PortableApps.com?
...
LABEL_UPDATED=La plataforma PortableApps.com ha sido actualizada.
...
[UPDATER]
...
FINISH_TEXT_FAIL=El proceso de actualización de PortableApps.com no se completó exitósamente. Por favor intente más tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Imposible conectarse con PortableApps.com para extraer las aplicaciones. Por favor intente más tarde.

Xint0

hjpintoavila
hjpintoavila's picture
Offline
Last seen: 1 year 10 months ago
Joined: 2008-04-10 23:53
Agree!

Smile

[also, sorry for the misconception on "Utilidades"]

Reddie22
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-09 08:06
una pequeña opcion. a little option

xint0:
good translation but have a little recomendation in the section "herramientas"

APP_MENU_MOVE_TO_TOP= S&ubir
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM= B&ajar 
MENU_BACKUP= &copia de respaldo

and adittional: a little correction in this part.

Original

LABEL_CHECK_INQUIRY=¿Desea verificar si hay una nueva versión de la Plataforma PortableApps.com?

Recommended:

LABEL_CHECK_INQUIRY=¿Desea verificar si hay una nueva actualización de la Plataforma PortableApps?

is very optional , only can help in LA Spanish.

Be welcome to the portable world.

Eduardo Codina
Portable apps fan & user.
Live in a portable world.

Xint0
Xint0's picture
Offline
Last seen: 4 years 5 months ago
Joined: 2009-11-05 01:53
about little option

About the "Move to Top" and "Move to Bottom" translations, I think it will be even better if it was something like:

APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover al &inicio
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover al &final

Because leaving the infinitive of the verbs Subir and Bajar implies that the action will move up or down only one position in the list. But the commands are for moving to the top and bottom positions, that is to the beginning (inicio) and to the end (final) of the list.

Now, about MENU_BACKUP. In user interface design it is better to use verbs, not just nouns, as menu command labels. "Copia de respaldo" is a noun, it could be changed to:

MENU_BACKUP=Generar &copia de respaldo

Translation for: Create backup copy.
But personally I prefer the less wordy:

MENU_BACKUP=&Respaldar archivos

Translation for: Backup files.

Last note, I think PortableApps.com is the correct name to identify the platform, including the ".com"

Xint0

hjpintoavila
hjpintoavila's picture
Offline
Last seen: 1 year 10 months ago
Joined: 2008-04-10 23:53
Well...

I agree with Xint0.

Also, "Nueva Versión" is the most literal translation possible and describes exactly what is supposed to tell.

dankoi
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-08 03:53
hungarian.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Hungarian
LocalizedName=magyar nyelv
Version=1.2
ContibutedBy=Eff & partisan1991 & dankoi
LocaleID=1038
LocaleWinName=LANG_HUNGARIAN
LocaleCode2=hu
LocaleCode3=hun
LanguageCode=hu
Localeglibc=hu
Codepage=1250

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Mégse
BUTTON_REVERT=&Visszaállítás
BUTTON_YES=&Igen
BUTTON_NO=&Nem
BUTTON_REMIND=Emlékeztess &később
COLOR_PINK=Rózsaszín
COLOR_RED=Piros
COLOR_ORANGE=Narancs
COLOR_YELLOW=Sárga
COLOR_GREEN=Zöld
COLOR_BLUE=Kék
COLOR_PURPLE=Lila
COLOR_VIOLET=Ibolya
COLOR_BLACK=Fekete
COLOR_WHITE=Fehér
COLOR_GRAY=Szürke
COLOR_SILVER=Ezüst
COLOR_BRONZE=Bronz
COLOR_GOLD=Arany

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Futtat
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=&Adminisztrátorként futtat
APP_MENU_RENAME=Át&nevez
APP_MENU_HIDE=&Elrejt
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mozgatás &Felülre
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mozgatás &Alulra
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Rejtett &ikonok megjelenítése
APP_MENU_REFRESH=Újra&tölt
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Automatikus indítás
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Böngészés itt
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mindig jelenjen meg az összes alkalmazás
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Kategóriák megjelenítése minden nézetben
APP_MENU_ALL_APPS=Összes Portable alkalmazás
APP_MENU_BACK=Vissza
APP_MENU_CATEGORY=Kategóriák
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Új kategória hozzáadása
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Hozzáférhetőség
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Fejlesztés
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Oktatás
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Játékok
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafikák és Képek
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Zene és Videó
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Irodai alkalmazások
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operációs rendszerek
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Eszközök
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Egyéb
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE szabad a(z) $DRIVETOTAL -ból
ICON_DOCUMENTS=&Dokumentumok
ICON_MUSIC=&Zenék
ICON_PICTURES=&Képek
ICON_VIDEOS=&Videók
ICON_EXPLORE=&Intéző
ICON_BACKUP=&Mentés
ICON_OPTIONS=&Opciók
ICON_HELP=&Súgó
ICON_SEARCH=&Keresés
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Útvonal módosítása
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ikon módosítása
MENU_BACKUP=&Biztonsági mentés
MENU_RESTORE=&Helyreállítás biztonsági mentésből
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Kis betűk
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Nagy betűk
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Új program telepítése
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Program eltávolítása
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Program ikonok frissítése
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&További programok...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&anguage/Nyelv
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Nyelv &váltás
MENU_OPTIONS_THEME=&Téma
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Új téma hozzáadása
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com alapértelmezett téma
MENU_HELP_ABOUT=&Névjegy
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Újabb &verzió keresése.
MENU_SEARCH_DRIVE=Keresés ezen az &eszközön
MENU_SEARCH_COMPUTER=Keresés ezen a &számítógépen
MENU_SEARCH_WEB=Keresés a &Weben
MENU_TRAY_EJECT=Leválaszt
MENU_TRAY_EXIT=Bezárás
INVALID_INSTALLER=Ez a telepítő program nem PortableApps.com formátumú. A hordozható alkalmazás megváltozhat a telepítés során vagy nem lesz teljes mértékben hordozható. A telepítés folytatása nem ajánlott a forrás ellenőrzése nélkül. Biztosan folytatni kívánja az telepítést?
CHECK_DRIVE=A meghajtó ellenőrzése folyamatban
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE =A %DRIVE% meghajtó ellenőrzése folyamatban
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Figyelmeztetés: az automatikus indítás megváltozott
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A PortableApps.com észlelte, hogy a hordozható eszköz Automatikus indítási konfigurációja megváltozott. A változás oka lehet vírus, spyware vagy más alkalmazás, amely megváltoztatta az autorun.inf fájl tartalmát. Ha nem Ön végezte el a változtatásokat, futtasson le egy vírus- és spyware-ellenőrzést a gépen.
APP_MENU_FAVORITE=Kedvencek

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Átnevezés
LABEL_ORIGINAL=Eredeti név
LABEL_CUSTOM=Egyedi név

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Frissítés
LABEL_CHECK_INQUIRY=Szeretné ellenőrizni, hogy van-e újabb verziója a Portableapps.com Platformnak?
LABEL_CHECKING=Frissítés(ek) ellenőrzése...
LABEL_UP_TO_DATE=Nincsenek frissítések.
LABEL_DOWNLOADING=Frissítések letöltése...
LABEL_UPDATED=The PortableApps.com Platform frissítve.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Alkalmazások ellenőrzése a PortableApps.com-on...
INTRO_UPTODATE=Minden alkalmazás naprakész.
SELECTION_HEADING_NEW=Új alkalmazások letöltése
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Válassza ki, milyen alkalmazást szeretne letölteni és kattinson a %NEXT% gombra
SELECTION_HEADING_UPDATE=Alkalmazások frissítése
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Az alábbi alkalmazásokhoz van frissítés
DOWNLOAD_HEADING=Letöltés és telepítés
DOWNLOAD_SUBHEADING=Kérem várjon amíg az alkalmazások letöltése és telepítése befejeződik
FINISH_HEADING_NEW=Új alkalmazások
FINISH_TEXT_NEW=Az új alkalmazások telepítve vannak és elérhetőek a PortableApps.com Menüben.
FINISH_HEADING_UPDATE=Frissítés kész
FINISH_TEXT_UPDATE=Az alkalmazások frissítve vannak és elérhetőek a PortableApps.com Menüben.
FINISH_HEADING_FAIL=Hiba
FINISH_TEXT_FAIL=A PortableApps.com Updater-nek nem sikerült a frissítés. Kérjük, próbálja újra később.
ERROR_NOCONNECTION=Nem sikerült a csatlakozás a PortableApps.com oldalhoz. Kérjük, próbálja újra később.
FIRSTRUN=Szeretné, hogy a PortableApps.com Platform indulásakor automatikusan keressen frissítéseket?
mikellos
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-07-14 04:44
LocalizedName=Magyar

LocalizedName=Magyar nyelv
APP_MENU_RUN=&Futtatás
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Futtatás &adminisztrátorként
APP_MENU_RENAME=Át&nevezés
APP_MENU_HIDE=&Elrejtés
APP_MENU_REFRESH=Újra&töltés
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Tall&ózás itt
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Nyelv&váltás
MENU_OPTIONS_THEME=&Témák
MENU_TRAY_EJECT=Leválasztás
DOWNLOAD_SUBHEADING=Kérem várjon, amíg az alkalmazások letöltése és telepítése befejeződik

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
French.locale

For proposal

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo and Mathew Pinard and Benoît Guillaume
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les Applications Portable
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Education
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thème
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&À Propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au D&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Etes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plateforme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plateforme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez essayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez essayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

[Translation updated at request from poster - mod Chris]

vctrs
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-07-15 13:44
few corrections
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo and Mathew Pinard and Benoît Guillaume
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les Applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans Toutes les Applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les Applications Portable
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Education
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Traitement de texte
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de Chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'Icône
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&Icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des Applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thème
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&À Propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours :%RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention: Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au D&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME%?
MESSAGE=Attention: La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés:
QUESTION=Etes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plateforme PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plateforme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez essayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez essayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

X

m-p-3
m-p-3's picture
Offline
Last seen: 1 month 2 weeks ago
Joined: 2006-06-17 21:25
French suggestions

I would change the following lines

BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
BUTTON_REMIND=Rappeler ultérieure&ment

APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les Applications
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications

APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans Toutes les Applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications

APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie

APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Traitement de texte
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique

ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de Chemin
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin

ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'Icône
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône

MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&Icône de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com

MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des Applications
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications

Any feedback?

sst
Offline
Last seen: 9 months 4 days ago
Joined: 2009-01-23 04:52
Hi, ... I can help to

Hi, ...

I can help to translate.

---

It must be no space between, the last word and the "?"

It mean that the translation, have " ?" , "?"

= Then please just use = "?" not = " ?".

---

INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?

INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation?

---

FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage?

----------------------
Sylvain St-Amand (sst)

caudwell
caudwell's picture
Offline
Last seen: 7 years 9 months ago
Joined: 2009-12-01 03:26
Punctuation

In French:

 • There is no space between the last word and a single punctuation sign (i.e. "." ",")
 • There is always a space between the last word and a double punctuation sign (i.e. ":" ";" "!" "?")

Best regards,

Rémi Caudwell.

[<li> tags go inside a <ul> - mod Chris]

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
Re:French.location

Thank you for corrections.
I agree with the suggestions, except for BUTTON_REMIND, I am not sure in this context (this translation is in the 2.0 beta3)

ps: I can not edit my first post!

Edit : sst > no, in french we have space before and after sign ? : ;
I fix this :

[Translation moved to original comment at request - mod Chris]

guillaume.prevot
Offline
Last seen: 6 years 11 months ago
Joined: 2009-07-29 13:54
(nothing important)

Hi,
May I suggest the following modifications ?
And by the way, after looking at translation strings, it seams the upcoming version(s) will bring a lot of improvments Smile
Thank you.
Guillaume

APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les Applications Portable
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables

APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphisme et Image

APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Audio et Vidéo

MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur &Internet

AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour des virus ou des logiciels espions.
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
correction

ok for APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables

APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES > no, it's plurals

I don't know:
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Audio et Vidéo
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Films

both seem valid, your opinion:
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur &Internet

off course Smile
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.

sst
Offline
Last seen: 9 months 4 days ago
Joined: 2009-01-23 04:52
Hi, ... I can help to

Hi, ...

I can help to translate.

---

MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency

MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparent

----------------------
Sylvain St-Amand (sst)

vctrs
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-07-15 13:44
additions
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Change Documents Path
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents

ICON_MENU_RESET=Reset to Defaults
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut

MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparency
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence

X

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
additions

I update with the latest additions and corrections:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo and Mathew Pinard and Benoît Guillaume
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Education
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thème
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence
MENU_HELP_ABOUT=&À Propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au D&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Etes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plateforme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plateforme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez essayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez essayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?
vctrs
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-07-15 13:44
corrections
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au D&essus
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au-d&essus

APP_MENU_FAVORITE=Favori
I guess that there is more than one favorite (or not?), so:
APP_MENU_FAVORITE=Favoris


LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plateforme PortableApps.com ?
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plate-forme PortableApps.com ?

LABEL_UPDATED=La plateforme PortableApps.com a été mise à jour.
LABEL_UPDATED=La plate-forme PortableApps.com a été mise à jour.

FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez essayer ultérieurement.
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez réessayer ultérieurement.

X

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
Favori

I am not sure, English is:
APP_MENU_FAVORITE=Favorite
not
APP_MENU_FAVORITE=Favorites

for other, i agree

Eric13246
Offline
Last seen: 9 years 9 months ago
Joined: 2007-05-10 18:14
Last corrections

Here is the last updated translation of the corrections made by some users. I also added some corrections to it.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo, Mathew Pinard, Benoît Guillaume et tout ceux qui ont aidé à corriger l'orthographe du langage.
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Éducation
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thèmes
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence
MENU_HELP_ABOUT=&À propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus, un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favoris

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au-d&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque-pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plate-forme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plate-forme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes :
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez réessayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez réessayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

Eric

guillaume.prevot
Offline
Last seen: 6 years 11 months ago
Joined: 2009-07-29 13:54
Favori

Hi,

I think "APP_MENU_FAVORITE" is used as "Mark an application as a favorite", not as "Group for my favorite applications". So it should be without "s" in my mind...

APP_MENU_FAVORITE=Favoris
APP_MENU_FAVORITE=Favori

Thank anyway fot this clean translation summary.

Regards,
Guillaume

Eric13246
Offline
Last seen: 9 years 9 months ago
Joined: 2007-05-10 18:14
You're right!

Yes I think it's true. I verified in the English.locale file and the word is "Favorite". Here is (I hope) the final correction.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo, Mathew Pinard, Benoît Guillaume et tout ceux qui ont aidé à corriger l'orthographe du langage.
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Éducation
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thèmes
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence
MENU_HELP_ABOUT=&À propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus, un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au-d&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque-pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plate-forme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plate-forme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes :
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez réessayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez réessayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

Hope this correction will help Biggrin

Eric

lepaperwan
Offline
Last seen: 5 years 10 months ago
Joined: 2009-07-16 00:05
Correction mineure / Minor correction

MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application

Remplacer "Retirer" par "Enlever"?

Replace "Retirer" by "Enlever"?

DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.

Remplacer "sont toujours en cours" par "sont toujours en cours d'éxecution"?

Replace "sont toujours en cours" by "sont toujours en cours d'exécution"?

MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas touchés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :

"La désinstallation retirera PortableApps" donnerait plutôt "La désinstallation retirera l'application portable".
Remplacer "touchés" par "affectés"?

"La désinstallation retirera PortableApps" would be more like "La désinstallation retirera l'application portable".
Replcae "touchés" by "affectés"?

Sinon, très bien. Excellent travail eru.

PS : Ce ne sont que des suggestions et ne sont pas là que pour que l'on y réfléchisse.

PS : Those are mere suggestions and are here only so we can think about it.

Erwan Le Pape

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
minor correction

MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Retirer une application

May be this: "&Supprimer une application" ?

Yes :

DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours d'exécution : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.

"La désinstallation retirera PortableApps" donnerait plutôt "La désinstallation retirera l'application portable".
I think it is to uninstall PortableApps.com and not one portable applications :

MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas affectés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :

ps: Thanks for all your corrections!

kcchouette
kcchouette's picture
Offline
Last seen: 10 years 4 months ago
Joined: 2009-12-14 07:09
French.locale

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo and Mathew Pinard and Benoît Guillaume
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=montrer les catégories des applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les Applications Portable
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Éducation
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer depuis une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petit caractère
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grand caractère
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Supprimer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thème
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&À Propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier ce lecteur
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus ou un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=au preemier plan
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas effacés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Etes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plateforme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plateforme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez essayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez essayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

Kcchouette

eru
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-12-08 02:27
kcchouette

What's that?
Please take the last version before making corrections:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo, Mathew Pinard, Benoît Guillaume et tout ceux qui ont aidé à corriger l'orthographe du langage.
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Toujours afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories dans toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Toutes les applications portables
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Éducation
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bureautique
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Supprimer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com 
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thèmes
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence
MENU_HELP_ABOUT=&À propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours d'exécution : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus, un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au-d&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque-pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas affectés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plate-forme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plate-forme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes :
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez réessayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez réessayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

ps for mod : please update the first French.local post

kcchouette
kcchouette's picture
Offline
Last seen: 10 years 4 months ago
Joined: 2009-12-14 07:09
Petites corrections

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=French
LocalizedName=Français
Version=1.6
ContibutedBy=DirInfo, Mathew Pinard, Benoît Guillaume et tout ceux qui ont aidé à corriger l'orthographe de la langue.
LocaleID=1036
LocaleWinName=LANG_FRENCH
LocaleCode2=fr
LocaleCode3=fra
LanguageCode=fr
Localeglibc=fr
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Accepter
BUTTON_CANCEL=&Annuler
BUTTON_REVERT=&Rétablir
BUTTON_YES=&Oui
BUTTON_NO=&Non
BUTTON_REMIND=&Me le rappeler ultérieurement
COLOR_PINK=Rose
COLOR_RED=Rouge
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Jaune
COLOR_GREEN=Vert
COLOR_BLUE=Bleu
COLOR_PURPLE=Pourpre
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Noir
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Argent
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xécuter
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Exécuter en tant qu'&Administrateur
APP_MENU_RENAME=Re&nommer
APP_MENU_HIDE=&Cacher
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mon&ter
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Descendre
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Afficher les &icônes cachées
APP_MENU_REFRESH=A&ctualiser
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Démarrer automatiquement
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorer ici
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Afficher toutes les applications
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Afficher les catégories de toutes les applications
APP_MENU_ALL_APPS=Voir toutes les applications portables
APP_MENU_BACK=Retour
APP_MENU_CATEGORY=Catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Ajouter une nouvelle catégorie
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilité
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Développement
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Éducation
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jeux
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphismes et Images
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiques et Vidéos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Systèmes d'exploitation
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitaires
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Autres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre sur $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Musique
ICON_PICTURES=&Images
ICON_VIDEOS=&Vidéos
ICON_EXPLORE=&Explorer
ICON_BACKUP=&Sauvegarder
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Aide
ICON_SEARCH=&Rechercher
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Changer de chemin
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Changer d'icône
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Modifier le chemin des documents
ICON_MENU_RESET=Revenir aux paramètres par défaut
MENU_BACKUP=&Sauvegarder les fichiers
MENU_RESTORE=&Restaurer depuis une sauvegarde
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Petite police
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Grande police
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installer une application
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Supprimer une application
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualiser les icônes des applications
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obtenir de nouvelles applications...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&angue
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Afficher l'&icône de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Cacher les icônes du bureau
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=C&hanger la langue des applications
MENU_OPTIONS_THEME=&Thèmes
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Ajouter un nouveau thème
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Thème par défaut PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparence
MENU_HELP_ABOUT=&À propos
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Vérifier les mises à jo&ur
MENU_SEARCH_DRIVE=Rechercher sur ce &lecteur
MENU_SEARCH_COMPUTER=Re&chercher sur cet ordinateur
MENU_SEARCH_WEB=Rechercher sur le &Web
MENU_TRAY_EJECT=É&jecter
MENU_TRAY_EXIT=&Quitter
DIALOG_EJECT_FAIL=Les applications portables suivantes sont toujours en cours d'exécution : %RUNNINGAPPS%Veuillez fermer toutes les applications portables avant d'éjecter votre périphérique.
INVALID_INSTALLER=Ce programme d'installation ne semble pas être au format PortableApps.com. L'application portable est peut-être altérée ou pas complètement portable et ne devrait pas être utilisée sans avoir vérifié l'origine de ce fichier. Souhaitez-vous poursuivre l'installation ?
CHECK_DRIVE=Vérifier le lecteur pour erreurs
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Vérification du lecteur %DRIVE% pour erreurs...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attention : Autorun modifié
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plate-forme PortableApps.com a détecté que la configuration autorun de ce périphérique a été modifiée. Ces modifications peuvent être provoquées par un virus, un logiciel espion ou par une autre application modifiant le fichier autorun.inf. Si vous n'avez pas effectué ces modifications vous-même, vous devriez scanner immédiatement ce périphérique pour chercher des virus ou des logiciels espions.
APP_MENU_FAVORITE=Favori

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=A&fficher la plate-forme PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Toujours au-d&essus
HIDE_ICON=&Cacher cette icône

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renommer
LABEL_ORIGINAL=Nom d'origine
LABEL_CUSTOM=Nom personnalisé

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Désinstaller %APPNAME% ?
MESSAGE=Attention : La désinstallation retirera PortableApps et tous ses paramètres (préférences, marque-pages, etc). Les documents ou fichiers enregistrés dans le dossier Documents ou les autres dossiers ne seront pas affectés, mais tous les fichiers dans ce répertoire seront supprimés :
QUESTION=Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=Impossible de désinstaller %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Désinstallation de %APPNAME%
MESSAGE=Désinstallation de %APPNAME%. Veuillez patienter...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Mise à jour
LABEL_CHECK_INQUIRY=Voulez-vous vérifier la présence d'une nouvelle version de la plate-forme PortableApps.com ?
LABEL_CHECKING=Vérification de mise à jour...
LABEL_UP_TO_DATE=Il n'y a aucune mise à jour disponible.
LABEL_DOWNLOADING=Téléchargement de la mise à jour...
LABEL_UPDATED=La plate-forme PortableApps.com a été mise à jour.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Vérification de la disponibilité des applications sur PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Toutes les applications portables sont à jour.
SELECTION_HEADING_NEW=Téléchargement de nouvelles applications portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sélectionnez les applications portables que vous souhaitez installer et cliquez sur %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Mise à jour des applications portables
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Des mises à jour sont disponibles pour les applications portables suivantes :
DOWNLOAD_HEADING=Téléchargement et installation
DOWNLOAD_SUBHEADING=Veuillez patienter pendant le téléchargement et l'installation de vos applications portables
FINISH_HEADING_NEW=Applications portables ajoutées
FINISH_TEXT_NEW=Vos nouvelles applications portables ont été installées et sont maintenant disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Mise à jour terminée
FINISH_TEXT_UPDATE=Vos applications portables ont été mises à jour et sont disponibles dans le menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erreur
FINISH_TEXT_FAIL=La mise à jour de PortableApps.com n'a pas été effectuée correctement. Veuillez réessayer ultérieurement.
ERROR_NOCONNECTION=Impossible de se connecter à PortableApps.com pour récupérer les applications portables. Veuillez réessayer ultérieurement.
FIRSTRUN=Souhaitez-vous que la plate-forme PortableApps.com vérifie automatiquement les mises à jour au démarrage ?

Kcchouette

malefic
Offline
Last seen: 14 years 3 months ago
Joined: 2006-11-24 07:23
Ukrainian.locale

Here is full Ukrainian translation

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Ukrainian
LocalizedName=українська мова
Version=1.6
ContibutedBy=Ihor Romanyshyn aka VAPOR and Maxim Tkachenko aka Malefic Max
LocaleID=1058
LocaleWinName=LANG_UKRAINIAN
LocaleCode2=uk
LocaleCode3=ukr
LanguageCode=uk
Localeglibc=uk
Codepage=1251

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Готово
BUTTON_CANCEL=&Відмінити
BUTTON_REVERT=&Повернути
BUTTON_YES=&Так
BUTTON_NO=&Ні
BUTTON_REMIND=П&ригадати пізніше
COLOR_PINK=Рожевий
COLOR_RED=Червоний
COLOR_ORANGE=Оранжевий
COLOR_YELLOW=Жовтий
COLOR_GREEN=Зелений
COLOR_BLUE=Голубий
COLOR_PURPLE=Пурпурний
COLOR_VIOLET=Фіолетовий
COLOR_BLACK=Чорний
COLOR_WHITE=Білий
COLOR_GRAY=Сірий
COLOR_SILVER=Сріблястий
COLOR_BRONZE=Бронзовий
COLOR_GOLD=Золотий

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Запустити
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Запустити як &Адміністратор
APP_MENU_RENAME=П&ерейменувати
APP_MENU_HIDE=Заховати
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Помістити зверху
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Помістити знизу
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Показати приховані значки
APP_MENU_REFRESH=Оновити
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Зап&ускати автоматично
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Переглянути тут
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Завжди показувати всі програми
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Показувати категорії при перегляді всіх програм
APP_MENU_ALL_APPS=Всі програми
APP_MENU_BACK=Повернутись
APP_MENU_CATEGORY=Категорія
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Додати нову категорію
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Доступність
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Розробка
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Освіта
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Ігри
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Графіка та малюнки
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Інтернет
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Музика та відео
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Офіс
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Операційні системи
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Утиліти
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Інше
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE вільно з $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=Документи
ICON_MUSIC=Музика
ICON_PICTURES=Малюнки
ICON_VIDEOS=Відео
ICON_EXPLORE=Оглянути диск
ICON_BACKUP=Архівація
ICON_OPTIONS=Опції
ICON_HELP=Допомога...
ICON_SEARCH=Пошук
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Змінити шлях
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Змінити іконку
MENU_BACKUP=Архівувати
MENU_RESTORE=Відновити з архіву
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Малі шрифти
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Великі шрифти
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Встановити програму
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Видалити програму
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Оновити зна&чки
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Ще програми...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Мова (language)
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Показати іконку PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Сховати іконки на робочому столі
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Перемикання мови програм
MENU_OPTIONS_THEME=Тема
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Додати нову тему
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Стандартна тема PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=Про
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Перевірити оновлення
MENU_SEARCH_DRIVE=Шукати на цьому диску
MENU_SEARCH_COMPUTER=Шукати на цьому комп'ютері
MENU_SEARCH_WEB=Шукати в Інтернет
MENU_TRAY_EJECT=Вит&ягнути
MENU_TRAY_EXIT=Ви&хід
DIALOG_EJECT_FAIL=Наступні програми ще запущено:%RUNNINGAPPS%Будь ласка, закрийте всі ці програми до відключення пристрою.
INVALID_INSTALLER=Здається, що цей інсталятор не у форматі PortableApps.com. Програму може бути змінено, або вона може виявитися не повністю переносною. Її не бажано використовувати без підтвердження джерела цього файла. Ви бажаєте продовжити встановлення?
CHECK_DRIVE=&Перевірити пристрій на помилки
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Перевіряємо пристрій %DRIVE% на помилки...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Увага: Файл автозапуску змінено!
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Платформа PortableApps.com помітила, що конфігураційний файл автозапуску даного пристрою змінився. Ці зміни могло бути викликано вірусом, шпигунським програмним забеспеченням або програмою, що модифікує файл autorun.inf. Якщо ви не вносили зміни власноруч, бажано перевірити пристрій на вируси прямо зараз.
APP_MENU_FAVORITE=Улюблене

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=Показати платформу PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Над усіма вікнами
HIDE_ICON=Прибрати цю іконку

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Перейменувати
LABEL_ORIGINAL=Оригінальна назва
LABEL_CUSTOM=Назва

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Видалити %APPNAME%?
MESSAGE=Увага: Видалення повністю прибере програму та всі її параметри (налаштування, закладки і т.п.) з пристрою. Документи та файли, збережені у директорії "Documents" або інших директоріях, залишаться, але всі файли, що збережено в директорії програми, буде видалено:
QUESTION=Ви впевнені, що хочете видалити %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Не можу видалити %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Видаляю %APPNAME%
MESSAGE=Видаляю %APPNAME%. Будь ласка зачекайте...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Оновлення
LABEL_CHECK_INQUIRY=Перевірити оновлення платформи PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Пошук оновлень...
LABEL_UP_TO_DATE=Свіжих оновлень немає.
LABEL_DOWNLOADING=Завантаження оновлення...
LABEL_UPDATED=Платформа PortableApps.com оновлена.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Перевіряю програми на PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Жодна з програм не потребує оновлення.
SELECTION_HEADING_NEW=Скачати нові програми
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Оберіть програми, які ви бажаєте встановити, та натисніть %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Оновити програми
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Існують оновлення для наступних програм
DOWNLOAD_HEADING=Качаю та встановлюю
DOWNLOAD_SUBHEADING=Будь ласка, зачекайте поки програми скачуються та встановлюються
FINISH_HEADING_NEW=Програми додано
FINISH_TEXT_NEW=Ваші нові програми було встановлено, ви можете знайти їх у Меню PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Оновлення програм закінчено
FINISH_TEXT_UPDATE=Ваші програми було оновлено, ви можете знайти їх у Меню PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Помилка
FINISH_TEXT_FAIL=Оновлювач PortableApps.com завершив роботу невдало. Спробуйте пізніше.
ERROR_NOCONNECTION=Не можу приєднатись до серверу PortableApps.com щоб отримати програми. Спробуйте пізніше.
FIRSTRUN=Чи хотіли б ви, щоб Платформа PortableApps.com автоматично перевіряла оновлення під час запуску?

Don't mix up the sky with the stars, reflecting from the lake surface in the night. (Andjey Sapkovski, The Wicher)

leppa
leppa's picture
Offline
Last seen: 8 years 1 month ago
Joined: 2009-11-19 05:40
Ukrainian transation corrections

I'd like to make several corrections to the translation above.

First of all, language name should start with a capital letter:

LocalizedName=Українська мова

Secondly, I propose a better translation for the following items:

[GENERAL]
BUTTON_CANCEL=&Скасувати
BUTTON_REMIND=Н&агадати пізніше

COLOR_ORANGE=Жовтогарячий
COLOR_BLUE=Блакитний
COLOR_PURPLE=Пурпуровий
dialex
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-11-09 17:00
portuguese.locale (v2.1)

I corrected some minor errors from the previous version and translated the new entries Wink Here goes:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Portuguese (Portugal)
LocalizedName=Português Europeu
Version=2.1
ContibutedBy=Diogo Nunes & PauloR & ptmb & Pedro Fonseca & Luis Correia
LocaleID=2070
LocaleWinName=LANG_PORTUGUESE
LocaleCode2=pt
LocaleCode3=por
LanguageCode=pt
Localeglibc=pt
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=Ok
BUTTON_CANCEL=Cancelar
BUTTON_REVERT=Reverter
BUTTON_YES=Sim
BUTTON_NO=Não
BUTTON_REMIND=Lembrar-me mais tarde
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Vermelho
COLOR_ORANGE=Laranja
COLOR_YELLOW=Amarelo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Púrpura
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Preto
COLOR_WHITE=Branco
COLOR_GRAY=Cinzento
COLOR_SILVER=Prateado
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Dourado

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Executar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como Administrador
APP_MENU_RENAME=Mudar o nome
APP_MENU_HIDE=Esconder
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover para o topo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover para o fundo
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar ícones escondidos
APP_MENU_REFRESH=Actualizar
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Iniciar automaticamente
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Explorar aqui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostrar sempre todos os programas
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar categorias na visualização dos programas
APP_MENU_ALL_APPS=Todas os programas portáteis
APP_MENU_BACK=Retroceder
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Adicionar nova categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Acessibilidade
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolvimento
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educação
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jogos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Imagens e Gráficos
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música e Vídeo
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operativos
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilidades
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE livre de $DRIVETOTAL
ICON_DOUMENTS=Documentos
ICON_MUSIC=Música
ICON_PICTURES=Imagens
ICON_VIDEOS=Vídeos
ICON_EXPLORE=Explorar
ICON_BACKUP=Cópias de Segurança
ICON_OPTIONS=Opções
ICON_HELP=Ajuda
ICON_SEARCH=Procurar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Mudar caminho
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Mudar ícone
MENU_BACKUP=Criar Cópia
MENU_RESTORE=Restaurar Cópia
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Texto pequeno
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Texto grande
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Instalar programa
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Remover programa
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualizar ícones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Obter mais programas...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idioma
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostrar ícone PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Esconder ícones do Ambiente de Trabalho
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Mudar idioma dos programas
MENU_OPTIONS_THEME=Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Adicionar novo tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predefinido PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=Sobre...
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Procurar actualizações
MENU_SEARCH_DRIVE=Procurar neste dispositivo
MENU_SEARCH_COMPUTER=Procurar neste computador
MENU_SEARCH_WEB=Procurar na internet
MENU_TRAY_EJECT=Ejectar
MENU_TRAY_EXIT=Sair
DIALOG_EJECT_FAIL=Os seguintes programas portáteis ainda estão a correr:%RUNNINGAPPS%Por favor feche todos os programas portáteis antes de ejectar a drive.
INVALID_INSTALLER=Este instalador não parece estar no formato PortableApps.com. O programa pode ter sido alterado ou não ser totalmente portátil e não deve ser utilizado sem verificar a fonte deste ficheiro. Deseja continuar com a instalação?
CHECK_DRIVE=Procurar erros no dispositivo
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=A procurar erros no dispositivo %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Aviso: Ficheiro de Autorun modificado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A Plataforma PortableApps.com detectou que o ficheiro de configuração de Autorun deste dispositivo foi modificado. Estas mudanças podem ter sido causadas por um vírus, spyware ou outro programa que modificou o ficheiro autorun.inf. Se você não fez tais mudanças, é recomendado que procure pela existência de vírus e spyware neste dispositivo imediatamente.
APP_MENU_FAVORITE=Favorito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=Mostrar a plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre no topo
HIDE_ICON=Esconder este ícone

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Mudar o nome
LABEL_ORIGINAL=Nome original
LABEL_CUSTOM=Nome personalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Desinstalar %APPNAME%?
MESSAGE=AVISO: A desinstalação irá remover o programa portátil e todas as suas definições (preferências, marcadores, etc). Documentos ou ficheiros salvos na pastas dos seus Documentos ou outras não irão ser afectados, mas todos os ficheiros nesta pasta irão ser apagados:
QUESTION=Tem a certeza que deseja desinstalar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Incapaz de desinstalar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=A Desinstalar %APPNAME%
MESSAGE=A desinstalar %APPNAME%. Por favor espere...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualizar
LABEL_CHECK_INQUIRY=Deseja verificar se existem actualizações para a plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=A procurar actualizações...
LABEL_UP_TO_DATE=Não há novas actualizações disponíveis.
LABEL_DOWNLOADING=A Descarregar as actualizações...
LABEL_UPDATED=A plataforma PortableApps.com foi actualizada.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=A procurar novos programas em PortableApps.com... 
INTRO_UPTODATE=Todos os programas estão actualizados.
SELECTION_HEADING_NEW=Descarregue novos programas
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Escolha os programas que deseja instalar e pressione %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar programas
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Actualizações estão disponíveis para os seguintes programas
DOWNLOAD_HEADING=A descarregar e a instalar
DOWNLOAD_SUBHEADING=Por favor aguarde enquanto os programas são descarregados e instalados
FINISH_HEADING_NEW=Programas instalados
FINISH_TEXT_NEW=Os programas foram instalados e já estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualização completa
FINISH_TEXT_UPDATE=Os programas foram actualizados e já estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Erro
FINISH_TEXT_FAIL=A actualização não foi realizada com sucesso. Por favor tente novamente mais tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Não foi possível estabelecer a ligação com PortableApps.com para obter novos programas. Por favor tente novamente mais tarde.
FIRSTRUN=Deseja que a Plataforma PortableApps.com procure automaticamente por actualizações ao iniciar?
José Pedro Arvela
Offline
Last seen: 5 years 5 months ago
Joined: 2007-07-10 07:29
The ones missing:

This is the translation of the ones that are missing that John later added:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Alterar Caminho dos Documentos
ICON_MENU_RESET=Reverter para Definições Predefinidas
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparencia

Blue is everything.

James009
Offline
Last seen: 14 years 4 months ago
Joined: 2009-03-28 04:34
A man arrives late and

A man arrives late and already have everything done. I have to thank my compatriots for the excellent translation.

Djuri
Offline
Last seen: 3 years 9 months ago
Joined: 2009-01-27 17:52
Correcção ao Português

ICON_MENU_RESET=Recolocar Pré-definições
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparência

lflcorreia
Offline
Last seen: 13 years 4 months ago
Joined: 2007-11-02 10:07
My suggestion

ICON_MENU_RESET=Repor Pré-definições

I've nothing more to add or correct.
So here is the full translation based on the one made by the user dialex with the missing entries and my correction to the entry ICON_MENU_RESET:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Portuguese (Portugal)
LocalizedName=Português Europeu
Version=2.1
ContibutedBy=Diogo Nunes & PauloR & ptmb & Pedro Fonseca & Luis Correia & Djuri
LocaleID=2070
LocaleWinName=LANG_PORTUGUESE
LocaleCode2=pt
LocaleCode3=por
LanguageCode=pt
Localeglibc=pt
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=Ok
BUTTON_CANCEL=Cancelar
BUTTON_REVERT=Reverter
BUTTON_YES=Sim
BUTTON_NO=Não
BUTTON_REMIND=Lembrar-me mais tarde
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Vermelho
COLOR_ORANGE=Laranja
COLOR_YELLOW=Amarelo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Púrpura
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Preto
COLOR_WHITE=Branco
COLOR_GRAY=Cinzento
COLOR_SILVER=Prateado
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Dourado

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Executar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como Administrador
APP_MENU_RENAME=Mudar o nome
APP_MENU_HIDE=Esconder
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover para o topo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover para o fundo
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar ícones escondidos
APP_MENU_REFRESH=Actualizar
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Iniciar automaticamente
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Explorar aqui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostrar sempre todos os programas
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar categorias na visualização dos programas
APP_MENU_ALL_APPS=Todas os programas portáteis
APP_MENU_BACK=Retroceder
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Adicionar nova categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Acessibilidade
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolvimento
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educação
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jogos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Imagens e Gráficos
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música e Vídeo
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operativos
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilidades
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE livre de $DRIVETOTAL
ICON_DOUMENTS=Documentos
ICON_MUSIC=Música
ICON_PICTURES=Imagens
ICON_VIDEOS=Vídeos
ICON_EXPLORE=Explorar
ICON_BACKUP=Cópias de Segurança
ICON_OPTIONS=Opções
ICON_HELP=Ajuda
ICON_SEARCH=Procurar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Mudar caminho
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Mudar ícone
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Alterar Caminho dos Documentos
ICON_MENU_RESET=Repor Pré-definições
MENU_BACKUP=Criar Cópia
MENU_RESTORE=Restaurar Cópia
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Texto pequeno
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Texto grande
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Instalar programa
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Remover programa
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualizar ícones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Obter mais programas...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idioma
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostrar ícone PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Esconder ícones do Ambiente de Trabalho
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Mudar idioma dos programas
MENU_OPTIONS_THEME=Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Adicionar novo tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predefinido PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparência
MENU_HELP_ABOUT=Sobre...
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Procurar actualizações
MENU_SEARCH_DRIVE=Procurar neste dispositivo
MENU_SEARCH_COMPUTER=Procurar neste computador
MENU_SEARCH_WEB=Procurar na internet
MENU_TRAY_EJECT=Ejectar
MENU_TRAY_EXIT=Sair
DIALOG_EJECT_FAIL=Os seguintes programas portáteis ainda estão a correr:%RUNNINGAPPS%Por favor feche todos os programas portáteis antes de ejectar a drive.
INVALID_INSTALLER=Este instalador não parece estar no formato PortableApps.com. O programa pode ter sido alterado ou não ser totalmente portátil e não deve ser utilizado sem verificar a fonte deste ficheiro. Deseja continuar com a instalação?
CHECK_DRIVE=Procurar erros no dispositivo
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=A procurar erros no dispositivo %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Aviso: Ficheiro de Autorun modificado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A Plataforma PortableApps.com detectou que o ficheiro de configuração de Autorun deste dispositivo foi modificado. Estas mudanças podem ter sido causadas por um vírus, spyware ou outro programa que modificou o ficheiro autorun.inf. Se você não fez tais mudanças, é recomendado que procure pela existência de vírus e spyware neste dispositivo imediatamente.
APP_MENU_FAVORITE=Favorito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=Mostrar a plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre no topo
HIDE_ICON=Esconder este ícone

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Mudar o nome
LABEL_ORIGINAL=Nome original
LABEL_CUSTOM=Nome personalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Desinstalar %APPNAME%?
MESSAGE=AVISO: A desinstalação irá remover o programa portátil e todas as suas definições (preferências, marcadores, etc). Documentos ou ficheiros salvos na pastas dos seus Documentos ou outras não irão ser afectados, mas todos os ficheiros nesta pasta irão ser apagados:
QUESTION=Tem a certeza que deseja desinstalar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Incapaz de desinstalar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=A Desinstalar %APPNAME%
MESSAGE=A desinstalar %APPNAME%. Por favor espere...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualizar
LABEL_CHECK_INQUIRY=Deseja verificar se existem actualizações para a plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=A procurar actualizações...
LABEL_UP_TO_DATE=Não há novas actualizações disponíveis.
LABEL_DOWNLOADING=A Descarregar as actualizações...
LABEL_UPDATED=A plataforma PortableApps.com foi actualizada.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=A procurar novos programas em PortableApps.com... 
INTRO_UPTODATE=Todos os programas estão actualizados.
SELECTION_HEADING_NEW=Descarregue novos programas
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Escolha os programas que deseja instalar e pressione %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar programas
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Actualizações estão disponíveis para os seguintes programas
DOWNLOAD_HEADING=A descarregar e a instalar
DOWNLOAD_SUBHEADING=Por favor aguarde enquanto os programas são descarregados e instalados
FINISH_HEADING_NEW=Programas instalados
FINISH_TEXT_NEW=Os programas foram instalados e já estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualização completa
FINISH_TEXT_UPDATE=Os programas foram actualizados e já estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Erro
FINISH_TEXT_FAIL=A actualização não foi realizada com sucesso. Por favor tente novamente mais tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Não foi possível estabelecer a ligação com PortableApps.com para obter novos programas. Por favor tente novamente mais tarde.
FIRSTRUN=Deseja que a Plataforma PortableApps.com procure automaticamente por actualizações ao iniciar?
Djuri
Offline
Last seen: 3 years 9 months ago
Joined: 2009-01-27 17:52
I'm sorry guys but I didn't knew that it was already translated

I'm sorry guys but I didn't knew that it was already translated, and I did it again, but since I have some suggestions and corrections, I'll post mine. Not pretending to know but to contribute to this project, that I use daily.
Sorry again but I don't know how to add the attachment.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Portuguese (Portugal)
LocalizedName=Português Europeu
Version=2.1
ContibutedBy=PauloR & ptmb & Pedro Fonseca & Luis Correia & 12-2009 Djuri
LocaleID=2070
LocaleWinName=LANG_PORTUGUESE
LocaleCode2=pt
LocaleCode3=por
LanguageCode=pt
Localeglibc=pt
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancelar
BUTTON_REVERT=&Reverter
BUTTON_YES=&Sim
BUTTON_NO=&Não
BUTTON_REMIND=Rele&mbrar-me
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Vermelho
COLOR_ORANGE=Laranja
COLOR_YELLOW=Amarelo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Púrpura
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Preto
COLOR_WHITE=Branco
COLOR_GRAY=Cinzento
COLOR_SILVER=Prateado
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Dourado

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Executa&r
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como &Administrador
APP_MENU_RENAME=Alterar o &nome
APP_MENU_HIDE=&Esconder
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover para o &Topo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover para o Fundo
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar &Ícones Escondidos
APP_MENU_REFRESH=Actualizar
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Iniciar Automaticamente
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explore Aqui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostrar Sempre Todas as Aplicações
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Em Mostrar Todas as Aplicações, Apresentar Categorias
APP_MENU_ALL_APPS=Todas as Aplicações Portáteis
APP_MENU_BACK=Retroceder
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Nova Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Acessibilidade
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Preparar Aplicações
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educação
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jogos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Imagens e Fotografias
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música and Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Escritório
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operativos
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitários
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE livre(s) de $DRIVETOTAL
ICON_DOUMENTS=&Documentos
ICON_MUSIC=&Música
ICON_PICTURES=Ima&gens
ICON_VIDEOS=&Vídeos
ICON_EXPLORE=&Explorar
ICON_BACKUP=Cópias de &Segurança
ICON_OPTIONS=&Opções
ICON_HELP=&Ajuda
ICON_SEARCH=&Procurar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Alterar Caminho
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Alterar Ícone
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Alterar Caminho para Documentos
ICON_MENU_RESET=Recolocar dados Pré-definidos
MENU_BACKUP=Criar Cópia de &Segurança
MENU_RESTORE=&Restaurar de Cópia de Segurança
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Fontes &Pequenas
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Fontes &Largas
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Instalar Nova Aplicação
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Remover Aplicação
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualiza&r Ícones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obter Mais Aplicações...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idiom&a
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostrar Ícone de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Esconder Ícones do Ambiente de Trabal&ho
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Novo Tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema Pré-definido de PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&Acerca
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Proc&urar Actualizações
MENU_SEARCH_DRIVE=Procurar neste &Dispositivo
MENU_SEARCH_COMPUTER=Procurar neste &Computador
MENU_SEARCH_WEB=Procurar na &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&jectar
MENU_TRAY_EXIT=&Sair
DIALOG_EJECT_FAIL=As aplicações portáteis ainda estão em execução:%RUNNINGAPPS%Por favor feche-as antes de ejectar o dispositivo.
INVALID_INSTALLER=O instalador da aplicação não parece estar no formato PortableApps.com. A aplicação pode ter sido alterada ou não ser totalmente portátil. Não deve ser utilizada sem ser verificada a fonte do ficheiro. Deseja continuar com a instalação?
CHECK_DRIVE=Pro&curar Erros no Dispositivo
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=A procurar erros no dispositivo %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Aviso: Ficheiro de Autorun Modificado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A Plataforma PortableApps.com detectou que o ficheiro de arranque automático, deste dispositivo, foi modificado. Esta alteração pode ser causa de infecção por vírus, spyware ou uma aplicação tenha alterado o ficheiro autorun.inf. Se não fez tais alterações, recomenda-se a utilização de um anti-vírus e anti-spyware sobre este dispositivo, imediatamente.
APP_MENU_FAVORITE=Favorito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostrar a Plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre No &Topo
HIDE_ICON=Esconder Es&te Ícone

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Alterar Nome
LABEL_ORIGINAL=Nome Original
LABEL_CUSTOM=Nome Personalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Remover %APPNAME%?
MESSAGE=AVISO: A remoção irá retirar a aplicação e todas as suas definições (preferências, marcadores, etc). Documentos ou ficheiros salvos nas pastas "Documentos" ou outras não serão afectados, mas nesta tudo será apagado:
QUESTION=Tem a certeza que deseja remover %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Incapaz de remover %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=A remover %APPNAME%
MESSAGE=A remover %APPNAME%. Aguarde, por favor...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualizar
LABEL_CHECK_INQUIRY=Deseja procurar por nova versão da Plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=A Procurar actualizações...
LABEL_UP_TO_DATE=Não há novas actualizações disponíveis.
LABEL_DOWNLOADING=A transferir actualização(ões)...
LABEL_UPDATED=A Plataforma PortableApps.com foi actualizada.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=A procurar aplicações em PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Todos as aplicações estão actualizadas.
SELECTION_HEADING_NEW=Transferir Novas Aplicações
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Escolha a aplicação que deseja instalar e seleccione %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar Aplicações
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Existem actualizações para as aplicações
DOWNLOAD_HEADING=A Transferir e Instalar
DOWNLOAD_SUBHEADING=Aguarde enquanto as aplicações são transferidas e instaladas
FINISH_HEADING_NEW=Aplicações Adicionadas
FINISH_TEXT_NEW=As aplicações foram instalados e estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualização Terminada
FINISH_TEXT_UPDATE=As aplicações foram actualizadas e estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Erro
FINISH_TEXT_FAIL=O actualizador da PortableApps.com não terminou com sucesso. Por favor tente mais tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Impossível ligar a PortableApps.com para obter novas aplicações. Por favor tente mais tarde.
FIRSTRUN=Prefere que a Plataforma PortableApps.com, ao iníciar, procure por novas actualizações?

peho
peho's picture
Offline
Last seen: 3 years 1 month ago
Joined: 2008-08-31 11:28
Dutch.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=1.3
ContibutedBy=Peter Horlings
LocaleID=1043
LocaleWinName=LANG_DUTCH
LocaleCode2=nl
LocaleCode3=nld
LanguageCode=nl
Localeglibc=nl
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuleren
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=Herinner mij later
COLOR_PINK=Roze
COLOR_RED=Rood
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blauw
COLOR_PURPLE=Paars
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Zwart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grijs
COLOR_SILVER=Zilver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Uitvoeren
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uitvoeren als Administrator
APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
APP_MENU_HIDE=Verbergen
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier &verkennen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle apps laten zien
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Categoriën in alle apps weergave
APP_MENU_ALL_APPS=Alle portable apps
APP_MENU_BACK=Terug
APP_MENU_CATEGORY=Categorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Nieuwe categorie toevoegen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafisch en afbeeldingen
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssysteem
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulp programma's
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Diversen
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE / $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
ICON_BACKUP=&Back-up
ICON_OPTIONS=&Voorkeuren
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Pad aanpassen
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Icoon aanpassen
MENU_BACKUP=Back-up maken
MENU_RESTORE=Back-up herstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Programma installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programma iconen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Laat PortableApps.com &Icoon zien
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Verberg Bureaublad Iconen
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=App taal &wissel
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Thema installeren
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaard thema
MENU_HELP_ABOUT=Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op dit station
MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende portable apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit deze apps voor u het apparaat ontkoppeld AUB.
INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen Portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
CHECK_DRIVE=Controleren op fouten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen is gewijzigd. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriet

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Laat het PortableApps.com Platform zien
ALWAYS_ON_TOP=&Altijd op de voorgrond
HIDE_ICON=&Verberg dit icoon

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Naam wijzigen
LABEL_ORIGINAL=Originele naam
LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Deïnstalleer %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: Deïnstalleren vewijdert de portable app en alle instellingen (voorkeuren, bladwijzers, enz.). Documenten en bestanden die in uw Documenten of andere mappen zijn opgeslagen worden niet verwijderd, maar alle bestanden in deze directory worden verwijderd:
QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wilt deïnstalleren?
FAILMESSAGE=Het is onmogelijk %APPNAME% te deïnstalleren.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Deïnstalleren %APPNAME%
MESSAGE=Deïnstalleren %APPNAME%. Even geduld AUB...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Updates
LABEL_CHECK_INQUIRY=Wilt u controleren of u de meest recente versie van het PortableApps.com. platform heeft?
LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
LABEL_UP_TO_DATE=U heeft de meest recente versie.
LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol geupdate.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Controleer PortableApps.com voor apps...
INTRO_UPTODATE=Alle portable apps zijn up to date.
SELECTION_HEADING_NEW=Download Nieuwe Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en click
SELECTION_HEADING_UPDATE=Updaten Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn Updates beschikbaar voor de volgende portable apps
DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en Installeren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik, de portable apps worden gedownload en geïnstalleerd
FINISH_HEADING_NEW=Portable Apps toegevoegd
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe portable apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in de PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
FINISH_TEXT_UPDATE=Portable apps zijn bijgewerkt en beschikbaar in de PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com Updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later nogmaals.
ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van portable apps! Probeer het later nogmaals.
FIRSTRUN=Wilt u dat de PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?
rikels
Offline
Last seen: 12 years 1 day ago
Joined: 2009-05-02 15:28
verbeteringen?
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende portable apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit deze apps voor u het apparaat ontkoppeld AUB.
MESSAGE=WARNING: Deïnstalleren vewijdert de portable app en alle instellingen (voorkeuren, bladwijzers, enz.). Documenten en bestanden die in uw Documenten of andere mappen zijn opgeslagen worden niet verwijderd, maar alle bestanden in deze directory worden verwijderd:
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en click
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe portable apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in de PortableApps.com Menu.

NL: zou het niet beter zijn om er dit van te maken?
ENG: shouldn'd itbe better to make it like this?

APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond plaatsen
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond plaatsen
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende portable apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS% ,Sluit deze apps voor u het apparaat ontkoppeld AUB.
MESSAGE=WAARSCHUWING: Deïnstalleren vewijdert de portable app en alle instellingen (voorkeuren, bladwijzers, enz.). Documenten en bestanden die in uw Documenten of andere mappen zijn opgeslagen worden niet verwijderd, maar alle bestanden in deze directory worden verwijderd:
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en klik op %NEXT%.
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe portable apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.

NL: en ik weet ook niet precies of dit wel goed is
ENG: And i don't know if this is correct?

APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier &verkennen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=App taal &wissel
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten

[Strings placed in <pre> tags - mod Chris]

Chris Morgan
Chris Morgan's picture
Offline
Last seen: 8 years 11 months ago
Joined: 2007-04-15 21:08
DIALOG_EJECT_FAIL is correct

DIALOG_EJECT_FAIL is correct how it was. When parsed, %RUNNINGAPPS% has a leading and trailing new line, I believe.

I am a Christian and a developer and moderator here.

“A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.” – Proverbs 15:1

MediQ
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-03-29 06:58
Check my comment

Please check my comment below!

peho
peho's picture
Offline
Last seen: 3 years 1 month ago
Joined: 2008-08-31 11:28
Dutch.locale (updated with suggestions from above)
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=1.3.1
ContibutedBy=Peter Horlings
LocaleID=1043
LocaleWinName=LANG_DUTCH
LocaleCode2=nl
LocaleCode3=nld
LanguageCode=nl
Localeglibc=nl
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuleren
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=Herinner mij later
COLOR_PINK=Roze
COLOR_RED=Rood
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blauw
COLOR_PURPLE=Paars
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Zwart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grijs
COLOR_SILVER=Zilver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Uitvoeren
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uitvoeren als Administrator
APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
APP_MENU_HIDE=Verbergen
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond plaatsen
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond plaatsen
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier &verkennen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle apps laten zien
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Categoriën in alle apps weergave
APP_MENU_ALL_APPS=Alle portable apps
APP_MENU_BACK=Terug
APP_MENU_CATEGORY=Categorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Nieuwe categorie toevoegen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafisch en afbeeldingen
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssysteem
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulp programma's
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Diversen
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE / $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
ICON_BACKUP=&Back-up
ICON_OPTIONS=&Voorkeuren
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Pad aanpassen
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Icoon aanpassen
MENU_BACKUP=Back-up maken
MENU_RESTORE=Back-up herstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Programma installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programma iconen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Laat PortableApps.com &Icoon zien
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Verberg Bureaublad Iconen
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=App taal &wissel
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Thema installeren
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaard thema
MENU_HELP_ABOUT=Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op dit station
MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende portable apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit deze apps voor u het apparaat ontkoppeld AUB.
INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen Portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
CHECK_DRIVE=Controleren op fouten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen is gewijzigd. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriet

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Laat het PortableApps.com Platform zien
ALWAYS_ON_TOP=&Altijd op de voorgrond
HIDE_ICON=&Verberg dit icoon

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Naam wijzigen
LABEL_ORIGINAL=Originele naam
LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Deïnstalleer %APPNAME%?
MESSAGE=WAARSCHUWING: Deïnstalleren vewijdert de portable app en alle instellingen (voorkeuren, bladwijzers, enz.). Documenten en bestanden die in uw Documenten of andere mappen zijn opgeslagen worden niet verwijderd, maar alle bestanden in deze directory worden verwijderd:
QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wilt deïnstalleren?
FAILMESSAGE=Het is onmogelijk %APPNAME% te deïnstalleren.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Deïnstalleren %APPNAME%
MESSAGE=Deïnstalleren %APPNAME%. Even geduld AUB...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Updates
LABEL_CHECK_INQUIRY=Wilt u controleren of u de meest recente versie van het PortableApps.com. platform heeft?
LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
LABEL_UP_TO_DATE=U heeft de meest recente versie.
LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol geupdate.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Controleer PortableApps.com voor apps...
INTRO_UPTODATE=Alle portable apps zijn up to date.
SELECTION_HEADING_NEW=Download Nieuwe Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en click
SELECTION_HEADING_UPDATE=Updaten Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de portable apps die u wilt installeren en klik op %NEXT%.
DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en Installeren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik, de portable apps worden gedownload en geïnstalleerd
FINISH_HEADING_NEW=Portable Apps toegevoegd
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe portable apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
FINISH_TEXT_UPDATE=Portable apps zijn bijgewerkt en beschikbaar in de PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com Updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later nogmaals.
ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van portable apps! Probeer het later nogmaals.
FIRSTRUN=Wilt u dat de PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?

þ

MediQ
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-03-29 06:58
Already did the translation.. -_-

Peter/peho.. if you translate, please give credit to previous translators!

I think your translation is too literal and there are multiple inconsistencies with capital letters. I corrected all of these in my translation. John, I want to request you to use my translation below.

Dutch translation updated for the upcoming 2.0 release.
I also checked the previous Dutch translation topic and updated some of the strings. I translated the new strings myself. I included the additions made on 2009-12-08 @ 12:00pm as stated above.

Last update: december 9, 9:30 GMT+1

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Dutch
LocalizedName=Nederlands
Version=2.0
ContibutedBy=the0chef, Martijn, Jelle Kuin, RockyTDR, MediQ
LocaleID=1043
LocaleWinName=LANG_DUTCH
LocaleCode2=nl
LocaleCode3=nld
LanguageCode=nl
Localeglibc=nl
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annuleren
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=Herinner mij later
COLOR_PINK=Roze
COLOR_RED=Rood
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blauw
COLOR_PURPLE=Paars
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Zwart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grijs
COLOR_SILVER=Zilver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Uitvoeren
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Uitvoeren als administrator
APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
APP_MENU_HIDE=Verbergen
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Op voorgrond
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Op achtergrond
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
APP_MENU_EXPLORE_HERE=Verken hier
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle programma's tonen
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Toon categoriën bij alle programma's
APP_MENU_ALL_APPS=Alle Portable Apps
APP_MENU_BACK=Terug
APP_MENU_CATEGORY=Categorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Categorie toevoegen
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Foto's en beeldbewerking
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssystemen
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulpprogramma's
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Overig
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE vrij van $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenten
ICON_MUSIC=&Muziek
ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
ICON_VIDEOS=V&ideo's
ICON_EXPLORE=Ver&kennen
ICON_BACKUP=&Back-up
ICON_OPTIONS=&Voorkeuren
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Zoeken
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Verander locatie
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Verander icoon
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Verander locatie van documentenmap
ICON_MENU_RESET=Terug naar standaardinstellingen
MENU_BACKUP=Back-up maken
MENU_RESTORE=Back-up herstellen
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Programma installeren
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programmaiconen vernieuwen
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com icoon weergeven
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Verberg bureaubladpictogrammen
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Verander programmataal
MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Thema installeren
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaard thema
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparantie
MENU_HELP_ABOUT=Over
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op deze schijf
MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende Portable Apps zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit alle Portable Apps af voor u het apparaat loskoppelt.
INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen Portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
CHECK_DRIVE=Schijf controleren op fouten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen is gewijzigd. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Favoriet

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=PortableApps.com Platform weergeven
ALWAYS_ON_TOP=Altijd op de voorgrond
HIDE_ICON=Verberg dit icoon

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Naam wijzigen
LABEL_ORIGINAL=Originele naam
LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% verwijderen?
MESSAGE=WARNING: Naast het programma zelf zullen ook alle voorkeuren worden verwijderd (instellingen, favorieten, etc). Documenten of andere bestanden in uw documentenmap of andere mappen zullen niet worden aangepast, maar alle bestanden in de deze map worden verwijderd:
QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wil verwijderen?
FAILMESSAGE=Verwijderen van %APPNAME% mislukt.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%
MESSAGE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%. Een ogenblik geduld...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Updates
LABEL_CHECK_INQUIRY=Wilt u controleren op updates voor het PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
LABEL_UP_TO_DATE=U heeft de meest recente versie!
LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol geupdate.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=PortableApps.com controleren op updates...
INTRO_UPTODATE=Alle Portable Apps zijn up-to-date.
SELECTION_HEADING_NEW=Download nieuwe Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de Portable Apps die u wilt installeren en klik op %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Portable Apps updaten
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn updates beschikbaar voor de volgende Portable Apps
DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en installeren
DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik geduld, de Portable Apps worden gedownload en geïnstalleerd
FINISH_HEADING_NEW=Portable Apps toegevoegd
FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe Portable Apps zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
FINISH_TEXT_UPDATE=Portable apps zijn bijgewerkt en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com Updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later opnieuw.
ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van Portable Apps! Probeer het later nogmaals.
FIRSTRUN=Wilt u dat het PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?
pms549 (not verified)
EnglishUK.locale

Please note that this is different from English.locale (US), since "favorite" has been changed to "favourite" and en_US -> en_GB. Not sure if any other locale info needs to be updated, for example, LanguageCode=en-gb. Where are these locale codes defined/specified? Cheers.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=English (UK)
LocalizedName=English (UK)
Version=1.6
ContibutedBy=pms549
LocaleID=1033
LocaleWinName=LANG_ENGLISH
LocaleCode2=en
LocaleCode3=eng
LanguageCode=en
Localeglibc=en_GB
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancel
BUTTON_REVERT=&Revert
BUTTON_YES=&Yes
BUTTON_NO=&No
BUTTON_REMIND=Re&mind Me Later
COLOR_PINK=Pink
COLOR_RED=Red
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Yellow
COLOR_GREEN=Green
COLOR_BLUE=Blue
COLOR_PURPLE=Purple
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Black
COLOR_WHITE=White
COLOR_GRAY=Gray
COLOR_SILVER=Silver
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Gold

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Run
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Run as &Administrator
APP_MENU_RENAME=Re&name
APP_MENU_HIDE=&Hide
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Move to &Top
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Move to &Bottom
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Show Hidden &Icons
APP_MENU_REFRESH=Re&fresh
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Start Automatically
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explore Here
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Always Show All Apps
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Show Categories in All Apps View
APP_MENU_ALL_APPS=All Portable Apps
APP_MENU_BACK=Back
APP_MENU_CATEGORY=Category
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Add a New Category
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibility
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Development
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Education
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Games
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Graphics and Pictures
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Music and Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operating Systems
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilities
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Other
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE free of $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documents
ICON_MUSIC=&Music
ICON_PICTURES=&Pictures
ICON_VIDEOS=&Videos
ICON_EXPLORE=&Explore
ICON_BACKUP=&Backup
ICON_OPTIONS=&Options
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Search
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Change Path
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Change Icon
MENU_BACKUP=&Backup Files
MENU_RESTORE=&Restore From Backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Small Fonts
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Large Fonts
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Install a New App
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Remove an App
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Refresh App Icons
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Get More Apps...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&anguage
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Show PortableApps.com &Icon
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Hide Desktop Icons
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=App Language S&witching
MENU_OPTIONS_THEME=&Theme
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Add a New Theme
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Default Theme
MENU_HELP_ABOUT=&About
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Check for &Updates
MENU_SEARCH_DRIVE=Search This &Drive
MENU_SEARCH_COMPUTER=Search This &Computer
MENU_SEARCH_WEB=Search The &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&ject
MENU_TRAY_EXIT=E&xit
DIALOG_EJECT_FAIL=The following portable apps are still running:%RUNNINGAPPS%Please close all portable apps before ejecting your device.
INVALID_INSTALLER=This installer does not appear to be in PortableApps.com Format. The portable app may be altered or not fully portable and should not be used without verifying the source of this file. Would you like to continue with the installation?
CHECK_DRIVE=&Check Drive For Errors
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Checking drive %DRIVE% for errors...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Warning: Autorun Changed
AUTORUN_CHANGE_WARNING=The PortableApps.com Platform has detected that the autorun configuration of this device has changed. These changes may be caused by a virus or spyware infection or by another application modifying the autorun.inf file. If you did not make these changes yourself, you should scan this device for viruses and spyware now.
APP_MENU_FAVORITE=Favourite

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Show PortableApps.com Platform
ALWAYS_ON_TOP=Always On &Top
HIDE_ICON=&Hide This Icon

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Rename
LABEL_ORIGINAL=Original Name
LABEL_CUSTOM=Custom Name

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Uninstall %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: Uninstalling will remove the portable app and all of its settings (preferences, bookmarks, etc). Documents or files saved to your Documents or other folders will not be affected, but all files within this directory will be deleted:
QUESTION=Are you sure you wish to uninstall %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Unable to uninstall %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Uninstalling %APPNAME%
MESSAGE=Uninstalling %APPNAME%. Please wait...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Update
LABEL_CHECK_INQUIRY=Would you like to check for a new version of the PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Checking for updates...
LABEL_UP_TO_DATE=There are no new updates available.
LABEL_DOWNLOADING=Downloading update...
LABEL_UPDATED=The PortableApps.com Platform has been updated.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Checking PortableApps.com for apps...
INTRO_UPTODATE=All portable apps are up to date.
SELECTION_HEADING_NEW=Download New Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Select the portable apps you would like to install and click %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Update Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Updates are available for the following portable apps
DOWNLOAD_HEADING=Downloading and Installing
DOWNLOAD_SUBHEADING=Please wait while the portable apps are downloaded and installed
FINISH_HEADING_NEW=Portable Apps Added
FINISH_TEXT_NEW=Your new portable apps have been installed and are now available in the PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Update Complete
FINISH_TEXT_UPDATE=Your portable apps have been updated and are available in the PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Error
FINISH_TEXT_FAIL=The PortableApps.com Updater did not complete successfully. Please try again later.
ERROR_NOCONNECTION=Unable to connect to PortableApps.com to retrieve portable apps. Please try again later.
FIRSTRUN=Would you like the PortableApps.com Platform to automatically check for updates on startup?
Steve Lamerton
Steve Lamerton's picture
Offline
Last seen: 10 years 9 months ago
Developer
Joined: 2005-12-10 15:22
Also

I think Gray should be Grey!

COLOR_GRAY=Grey
pms549 (not verified)
Thanks, I missed that one.

Thanks, I missed that one.

Arist
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-08 06:07
UK local ID is 2057

UK local ID is 2057

Useless prolonging

John T. Haller
John T. Haller's picture
Online
Last seen: 15 min 13 sec ago
AdminDeveloperModeratorTranslator
Joined: 2005-11-28 22:21
Probably Won't Now, But Later

We will probably not be adding this... or adding it with the US markers... because none of the apps we do (except Pidgin and GIMP that I see) has an English-UK translation... and it would break the language switching. Nearly all apps just have "English" and it's usually US English though sometimes UK English depending on where the author is. Even NSIS, which we use for all our installers and launchers is just "English".

UPDATE: Bart.S pointed out that other apps like Dia and Inkscape also support it. But none of our launchers support it for apps that do only one form of English, so if they're in DE at the moment and see EN_UK from the platform, they won't switch because they won't see it in the list of supported languages... they'll just stay as DE. So, adding this in would add EN_UK support for apps like Dia, GnuCash, Inkscape, Pidgin, VLC and GIMP, but it would break language switching if you were in another language and switched to EN_UK for apps like 7-Zip, Celestia, FileZilla, InfraRecorder, KeePass, Notepad++, PokerTH, PNotes, Task Coach and others... all of which will require launcher updates to properly handle EN_UK at the platform level.

So, we will table this for now and leave it out, but keep an eye toward it as launchers are updated and include it in the next platform release.

Sometimes, the impossible can become possible, if you're awesome!

pms549 (not verified)
Just a note that there are

Just a note that there are also British English versions of Firefox and Thunderbird etc. (http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html, http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/all.html).

Thanks for the explanation John. Look forward to the next release.

Hemin
Offline
Last seen: 13 years 1 month ago
Joined: 2009-03-29 04:38
Catalan.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Catalan
LocalizedName=Català
Version=1.6
ContibutedBy=nataliamarta & Hemin 
LocaleID=1027
LocaleWinName=LANG_CATALAN
LocaleCode2=ca
LocaleCode3=cat
LanguageCode=ca
Localeglibc=ca
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancel·lar
BUTTON_REVERT=&Desfer
BUTTON_YES=&Si
BUTTON_NO=&No
BUTTON_REMIND=Re&corda'm més tard
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Vermell
COLOR_ORANGE=Taronja
COLOR_YELLOW=Groc
COLOR_GREEN=Verd
COLOR_BLUE=Blau
COLOR_PURPLE=Lila
COLOR_VIOLET=Violat
COLOR_BLACK=Negre
COLOR_WHITE=Blanc
COLOR_GRAY=Gris
COLOR_SILVER=Plata
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Or

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Executar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar com &Administrador
APP_MENU_RENAME=Canvia el &Nom
APP_MENU_HIDE=&Amaga
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mou a la Part &Superior
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mou a la Part &Inferior
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostra &Icones Amagades
APP_MENU_REFRESH=&Actualitza
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Comença Automaticament
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explora Aquí
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostra Sempre Totes les Aplicacions
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostra Categories a Totes les Vistes de les Aplicacions
APP_MENU_ALL_APPS=Totes les Aplicacions Portables
APP_MENU_BACK=Enrere
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Afegeix una Nova Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilitat
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolupament
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educació
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jocs
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gràfics e Imatges
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música i Vídeo
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemes Operatius
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitats
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Altres
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE lliure(s) de $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=Documents
ICON_MUSIC=Música
ICON_PICTURES=Imatges
ICON_VIDEOS=Videos
ICON_EXPLORE=Explorar
ICON_BACKUP=Backup
ICON_OPTIONS=Opcions
ICON_HELP=Ajuda
ICON_SEARCH=Buscar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Canviar Ruta
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Canviar Icona
MENU_BACKUP=Crea backup
MENU_RESTORE=Restaura desde backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Fonts petites
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Fonts grans
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Afegeix una aplicació
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Treu una aplicació
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualitza les icones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Aconsegueix més aplicacions...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idioma
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostra la &Icona de PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga les Icones del Escriptori
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Canviar l'Idioma de l'Aplicació
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Afegeix un Tema Nou
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema per Defecte de PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=Quant a
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Comprova &Actualitzacions
MENU_SEARCH_DRIVE=Busca en aquesta unitat
MENU_SEARCH_COMPUTER=Busca en aquest ordinador
MENU_SEARCH_WEB=Busca a la web
MENU_TRAY_EJECT=E&xpulsa
MENU_TRAY_EXIT=Surt
DIALOG_EJECT_FAIL=LA següent aplicació portable encara està en funcionament:%RUNNINGAPPS%Siuspalu tanca totes les aplicacions portables abans d'extreure el teu dispositiu.
INVALID_INSTALLER=Aquest instal·lador no sembla que estigui en el format de PortableApps.com. El portable pot estar modificat o no es totalment portable i no hauria de ser utilitzat sense verificar l'origen s'aquest arxiu. Vols continuar amb l'instal·lació?
CHECK_DRIVE=Comprova la unitat per si hi ha errors
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Comprovant unitat %DRIVE% per si hi ha errors...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Alerta: S'ha modificat el Autorun
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plataforma PortableApps.com ha detectat que la configuració del autorun d'aquest dispositiu ha estat modificat. Aquests canvis poden ser causats per infeccións de virus o spyware o per altres aplicacions modificant l'arxiu autorun.inf. Si no has fet tu els canvis, hauries de revisar el dispositiu per si hi ha virus o spyware ara.
APP_MENU_FAVORITE=Preferit

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=Mostra la Plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Always On &Top
HIDE_ICON=Amaga aquesta icona
[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Canviar el nom de
LABEL_ORIGINAL=Nom Original
LABEL_CUSTOM=Nom Personalitzat
[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Desinstal·lant %APPNAME%?
MESSAGE=ALERTA: Desinstal·lant eliminaras l'aplicació portable i totes les seves configuracions (preferencies, preferits, etc). Els documents o arxius guardats a la teva carpeta Documents o altres carpetes no es veuran afectats, però tots els arxius dins d'aquesta carpeta seran eliminats:
QUESTION=Estas segur que vols desinstal·lar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=No es pot desinstal·lar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Desinstal·lant %APPNAME%
MESSAGE=Desinstal·lant%APPNAME%. Espera si us plau...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualitza
LABEL_CHECK_INQUIRY=Vols comprovar si hi ha una nova versió de la plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Comprovant actualitzacions...
LABEL_UP_TO_DATE=No hi ha actualitzacions disponibles.
LABEL_DOWNLOADING=Baixant actualització...
LABEL_UPDATED=La Plataforma PortableApps.com s'ha actualizat.
[UPDATER]
INTRO_WAIT=Comprovant PortableApps.com per si hi ha applicacions...
INTRO_UPTODATE=Totes les aplicacions portables estan actualitzades.
SELECTION_HEADING_NEW=Descarrega Noves Aplicacions Portables
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecciona la aplicació portable que vulguis instal·lar i prem %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualitza Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hi ha actualitzacions per a les següents aplicacions portables
DOWNLOAD_HEADING=Descarregant e Instal·lant
DOWNLOAD_SUBHEADING=Si us plau espera mentre les aplicacion portables s'estan descarregant e instal·lant
FINISH_HEADING_NEW=S'han afegit les aplicacions portables
FINISH_TEXT_NEW=Les noves apliacions portables s'han instal·lat i es troben disponibles al Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualització Completa
FINISH_TEXT_UPDATE=Les aplicacions portables s'han actualitzat i es troben disponibles al Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Error
FINISH_TEXT_FAIL=L'actualització PortableApps.com no s'ha completat correctament. Si us plau, proveu més tard.
ERROR_NOCONNECTION=No es pot connectar a PortableApps.com per recuperar apliacions portables. Si us plau, proveu més tard.
FIRSTRUN=Vols que la Plataforma PortableApps.com busqui automaticament actualitzacions al iniciar-se?
Leeloo
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2007-11-02 07:53
Slovenian.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Slovenian
LocalizedName=slovenski jezik
Version=1.2
ContibutedBy=dirtyepic & Dalila SP
LocaleID=1060
LocaleWinName=LANG_SLOVENIAN
LocaleCode2=sl
LocaleCode3=slv
LanguageCode=sl
Localeglibc=sl
Codepage=1250

[GENERAL]
BUTTON_OK=&V redu
BUTTON_CANCEL=&Prekliči
BUTTON_REVERT=&Povrni
BUTTON_YES=&Da
BUTTON_NO=&Ne
BUTTON_REMIND=Sp&omni me kasneje
COLOR_PINK=Roza
COLOR_RED=Rdeča
COLOR_ORANGE=Oranžna
COLOR_YELLOW=Rumena
COLOR_GREEN=Zelena
COLOR_BLUE=Modra
COLOR_PURPLE=Škrlatna
COLOR_VIOLET=Vijolična
COLOR_BLACK=Črna
COLOR_WHITE=Bela
COLOR_GRAY=Siva
COLOR_SILVER=Srebrna
COLOR_BRONZE=Bronasta
COLOR_GOLD=Zlata

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Zaženi
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Zaženi kot &administrator
APP_MENU_RENAME=Pre&imenuj
APP_MENU_HIDE=&Skrij
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Premakni na &vrh
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Premakni na &dno
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Pokaži skrite &ikone
APP_MENU_REFRESH=Os&veži
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Samodejno zaženi
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Razišči tukaj
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vedno pokaži vse aplikacije
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Pokaži kategorije v pogledu vseh aplikacij
APP_MENU_ALL_APPS=Vse prenosne aplikacije
APP_MENU_BACK=Nazaj
APP_MENU_CATEGORY=Kategorija
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Dodaj novo kategorijo
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Dostopnost
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Razvoj
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Izobraževanje
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Igre
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafike in slike
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Splet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Glasba in video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Pisarna
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operacijski sistemi
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Pripomočki
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Drugo
DRIVE_SPACE=$prostega pogona od $celotnega pogona
ICON_DOCUMENTS=&Dokumenti
ICON_MUSIC=&Glasba
ICON_PICTURES=&Slike
ICON_VIDEOS=&Videi
ICON_EXPLORE=&Razišči
ICON_BACKUP=&Varnostna kopija
ICON_OPTIONS=&Možnosti
ICON_HELP=&Pomoč
ICON_SEARCH=&Išči
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Spremeni pot
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Spremeni ikono
MENU_BACKUP=&Ustvari varnostno kopijo
MENU_RESTORE=&Obnovi iz varnostne kopije
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Mala pisava
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Velika pisava
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Namesti novo aplikacijo
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Odstrani aplikacijo
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Osveži ikone aplikacij
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Dodaj aplikacije...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=J&ezik
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Pokaži PortableApps.com &ikono
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Skrij ikone namizja
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Preklapljanje jezika aplikacij
MENU_OPTIONS_THEME=&Teme
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Dodaj novo temo
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Privzeta tema PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&Vizitka
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Preveri za &posodobitve
MENU_SEARCH_DRIVE=Išči na tem &pogonu
MENU_SEARCH_COMPUTER=Išči v tem &računalniku
MENU_SEARCH_WEB=Išči v &spletu
MENU_TRAY_EJECT=I&zvrzi
MENU_TRAY_EXIT=I&zhod
DIALOG_EJECT_FAIL=Naslednje aplikacije so še vedno odprte:%RUNNINGAPPS%Prosim zaprite vse aplikacije preden izvržete vašo prenosno napravo.
INVALID_INSTALLER=Zaznano je, da ta namestitev ni v PortableApps.com obliki. Prenosna aplikacija je lahko spremenjena ali ne popolno prenosna, zato je naj ne bi uporabljali brez preverjanja vira te datoteke. Želite nadaljevati z namestitvijo?
CHECK_DRIVE=&Preveri pogon za napakami
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Preverjanje pogona %DRIVE% za napakami...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Opozorilo: Spremenjen samodejni zagon
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Platforma PortableApps.com je zaznala, da so se spremenile nastavitve samodejnega zagona te naprave. Te spremembe je lahko povzročila okužba z virusom, vohunskim programom ali druga aplikacija, ki je spremenila autorun.inf datoteko. Če spremembe niste naredili sami, bi morali sedaj pregledati to napravo za virusi in vohunskimi programi.
APP_MENU_FAVORITE=Priljubljne

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Pokaži PortableApps.com platformo
ALWAYS_ON_TOP=Vedno na &vrhu
HIDE_ICON=&Skrij to ikono

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Preimenuj
LABEL_ORIGINAL=Izvirno ime
LABEL_CUSTOM=Poljubno ime

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Odstranim %APPNAME%?
MESSAGE=OPOZORILO: Odstranjevanje bo izbrisalo ta program in vse njegove nastavitve (predizbire, zaznamke, itd.). Dokumenti in datoteke, ki so shranjeni v mapi Dokumenti ali drugih imenikih ne bodo deležni odstranitve, toda vse datoteke v tem imeniku bodo izbrisane:
QUESTION=Ali ste prepričani, da želite odstraniti %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Ne morem odstraniti %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Odstranjevanje %APPNAME%
MESSAGE=Odstranjujem %APPNAME%. Prosim počakajte...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Posodobi
LABEL_CHECK_INQUIRY=Ali bi želeli poiskati novejšo različico platforme PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Iščem posodobitve...
LABEL_UP_TO_DATE=Novih posodobitev ni na voljo.
LABEL_DOWNLOADING=Prenašam posodobitev...
LABEL_UPDATED=Platforma PortableApps.com je posodobljena.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Preverjam PortableApps.com za posodobitvami aplikacij...
INTRO_UPTODATE=Vse prenosne aplikacije so sodobne.
SELECTION_HEADING_NEW=Prenesi nove prenosne aplikacije
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Izberi prenosne aplikacije, ki jih želiš namestiti in pritisni %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Posodobitev prenosnih aplikacij
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Na voljo so posodobitve za naslednje prenosne aplikacije
DOWNLOAD_HEADING=Prenos in namestitev
DOWNLOAD_SUBHEADING=Prosimo, počakajte medtem, ko se prenosne aplikacije prenašajo in nameščajo
FINISH_HEADING_NEW=Prenosne aplikacije so dodane
FINISH_TEXT_NEW=Izbrane nove aplikacije so nameščene in so na voljo v PortableApps.com meniju.
FINISH_HEADING_UPDATE=Posodobitev je končana
FINISH_TEXT_UPDATE=Vaše prenosne aplikacije so posodobljene in na voljo v PortableApps.com meniju.
FINISH_HEADING_FAIL=Napaka
FINISH_TEXT_FAIL=Program za posodobitev PortableApps.com je končal neuspešno. Prosimo, kasneje ponovno poskusite.
ERROR_NOCONNECTION=Ne morem vzpostaviti povezave s PortableApps.com in pridobiti prenosne aplikacije. Prosimo, kasneje ponovno poskusite.
FIRSTRUN=Ali naj platforma PortableApps.com samodejno išče posodobitve ob zagonu?
Leeloo
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2007-11-02 07:53
Additions

For Additions made on 2009-12-08 @ 12:00pm NY Time:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Spremeni pot do dokumentov
ICON_MENU_RESET=Ponastavi na privzeto
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Prozornost
Arist
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-08 06:07
Vietnamese.locale

It's sad that Vietnamese is not available in the default scheme Wink but i'm adding it now:

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Vietnamese
LocalizedName=Tiếng Việt
Version=1.6
ContibutedBy=Arist
LocaleID=1066
LocaleWinName=LANG_VIETNAMESE
LocaleCode2=vi
LocaleCode3=vie
LanguageCode=vi
Localeglibc=vi
Codepage=1258

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Đồng ý
BUTTON_CANCEL=&Hủy bỏ
BUTTON_REVERT=&Tái lập
BUTTON_YES=&Vâng
BUTTON_NO=&Không
BUTTON_REMIND=&Nhắc tôi sau
COLOR_PINK=Hồng
COLOR_RED=Đỏ
COLOR_ORANGE=Cam
COLOR_YELLOW=Vàng
COLOR_GREEN=Lục
COLOR_BLUE=Lơ
COLOR_PURPLE=Tía
COLOR_VIOLET=Tím
COLOR_BLACK=Đen
COLOR_WHITE=Trắng
COLOR_GRAY=Xám
COLOR_SILVER=Bạc
COLOR_BRONZE=Đồng
COLOR_GOLD=Vàng kim

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Chạy
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Chạy như &Quản trị
APP_MENU_RENAME=Sửa&tên
APP_MENU_HIDE=&Hide
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Chuyển &lên đỉnh
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Chuyển &xuống đáy
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Cho thấy Biểu tượng &khuất
APP_MENU_REFRESH=Làm&tươi
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Khởi động tự động
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Xem trong đây
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Luôn hiện tất cả ứng dụng
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Hiện thể loại trong biểu diễn tất cả ứng dụng
APP_MENU_ALL_APPS=Tất cả ứng dụng di động
APP_MENU_BACK=Ra sau
APP_MENU_CATEGORY=Thể loại
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Thêm thể loại mới
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Ứng dụng dễ tiếp cận
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Phát triển
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Giáo dục
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Trò chơi
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Hình họa và Hình ảnh
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Tương mạng
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Nhạc và Phim
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Văn phòng
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Hệ điều hành
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Phổ dụng
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Khác
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE còn trống trong $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Tài liệu
ICON_MUSIC=&Nhạc
ICON_PICTURES=&Hình ảnh
ICON_VIDEOS=&Phim
ICON_EXPLORE=&Xem
ICON_BACKUP=&Sao lưu
ICON_OPTIONS=&Tùy chọn
ICON_HELP=&Giúp đỡ
ICON_SEARCH=&Tìm kiếm
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Đổi đường dẫn
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Đổi biểu tượng
MENU_BACKUP=&Sao lưu các tập tin
MENU_RESTORE=&Phục hồi từ sao lưu
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Phông nhỏ
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Phông lớn
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Cài ứng dụng mới
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Gỡ ứng dụng
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Làm tươi biểu tượng các ứng dụng
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Lấy thêm ứng dụng...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Ngôn ngữ
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Hiện PortableApps.com &các biểu tượng
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Giấu biểu tượng nền
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Đ&ổi ngôn ngữ ứng dụng
MENU_OPTIONS_THEME=&Theme
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Thêm Theme mới
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Theme mặc định PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&Về chúng tôi
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Kiểm tra &Cập nhật
MENU_SEARCH_DRIVE=Tìm kiếm trong ổ đĩa &này
MENU_SEARCH_COMPUTER=Tìm kiếm trong &Máy
MENU_SEARCH_WEB=Tìm kiếm trên &Web
MENU_TRAY_EJECT=R&út
MENU_TRAY_EXIT=T&hoát
DIALOG_EJECT_FAIL=Những ứng dụng di động sau vẫn đang chạy:%RUNNINGAPPS%Xin hãy tắt các ứng dụng di động trước khi rút thiết bị.
INVALID_INSTALLER=Bộ cài này không có vẻ như ở trong dạng hình của PortableApps.com. Ứng dụng di động có thể bị sửa đổi hoặc không hoàn toàn di động và không nên được sử dụng mà không kiểm chứng nguồn của tập tin. Bạn có muốn tiếp tục với việc cài đặt?
CHECK_DRIVE=&Kiểm tra lỗi đĩa
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kiểm tra lỗi đĩa %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Cảnh báo: Tự Động Chạy bị thay đổi
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Nền hệ thống The PortableApps.com đã phát hiện rằng thiết lập tự động chạy của thiết bị đã thay đổi. Những thay đổi này có thể do virus hoặc spyware bị nhiễm hoặc do một ứng dụng thay đổi tập tin autorun.inf. Nếu bạn không làm điều này, bạn nên quét virus và spyware thiết bị này ngay.
APP_MENU_FAVORITE=Ưa thích

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Hiện hệ thống nền PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Luôn ở &Đỉnh
HIDE_ICON=&Giấu biểu tượng này

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Sửa tên
LABEL_ORIGINAL=Tên gốc
LABEL_CUSTOM=Tên tùy chọn

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Gỡ %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: Tháo gỡ sẽ bỏ ứng dụng di động và tất cả thiết lập (tùy chỉnh, đính lưu, v..v..). Tài liệu hoặc tập tin lưu vào Tài liệu hoặc những thư mục khác sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng tất cả tập tin trong thư mục này sẽ bị xóa:
QUESTION=Bạn có chắc là muốn gỡ %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Không thể gỡ %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Đang gỡ %APPNAME%
MESSAGE=Đang gỡ %APPNAME%. Xin chờ...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Cập nhật
LABEL_CHECK_INQUIRY=Bạn có muốn kiểm tra cập nhật mới của PortableApps.com không?
LABEL_CHECKING=Đang kiểm tra cập nhật...
LABEL_UP_TO_DATE=Không có cập nhật mới nào.
LABEL_DOWNLOADING=Đang tải cập nhật...
LABEL_UPDATED=Hệ thống nền PortableApps.com đã được cập nhật.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Kiểm tra PortableApps.com với ứng dụng mới...
INTRO_UPTODATE=Tất cả ứng dụng di động đều hợp thời.
SELECTION_HEADING_NEW=Tải ứng dụng di động mới
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Chọn những ứng dụng di dộng bạn muốn cài và nhấn %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Cập nhật ứng dụng di động
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Cập nhật có với những ứng dụng di động sau
DOWNLOAD_HEADING=Đang tải và cài...
DOWNLOAD_SUBHEADING=Xin chờ trong khi các ứng dụng di động được tải và cài
FINISH_HEADING_NEW=Ứng dụng di động đã thêm vào
FINISH_TEXT_NEW=Những ứng dụng di động mới của bạn đã cài và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Cập nhật hoàn tất.
FINISH_TEXT_UPDATE=Những ứng dụng di động mới của bạn đã được cập nhật và hiện đã có trong trình đơn PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Lỗi
FINISH_TEXT_FAIL=Trình cập nhật cho PortableApps.com Updater đã không hoàn thành thành công. Xin thử lại lần sau.
ERROR_NOCONNECTION= Không thể kết nối với PortableApps.com để tiếp nhận các ứng dụng di động. Xin thử lại lần sau.
FIRSTRUN=Bạn có muốn hệ thống nền PortableApps.com Platform tự động kiểm tra cập nhật vào lúc khởi động?

About local details, i'm sure about anything except the Localcode 2 and 3 and Localeglibc. I took the ISO 639-1 and 2 for the first ones, the glibc is taken the same as lang code.

Useless prolonging

Henek
Offline
Last seen: 12 years 6 months ago
Joined: 2009-03-29 05:39
Swedish.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Swedish
LocalizedName=Svenska
Version=1.6
ContibutedBy=Henrik Rostedt
LocaleID=1053
LocaleWinName=LANG_SWEDISH
LocaleCode2=sv
LocaleCode3=swe
LanguageCode=sv
Localeglibc=sv
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Avbryt
BUTTON_REVERT=&Återställ
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nej
BUTTON_REMIND=&Påminn mig senare
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Röd
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Gul
COLOR_GREEN=Grön
COLOR_BLUE=Blå
COLOR_PURPLE=Lila
COLOR_VIOLET=Violett
COLOR_BLACK=Svart
COLOR_WHITE=Vit
COLOR_GRAY=Grå
COLOR_SILVER=Silver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Guld

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Kör
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Kör som &administratör
APP_MENU_RENAME=Byt &namn
APP_MENU_HIDE=&Dölj
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Flytta &högst upp
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Flytta &längst ner
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Visa dolda &ikoner
APP_MENU_REFRESH=&Uppdatera
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Starta automatiskt
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Utforska här
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Visa alltid alla program
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Visa kategorier i Alla program-vyn
APP_MENU_ALL_APPS=Alla portabla program
APP_MENU_BACK=Tillbaka
APP_MENU_CATEGORY=Kategori
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Lägg till ny kategori
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Tillgänglighet
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Utveckling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Utbildning
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spel
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik och bilder
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik och film
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kontor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operativsystem
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Verktyg
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Annat
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE ledigt av $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokument
ICON_MUSIC=&Musik
ICON_PICTURES=&Bilder
ICON_VIDEOS=&Filmer
ICON_EXPLORE=&Utforska
ICON_BACKUP=B&ackup
ICON_OPTIONS=&Verktyg
ICON_HELP=&Hjälp
ICON_SEARCH=&Sök
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ändra sökväg
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ändra ikon
MENU_BACKUP=&Gör backup
MENU_RESTORE=&Återställ från backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Litet typsnitt
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Stort typsnitt
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installera nytt program
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Radera ett program
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Uppdatera ikoner
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Hämta fler program...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&pråk
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Visa &PortableApps.com-ikon
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Dölj skrivbordsikoner
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Programspråks&växling
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Lägg till nytt tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standardtema
MENU_HELP_ABOUT=&Om
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sök efter &uppdateringar
MENU_SEARCH_DRIVE=Sök på &enheten
MENU_SEARCH_COMPUTER=Sök på &datorn
MENU_SEARCH_WEB=Sök på &internet
MENU_TRAY_EJECT=&Mata ut
MENU_TRAY_EXIT=&Avsluta
DIALOG_EJECT_FAIL=Följande program körs fortfarande:%RUNNINGAPPS%Vänligen stäng alla program innan du matar ut enheten.
INVALID_INSTALLER=Detta program verkar inte vara i PortableApps.com Format. Programmet kan vara ändrat eller inte helt portabelt och borde inte användas utan att veta filens ursprung. Vill du fortsätta med installationen?
CHECK_DRIVE=Sök efter fel på enheten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Söker efter fel på enhet %DRIVE%
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Varning: Autostart har ändrats
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform har upptäckt att autostartkonfigurationen på den här har ändrats. Dessa ändringar kan ha orsakats av ett virus eller en spyware-infektion eller om ett program har modifierat filen autorun.inf. Om du inte har gjort ändringarna själv borde du scanna enheten efter virus eller spyware direkt.
APP_MENU_FAVORITE=Favorit

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Visa PortableApps.com Platform
ALWAYS_ON_TOP=Alltid &högst upp
HIDE_ICON=&Dölj den här ikonen

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Byt namn
LABEL_ORIGINAL=Originalnamn
LABEL_CUSTOM=Eget namn

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Avinstallera %APPNAME%?
MESSAGE=VARNING: Avinstallation kommer att ta bort programmet och all sparad data (inställningar, bokmärken, etc). Dokument eller filer sparade i Dokument eller andra mappar kommer inte att påverkas, men alla filer inuti den här mappen kommer att tas bort:
QUESTION=Är du säker på att du vill avinstallera %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Kan inte avinstallera %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Avinstallerar %APPNAME%
MESSAGE=Avinstallerar %APPNAME%. Vänligen vänta...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Uppdatera
LABEL_CHECK_INQUIRY=Vill du söka efter en uppdatering av PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Söker efter uppdateringar...
LABEL_UP_TO_DATE=Det finns inga nya uppdateringar tillgängliga.
LABEL_DOWNLOADING=Hämtar uppdatering...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform har uppdaterats.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Söker på PortableApps.com efter program...
INTRO_UPTODATE=Programmen behöver inte uppdateras.
SELECTION_HEADING_NEW=Hämtar nya program
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Markera programmen du vill installera och tryck %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Uppdaterar program
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Det finns tillgängliga uppdateringar för följande program
DOWNLOAD_HEADING=Hämtar och installerar
DOWNLOAD_SUBHEADING=Vänta medan programmen hämtas och installeras
FINISH_HEADING_NEW=Programmen hämtade
FINISH_TEXT_NEW=Dina nya program har installerats och är nu tillgängliga i PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Uppdatering klar
FINISH_TEXT_UPDATE=Dina program har uppdaterats och är tillgängliga i PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fel
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater misslyckades. Pröva igen senare.
ERROR_NOCONNECTION=Kan inte ansluta till PortableApps.com för att hämta program. Pröva igen senare.
FIRSTRUN=Vill du att PortableApps.com Platform automatiskt ska söka efter uppdateringar vid start?

Updated with new strings and changed many words to lower-case as they should be in proper Swedish translations.

Rickard
Offline
Last seen: 14 years 1 month ago
Joined: 2009-03-30 10:42
Swedish Additions made on 2009-12-08 @ 12:00pm NY Time:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ändra rotdirektivet
ICON_MENU_RESET=Återställ till orginal
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparant

Don't know if someone thinks that "Ändra rotdirektivet" is to much computerlanguage but that's the shortest translation I can think of.
If it can be longer then "Ändra dokumentets sökväg" maybe suitable, but that can be mixed up with the "ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ändra sökväg".

Henek
Offline
Last seen: 12 years 6 months ago
Joined: 2009-03-29 05:39
Updated Swedish.locale

This is the updated Swedish.locale file with the new strings added above but with some spell corrections and flavour changes. Thanks for the help Rickard.
And a few changes to existing strings.

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Swedish
LocalizedName=Svenska
Version=1.6
ContibutedBy=Henrik Rostedt
LocaleID=1053
LocaleWinName=LANG_SWEDISH
LocaleCode2=sv
LocaleCode3=swe
LanguageCode=sv
Localeglibc=sv
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Avbryt
BUTTON_REVERT=&Återställ
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nej
BUTTON_REMIND=&Påminn mig senare
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Röd
COLOR_ORANGE=Orange
COLOR_YELLOW=Gul
COLOR_GREEN=Grön
COLOR_BLUE=Blå
COLOR_PURPLE=Lila
COLOR_VIOLET=Violett
COLOR_BLACK=Svart
COLOR_WHITE=Vit
COLOR_GRAY=Grå
COLOR_SILVER=Silver
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Guld

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Kör
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Kör som &administratör
APP_MENU_RENAME=Byt &namn
APP_MENU_HIDE=&Dölj
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Flytta &högst upp
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Flytta &längst ner
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Visa dolda &ikoner
APP_MENU_REFRESH=&Uppdatera
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Starta automatiskt
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Utforska här
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Visa alltid alla program
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Visa kategorier i Alla program-vyn
APP_MENU_ALL_APPS=Alla portabla program
APP_MENU_BACK=Tillbaka
APP_MENU_CATEGORY=Kategori
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Lägg till ny kategori
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Tillgänglighet
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Utveckling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Utbildning
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spel
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik och bilder
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik och film
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kontor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operativsystem
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Verktyg
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Annat
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE ledigt av $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokument
ICON_MUSIC=&Musik
ICON_PICTURES=&Bilder
ICON_VIDEOS=&Filmer
ICON_EXPLORE=&Utforska
ICON_BACKUP=B&ackup
ICON_OPTIONS=&Verktyg
ICON_HELP=&Hjälp
ICON_SEARCH=&Sök
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ändra sökväg
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ändra ikon
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ändra sökväg till Dokument
ICON_MENU_RESET=Återställ till original
MENU_BACKUP=&Säkerhetskopiera filer
MENU_RESTORE=&Återställ från säkerhetskopia
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Litet typsnitt
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Stort typsnitt
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installera nytt program
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Radera ett program
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Uppdatera ikoner
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Hämta fler program...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&pråk
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Visa &PortableApps.com-ikon
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Dölj skrivbordsikoner
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Programspråks&växling
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Lägg till nytt tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standardtema
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparens
MENU_HELP_ABOUT=&Om
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sök efter &uppdateringar
MENU_SEARCH_DRIVE=Sök på &enheten
MENU_SEARCH_COMPUTER=Sök på &datorn
MENU_SEARCH_WEB=Sök på &internet
MENU_TRAY_EJECT=&Mata ut
MENU_TRAY_EXIT=&Avsluta
DIALOG_EJECT_FAIL=Följande program körs fortfarande:%RUNNINGAPPS%Vänligen stäng alla program innan du matar ut enheten.
INVALID_INSTALLER=Detta program verkar inte vara i PortableApps.com Format. Programmet kan vara ändrat eller inte helt portabelt och borde inte användas utan att veta filens ursprung. Vill du fortsätta med installationen?
CHECK_DRIVE=Sök efter fel på enheten
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Söker efter fel på enhet %DRIVE%
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Varning: Autostart har ändrats
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform har upptäckt att autostartkonfigurationen på den här har ändrats. Dessa ändringar kan ha orsakats av ett virus eller en spyware-infektion eller om ett program har modifierat filen autorun.inf. Om du inte har gjort ändringarna själv borde du scanna enheten efter virus eller spyware direkt.
APP_MENU_FAVORITE=Favorit

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Visa PortableApps.com Platform
ALWAYS_ON_TOP=Alltid &högst upp
HIDE_ICON=&Dölj den här ikonen

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Byt namn
LABEL_ORIGINAL=Originalnamn
LABEL_CUSTOM=Eget namn

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Avinstallera %APPNAME%?
MESSAGE=VARNING: Avinstallation kommer att ta bort programmet och all sparad data (inställningar, bokmärken, etc). Dokument eller filer sparade i Dokument eller andra mappar kommer inte att påverkas, men alla filer inuti den här mappen kommer att tas bort:
QUESTION=Är du säker på att du vill avinstallera %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Kan inte avinstallera %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Avinstallerar %APPNAME%
MESSAGE=Avinstallerar %APPNAME%. Vänligen vänta...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Uppdatera
LABEL_CHECK_INQUIRY=Vill du söka efter en uppdatering av PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Söker efter uppdateringar...
LABEL_UP_TO_DATE=Det finns inga nya uppdateringar tillgängliga.
LABEL_DOWNLOADING=Hämtar uppdatering...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform har uppdaterats.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Söker på PortableApps.com efter program...
INTRO_UPTODATE=Programmen behöver inte uppdateras.
SELECTION_HEADING_NEW=Hämtar nya program
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Markera programmen du vill installera och tryck %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Uppdaterar program
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Det finns tillgängliga uppdateringar för följande program
DOWNLOAD_HEADING=Hämtar och installerar
DOWNLOAD_SUBHEADING=Vänta medan programmen hämtas och installeras
FINISH_HEADING_NEW=Programmen hämtade
FINISH_TEXT_NEW=Dina nya program har installerats och är nu tillgängliga i PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Uppdatering klar
FINISH_TEXT_UPDATE=Dina program har uppdaterats och är tillgängliga i PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fel
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater misslyckades. Pröva igen senare.
ERROR_NOCONNECTION=Kan inte ansluta till PortableApps.com för att hämta program. Pröva igen senare.
FIRSTRUN=Vill du att PortableApps.com Platform automatiskt ska söka efter uppdateringar vid start?
PollieXmas
Offline
Last seen: 13 years 1 month ago
Joined: 2006-05-10 16:03
Afrikaans.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Afrikaans
LocalizedName=Afrikaans
Version=1.6
ContibutedBy=Paul S. Burger
LocaleID=1078
LocaleWinName=LANG_AFRIKAANS
LocaleCode2=af
LocaleCode3=afr
LanguageCode=af
Localeglibc=af
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Regso
BUTTON_CANCEL=&Kanselleer
BUTTON_REVERT=&Terug
BUTTON_YES=&Ja
BUTTON_NO=&Nee
BUTTON_REMIND=He&rhinder My Weer
COLOR_PINK=Pienk
COLOR_RED=Rooi
COLOR_ORANGE=Oranje
COLOR_YELLOW=Geel
COLOR_GREEN=Groen
COLOR_BLUE=Blou
COLOR_PURPLE=Pers
COLOR_VIOLET=Violet
COLOR_BLACK=Swart
COLOR_WHITE=Wit
COLOR_GRAY=Grys
COLOR_SILVER=Silwer
COLOR_BRONZE=Brons
COLOR_GOLD=Goud

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Begin
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Begin as &Administrateur
APP_MENU_RENAME=He&rnoem
APP_MENU_HIDE=&Steek weg
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Skuif na &Bo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Skuif na &Onder
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Wys versteekte &ikone
APP_MENU_REFRESH=He&rlaai
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Begin Automaties
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Verken Hier
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vertoon Altyd Alle Programme
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Vertoon die kategorië in Alle Programme View
APP_MENU_ALL_APPS=Alle PortableApps Programme
APP_MENU_BACK=Terug
APP_MENU_CATEGORY=Kategorie
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Voeg 'n nuwe kategorie by
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibility
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Opvoedkundig
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Speletjies
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika en Fotos
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiek en Film
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Verwerkings Stelsel
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Handig
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Ander
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE beskikbaar op $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Dokumente
ICON_MUSIC=&Musiek
ICON_PICTURES=&Fotos
ICON_VIDEOS=&Films
ICON_EXPLORE=&Verken
ICON_BACKUP=&Rugsteun
ICON_OPTIONS=&Opsies
ICON_HELP=&Help
ICON_SEARCH=&Soek
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Verander Plek
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Verander Ikoon
MENU_BACKUP=&Rugsteun Lêers
MENU_RESTORE=&Kry terug vanaf rugsteun
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Klein Lettertjies
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Groot Letters
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installeer 'n nuwe program
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Verwyder 'n program
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Herlaai Program Ikone
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Kry nog programme...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=T&aal
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Vertoon PortableApps.com &ikone
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Steek Desktop ikone weg
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=V&erander Program Tale
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Voeg a nuwe tema by
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Tema
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=&Deursigtigheid
MENU_HELP_ABOUT=&Inligting
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Soek na &Nuwe weergawes
MENU_SEARCH_DRIVE=Soek op hierdie &Skyf
MENU_SEARCH_COMPUTER=Soek op hierdie &Rekenaar
MENU_SEARCH_WEB=Soek op die &Internet
MENU_TRAY_EJECT=H&aal Uit
MENU_TRAY_EXIT=U&itDIALOG_EJECT_FAIL=Die volgende PortableApps programme werk nog:%RUNNINGAPPS%Stop asseblief alle PortableApps programme voor die toestel verwyder kan word.
INVALID_INSTALLER=Hierdie installasie program blyk om nie in die PortableApps.com formaat te wees nie. Die PortableApp program mag vernder gewees het of is nie ten volle draagbaar nie en moet dus nie gebruik word sonder om die lêer te verifieer nie. Willl u met die installasie voortgaan?


CHECK_DRIVE=&Toets Skyf Vir Foute
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Toets skyf %DRIVE% vir foute...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarskuwing: Autorun het verander

AUTORUN_CHANGE_WARNING=Die PortableApps.com Platform het opgemerk dat die autorun configurasie van hierdie toestel verander het. Hierdie veranderinge mag veroorsaak word deur 'n virus of spyware infeksie of deurdat 'n ander program die autorun.inf lêer verander het. As u nie self hierdie veranderinge gemaak het nie, stel ons voor dat u hierdie toestel dadelik deursoek vir virusse en spyware.

APP_MENU_FAVORITE=Gunsteling

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Vertoon PortableApps.com Platform
ALWAYS_ON_TOP=Altyd heel &Bo


HIDE_ICON=&Steek hierdie ikoon weg
[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Hernoem
LABEL_ORIGINAL=Oorspronklike Naam
LABEL_CUSTOM=Nuwe Naam

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Verwyder %APPNAME%?


MESSAGE=WAARSKUWING: Deur die PortableApp program te verwyder gaan jy ook al jou verstellings (voorkeure, boekmerke, ens) verloor. Dokumente of lêers wat na jou Dokumente of ander plekke gestoor was sal nie geaffekteer word nie, maar al die lêers in hierdie lêer gaan vernietig word:
QUESTION=Is jy seker dat jy %APPNAME% wil verwyder?


FAILMESSAGE=Kan nie %APPNAME% verwyder nie.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Verwyder %APPNAME%


MESSAGE=Besig om %APPNAME% te verwyder. Wees asseblief geduldig...
[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Nuwe Weergawe
LABEL_CHECK_INQUIRY=Soek vir nuwe 'n nuwe weergawe van die PortableApps.com Platform?
LABEL_CHECKING=Op soek na nuwe weergawes...

LABEL_UP_TO_DATE=Daar is geen nuwe weergawe beskikbaar nie.

LABEL_DOWNLOADING=Besig om nuwe weergawe af te laai...
LABEL_UPDATED=Die nuwe PortableApps.com Platform is reg vir gebruik.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Deursoek PortableApps.com vir programme...
INTRO_UPTODATE=Alle portable apps is op die nuutste weergawe.
SELECTION_HEADING_NEW=Laai nuwe Portable Apps af
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Kies die portable apps wat jy will installeer en kies %NEXT% daarna
SELECTION_HEADING_UPDATE=Kry nuutste PortableApps programmeSELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Nuwe weergawes vir die volgende PortableApps programme is beskikbaar
DOWNLOAD_HEADING=Besig om af te laai en te installeer
DOWNLOAD_SUBHEADING=Wees asseblief geduldig terwyl die portable apps besig is om af gelaai en geinstalleer te wordFINISH_HEADING_NEW=Bygevoegde PortableApps programme
FINISH_TEXT_NEW=Die nuwe PortableApps program is geinstalleer en beskikbaar in die PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_UPDATE=Opdatering is voltooi
FINISH_TEXT_UPDATE=Die opgedateerde PortableApps program is beskikbaar in die PortableApps.com Menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Fout
FINISH_TEXT_FAIL=Die PortableApps.com opdateringsproses was onsuksesvol. Probeer asseblief weer later.

ERROR_NOCONNECTION='n Konneksie na PortableApps.com kan nie gemaak word om die PortableApps program af te laai nie. Probeer asseblief weer later.

FIRSTRUN=Moet die PortableApps.com Platform automaties toets vir nuwe weergawes wanneer dit begin?
PollieXmas
Offline
Last seen: 13 years 1 month ago
Joined: 2006-05-10 16:03
Sorry about the

Sorry about the duplicate... [removed - mod Chris]

I've included...

MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=&Deursigtigheid

...but might have placed it in the wrong order. It was missing from the English.locale file

ignis
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-07-14 05:56
Bulgarian.locale
[Details]
Name=Bulgarian
LocalizedName=български език
Version=1.3
ContibutedBy=TROBCHO & Валентин Вълчев & Ignis Fatuus
LocaleID=1026
LocaleWinName=LANG_BULGARIAN
LocaleCode2=bg
LocaleCode3=bul
LanguageCode=bg
Localeglibc=bg
Codepage=1251

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Потвърждение
BUTTON_CANCEL=&Отказ
BUTTON_REVERT=&Възстановане
BUTTON_YES=&Да
BUTTON_NO=&Не
BUTTON_REMIND=&Напомни по-късно
COLOR_PINK=Розов
COLOR_RED=Червен
COLOR_ORANGE=Оранжев
COLOR_YELLOW=Жълт
COLOR_GREEN=Зелен
COLOR_BLUE=Син
COLOR_PURPLE=Пурпурен
COLOR_VIOLET=Виолетов
COLOR_BLACK=Черен
COLOR_WHITE=Бял
COLOR_GRAY=Сив
COLOR_SILVER=Сребърен
COLOR_BRONZE=Бронзов
COLOR_GOLD=Златен

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Разлисти тук
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Винаги показвай всички приложения
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Показвай категории в изглед Всички приложения
APP_MENU_ALL_APPS=Всички портативни приложения
APP_MENU_BACK=Назад
APP_MENU_CATEGORY=Категория
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Добави нова категория
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Достъпност
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Разработка
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Образование
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Игри
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Графика и снимки
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Интернет
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Музика и видео
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Офис
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Операционни системи
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Инструменти
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Други
APP_MENU_RUN=&Изпълни
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=И&зпълни като Администратор
APP_MENU_RENAME=Преи&менуване
APP_MENU_HIDE=&Скриване
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=На &върха
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=На &дъното
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Показване на &скритите икони
APP_MENU_REFRESH=&Обновяване
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Автоматично стартиране
DRIVE_SPACE=Свободни $DRIVEFREE от $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Документи
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Промени пътека
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Промени икона
ICON_MUSIC=&Музика
ICON_PICTURES=&Картинки
ICON_VIDEOS=&Видео
ICON_EXPLORE=&Преглеждане
ICON_BACKUP=&Архивиране
ICON_OPTIONS=&Настройки
ICON_HELP=П&омощ
ICON_SEARCH=&Търсене
MENU_BACKUP=&Архивиране
MENU_RESTORE=&Възстановяване от архив
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Малък шрифт
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Голям шрифт
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Инсталиране на приложение
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Премахване на приложение
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Обновяване на иконите
MENU_OPTIONS_GET_APPS=По&вече приложения...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Език
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=&Промяна на езика
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Покажи PortableApps.com &иконата
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Скрий иконите на десктопа
MENU_OPTIONS_THEME=&Тема
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Инсталиране на нова те&ма
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com тема
MENU_HELP_ABOUT=&Относно
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Проверка за &обновявания
MENU_SEARCH_DRIVE=Търсене в &устройството
MENU_SEARCH_COMPUTER=Търсене в &компютъра
MENU_SEARCH_WEB=Търсене в &мрежата
MENU_TRAY_EJECT=И&зкарване
MENU_TRAY_EXIT=Из&ход
DIALOG_EJECT_FAIL=Още работят следните портативни приложения:%RUNNINGAPPS%Моля, затворете всички портативни приложения, преди да извадите устройството.


[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Покажи PortableApps.com платформата
ALWAYS_ON_TOP=Винаги от&горе
HIDE_ICON=&Скрий тази икона

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Преименувай
LABEL_ORIGINAL=Оригинално име
LABEL_CUSTOM=Име по избор

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Деинсталирай %APPNAME%?
MESSAGE=ВНИМАНИЕ: Деинсталацията ще премахне портативното приложение и всичките му настройки (предпочитания, отметки и т.н.). Документите ви или файловете, запазение в папка Documents или други папки, няма да бъдат засегнати, но ще бъдат заличени всички файлове в следната папка:
QUESTION=Сигурни ли сте, че искате да деинсталирате %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Неуспешна деинсталация на %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Деинсталиране на %APPNAME%
MESSAGE=Деинсталиране на %APPNAME%. Моля, изчакайте...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Обновяване
LABEL_CHECK_INQUIRY=Искате ли да проверите за нова версия на PortableApps.com платформата?
LABEL_CHECKING=Проверка за обновявания...
LABEL_UP_TO_DATE=Няма обновявания.
LABEL_DOWNLOADING=Обновяванията се изтеглят...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com платформата бе обновена успешно.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Проверяване на PortableApps.com за приложения...
INTRO_UPTODATE=Всички портативни приложения са актуализирани.
SELECTION_HEADING_NEW=Изтегляне на нови портативни приложения
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Изберете портативните приложения, които бихте искали да инсталирате и кликнете %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Осъвремени портативните приложения
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Има актуализации за следните портативни приложения
DOWNLOAD_HEADING=Изтегляне и инсталиране
DOWNLOAD_SUBHEADING=Моля изчакайте, докато портативните приложения се изтеглят и инсталират
FINISH_HEADING_NEW=Добавени портативни приложения
FINISH_TEXT_NEW=Вашите нови портативни приложения бяха инсталирани и са на ваше разположение в PortableApps.com менюто.
FINISH_HEADING_UPDATE=Актуализацията завършена
FINISH_TEXT_UPDATE=Вашите портативни приложения бяха актуализирани и са на ваше разположение в PortableApps.com менюто.
FINISH_HEADING_FAIL=Грешка
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater не завърши успешно. Моля, опитайте отново по-късно.
ERROR_NOCONNECTION=Неуспех при опит за изтегляне на портативни приложения от PortableApps.com. Моля, опитайте отново по-късно.
FIRSTRUN=Бихте ли искали PortableApps.com платформата да проверява за актуализации автоматично при стартиране?
dr.can
Offline
Last seen: 9 years 2 days ago
Joined: 2007-11-02 03:22
Turkish Locale updated
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Turkish
LocalizedName=Türkçe
Version=1.6
ContibutedBy=Onur Güzel, O Şencan
LocaleID=1055
LocaleWinName=LANG_TURKISH
LocaleCode2=tr
LocaleCode3=tur
LanguageCode=tr
Localeglibc=tr
Codepage=1254

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Tamam
BUTTON_CANCEL=&İptal
BUTTON_REVERT=&Geri Döndür
BUTTON_YES=&Evet
BUTTON_NO=&Hayır
BUTTON_REMIND=Daha &Sonra Hatırlat
COLOR_PINK=Pembe
COLOR_RED=Kırmızı
COLOR_ORANGE=Turuncu
COLOR_YELLOW=Sarı
COLOR_GREEN=Yeşil
COLOR_BLUE=Mavi
COLOR_PURPLE=Mor
COLOR_VIOLET=Menekşe
COLOR_BLACK=Siyah
COLOR_WHITE=Beyaz
COLOR_GRAY=Gri
COLOR_SILVER=Bümüş
COLOR_BRONZE=Bronz
COLOR_GOLD=Altın

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=Çalıştı&r
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=&Yönetici Olarak Çalıştır
APP_MENU_RENAME=Yeniden &Adlandır
APP_MENU_HIDE=&Gizle
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=En Üs&te Taşı
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=En A&lta Taşı
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Gi&zli Simgeleri Göster
APP_MENU_REFRESH=Ye&nile
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Otomatik Başlat
APP_MENU_EXPLORE_HERE=B&urada Araştır
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Her Zaman Tüm Uygulamaları Göster
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Tüm Uygulama Görünümlerinde Kategorileri göster
APP_MENU_ALL_APPS=Tüm Portable Uygulamalar
APP_MENU_BACK=Geri
APP_MENU_CATEGORY=Kategori
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Yeni Bir Kategori Ekle
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Erişilebilirlik
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Geliştirme
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Eğitim
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Oyunlar
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Çizim ve Resimler
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=İnternet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Müzik ve Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Ofis
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=İşletim Sistemleri
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Araçlar
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Diğer
DRIVE_SPACE=$DRIVETOTAL'ın $DRIVEFREE'ı boş
ICON_DOCUMENTS=&Belgeler
ICON_MUSIC=&Müzik
ICON_PICTURES=&Resimler
ICON_VIDEOS=&Videolar
ICON_EXPLORE=&Gözat
ICON_BACKUP=Ye&dekle
ICON_OPTIONS=&Seçenekler
ICON_HELP=&Yardım
ICON_SEARCH=&Ara
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Yolu Değiştir
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Simgeyi Değiştir
MENU_BACKUP=Dosya&ları Yedekle
MENU_RESTORE=Yede&kten Geri Yükle
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Küçük Yazıtipi
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Büyük Yazıtipi
MENU_OPTIONS_ADD_APP=Yeni Uygulama &Yükle
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Bir Uygulamayı &Kaldır
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Uygulama Simgelerini &Yenile
MENU_OPTIONS_GET_APPS=Daha &Fazla Uygulama Edin...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Dil
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com &Simgesini Göster
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Masaüstü Simgelerini Gizle
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Uygulama &Dilini Değiştir
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Yeni Tema Ekle
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Öntanımlı Teması
MENU_HELP_ABOUT=&Hakkında
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Güncelleştir&meleri Kontrol Et
MENU_SEARCH_DRIVE=Sürücü&de Ara
MENU_SEARCH_COMPUTER=&Bilgisayarda Ara
MENU_SEARCH_WEB=İnter&nette Ara
MENU_TRAY_EJECT=&Çıkar
MENU_TRAY_EXIT=Çı&kış
DIALOG_EJECT_FAIL=Bu potable uygulamalar halen çalışıyor:%RUNNINGAPPS%Lütfen sürücünüzü çıkarmadan önce tüm portable uygulamaları kapatın.
INVALID_INSTALLER=Bu yükleyici PortableApps.com formatı olarak görünmüyor. Bu taşınabilir program bozuk ya da tamamen taşınabilir olmayabilir ve dosyanın kaynağı doğrulanmadan kullanılmamalıdır. Yüklemeye devam etmek ister misiniz?
CHECK_DRIVE=Sürücüyü hatalara karşı kontrol et
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% sürücüsü hatalara karşı kontrol ediliyor...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Uyarı: Otomatik çalıştır değiştirildi
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platformu bu aygıtın otomatik çalıştır ayarının değiştiğini belirledi. Bu değişiklikler virüs ya da casus yazılımının bulaşmasından ya da başka bir programın autorun.inf dosyasını değiştirmesinden kaynaklanabilir. Bu değişiklikleri kendiniz yapmadıysanız, aygıtı şu an virüslere ve casus yazılımlarına karşı taramalısınız.
APP_MENU_FAVORITE=Sık Kullanılanlar

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=PortableApps.com Platformu'nu &Göster
ALWAYS_ON_TOP=&Her Zaman Üstte
HIDE_ICON=Bu &Simgeyi Gizle

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Yeniden Adlandır
LABEL_ORIGINAL=Orijinal Adı
LABEL_CUSTOM=Kişisel Adı

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% kaldırılsın mı?
MESSAGE=UYARI: Kaldırma taşınabilir uygulamayı ve tüm ayarlarını (tercihler, yerimleri, vb.) kaldıracaktır. Belgeler ve Belgeler veya başka bir klasöre kaydedilmiş dosyalarınız etkilenmeyecektir, ancak bu dizindeki tüm dosyalar silinecektir:
QUESTION=%APPNAME% uygulamasını kaldırmak istediğinize emin misiniz?
FAILMESSAGE=%APPNAME% uygulaması kaldırılamıyor.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% kaldırılıyor.
MESSAGE=%APPNAME% kaldırılıyor. Lütfen bekleyin...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Güncelle
LABEL_CHECK_INQUIRY=PortableApps.com Platformu'nun yeni sürümünü kontrol etmek ister misiniz?
LABEL_CHECKING=Güncelleştirmeler kontrol ediliyor...
LABEL_UP_TO_DATE=Mevcut güncelleştirme yok.
LABEL_DOWNLOADING=Güncelleştirme indiriliyor...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platformu güncellendi.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Uygulamalar için PortableApps.com kontrol ediliyor...
INTRO_UPTODATE=Tüm taşınabilir uygulamalar güncel.
SELECTION_HEADING_NEW=Yeni Taşınabilir Uygulamaları İndir
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Kurmak istediğiniz taşınabilir uygulamaları seçin ve %NEXT% butonuna tıklayın.
SELECTION_HEADING_UPDATE=Taşınabilir Uygulamaları Güncelle
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Aşağıdaki taşınabilir uygulamalar için güncellemeler mevcut.
DOWNLOAD_HEADING=İndiriliyor ve Kuruluyor
DOWNLOAD_SUBHEADING=Taşınabilir uygulamalar indirilip kurulurken lütfen bekleyiniz.
FINISH_HEADING_NEW=Taşınabilir Uygulamalar Eklendi
FINISH_TEXT_NEW=Yeni taşınabilir uygulamalarınız yüklendi ve artık PortableApps.com Menüsü'nde mevcutlar.
FINISH_HEADING_UPDATE=Güncelleme Tamamlandı
FINISH_TEXT_UPDATE=Taşınabilir uygulamalarınız güncellendi ve PortableApps.com Menüsü'nde mevcutlar.
FINISH_HEADING_FAIL=Hata
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Güncelleyici başarısız sonuçlandı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
ERROR_NOCONNECTION=Taşınabilir uygulamaları almak için PortableApps.com bağlantısı sağlanamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
FIRSTRUN=PortableApps.com Platformu'nun açılışta güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmesini ister misiniz?

Translation of the added section is below:

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Belgeler Dizinini Değiştir
ICON_MENU_RESET=Varsayılanlara Geri Dön
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Şeffaflık
cxase
Offline
Last seen: 11 years 4 months ago
Joined: 2009-07-14 10:01
ChineseSimplified.locale

added some missed strings from English.locale

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Chinese (Simplified)
LocalizedName=简体中文
Version=1.6
ContibutedBy=candylight & Daoguang Li & yirod & cxase
LocaleID=936
LocaleWinName=LANG_SIMPCHINESE
LocaleCode2=zh
LocaleCode3=zho
LanguageCode=zh-cn
Localeglibc=zh_CN
Codepage=936

[GENERAL]
BUTTON_OK=确定(&O)
BUTTON_CANCEL=取消(&C)
BUTTON_REVERT=复原(&R)
BUTTON_YES=是(&Y)
BUTTON_NO=否(&N)
BUTTON_REMIND=稍后再提醒我(&M)
COLOR_PINK=粉红色
COLOR_RED=红色
COLOR_ORANGE=橙色
COLOR_YELLOW=黃色
COLOR_GREEN=绿色
COLOR_BLUE=蓝色
COLOR_PURPLE=紫色
COLOR_VIOLET=浅紫色
COLOR_BLACK=黑色
COLOR_WHITE=白色
COLOR_GRAY=灰色
COLOR_SILVER=银色
COLOR_BRONZE=青铜色
COLOR_GOLD=金色

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=运行(&R)
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=以管理员身份运行(&A)
APP_MENU_RENAME=重命名(&N)
APP_MENU_HIDE=隐藏(&H)
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=移至顶端(&T)
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=移至底部(&B)
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=显示隐藏的图标(&I)
APP_MENU_REFRESH=刷新菜单(&F)
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=自动运行(&S)
APP_MENU_EXPLORE_HERE=浏览此处(&E)
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=永远显示所有程序
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=在全部程序视图下显示类别
APP_MENU_ALL_APPS=全部便携程序
APP_MENU_BACK=后退
APP_MENU_CATEGORY=类别
APP_MENU_CATEGORY_ADD=添加新类别
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=操作辅助程序
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=开发
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=教育
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=游戏
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=图像和照片
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=互联网
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=音乐和视频
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=办公
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=操作系统
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=小工具
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=其他
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE / $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=文档(&D)
ICON_MUSIC=音乐(&M)
ICON_PICTURES=图片(&P)
ICON_VIDEOS=视频(&V)
ICON_EXPLORE=浏览(&E)
ICON_BACKUP=备份(&B)
ICON_OPTIONS=选项(&O)
ICON_HELP=帮助(&H)
ICON_SEARCH=搜索(&S)
ICON_MENU_CHANGE_PATH=修改路径
ICON_MENU_CHANGE_ICON=修改图标
MENU_BACKUP=备份盘上的数据(&B)
MENU_RESTORE=恢复已备份的数据(&R)
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=小字体(&S)
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=大字体(&L)
MENU_OPTIONS_ADD_APP=安装新的便携程序(&I)
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=移除已安装的便携程序(&R)
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=刷新图标(&R)
MENU_OPTIONS_GET_APPS=获取更多程序……(&G)
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=语言(&A)
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=显示 PortableApps.com 图标(&I)
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=隐藏桌面图标(&H)
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=程序语言切换(&W)
MENU_OPTIONS_THEME=主题(&T)
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=安裝新的主题(&A)
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com 默认主题
MENU_HELP_ABOUT=关于(&A)
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=查找更新(&U)
MENU_SEARCH_DRIVE=搜索本盘(&D)
MENU_SEARCH_COMPUTER=搜索整个计算机(&C)
MENU_SEARCH_WEB=搜索网络(&W)
MENU_TRAY_EJECT=弹出(&J)
MENU_TRAY_EXIT=退出(&X)
DIALOG_EJECT_FAIL=下列便携程序正在运行︰%RUNNINGAPPS%请在弹出前关闭所有便携程序。
INVALID_INSTALLER=此安装程序不是 PortableApps.com 所支持的格式。它可能被修改过或者并非支持便携。在未验证其来源之前请不要继续。您确定要继续安装吗?
CHECK_DRIVE=检查驱动器的错误(&C)
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=正在检查 %DRIVE% 盘是否有错误……
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=警告:自动运行设置已改变
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com 平台检测到设备的自动运行设置已被更改。这可能是由于病毒、间谍软件或其他应用程序修改了 autorun.inf 文件造成的。如果您没有改动过它,请立即使用杀毒软件扫描本设备以排除威胁。
APP_MENU_FAVORITE=常用软件


[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=显示 PortableApps.com 平台图标(&S)
ALWAYS_ON_TOP=总是显示在最前面(&T)
HIDE_ICON=隐藏这个图标(&H)

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=重命名
LABEL_ORIGINAL=原始名称
LABEL_CUSTOM=自定义名称

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=删除 %APPNAME% ?
MESSAGE=警告︰此操作将会删除便携程序及其所有配置(个人偏好、书签等)。储存在“文档”或其他文件夹的资料不会受到影响,但所有储存在此程序文件夹中的文件将被删除︰
QUESTION=你是否确定要删除 %APPNAME% ?
FAILMESSAGE=无法删除 %APPNAME%。

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=删除 %APPNAME% 中
MESSAGE=正在删除 %APPNAME%。请耐心等待……

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=更新
LABEL_CHECK_INQUIRY=您希望检查 PortableApps.com 平台的新版本么?
LABEL_CHECKING=正在检查更新……
LABEL_UP_TO_DATE=没有新的可用更新。
LABEL_DOWNLOADING=正在下载更新……
LABEL_UPDATED=PortableApps.com 平台已经更新完毕。

[UPDATER]
INTRO_WAIT=正在 PortableApps.com 上检测……
INTRO_UPTODATE=所有便携程序都已是最新版本。
SELECTION_HEADING_NEW=下载新的便携程序
SELECTION_SUBHEADING_NEW=选择您想要安装的便携程序,然后点击 %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=更新便携程序
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=下列便携程序有新的版本
DOWNLOAD_HEADING=下载和安装
DOWNLOAD_SUBHEADING=请等待便携程序下载和安装完毕
FINISH_HEADING_NEW=已成功添加便携程序
FINISH_TEXT_NEW=新的便携程序已经安装完毕,可以在 PortableApps.com 的菜单中使用。
FINISH_HEADING_UPDATE=更新完毕
FINISH_TEXT_UPDATE=便携程序已更新,可以在 PortableApps.com 的菜单中使用。
FINISH_HEADING_FAIL=错误
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com 的更新程序未能成功完成任务。请稍后重试。
ERROR_NOCONNECTION=无法连接到 PortableApps.com 以获取便携程序信息。请稍后重试。
FIRSTRUN=您希望 PortableApps.com 平台在启动时自动查找更新吗?
cxase
Offline
Last seen: 11 years 4 months ago
Joined: 2009-07-14 10:01
update
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=改变文档文件夹的位置
ICON_MENU_RESET=重置为默认值
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=透明
Jhonn
Jhonn's picture
Offline
Last seen: 3 months 3 weeks ago
Joined: 2008-10-06 12:32
PortugueseBrazilian.locale

This locale already have:

 • New strings of v2.1
 • Additions made on 2009-12-08 @ 12:00pm (NY Time)
 • Some strings of older versions corrected
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Portuguese (Brazil)
LocalizedName=Português (Brasil)
Version=1.6
ContibutedBy=rodgmaciel, thiago_manhente & Jhonn
LocaleID=1046
LocaleWinName=LANG_PORTUGUESEBR
LocaleCode2=pt
LocaleCode3=por
LanguageCode=pt-br
Localeglibc=pt_BR
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancelar
BUTTON_REVERT=&Reverter
BUTTON_YES=&Sim
BUTTON_NO=&Não
BUTTON_REMIND=&Lembrar mais tarde
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Vermelho
COLOR_ORANGE=Laranja
COLOR_YELLOW=Amarelo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Roxo
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Preto
COLOR_WHITE=Branco
COLOR_GRAY=Cinza
COLOR_SILVER=Prata
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Dourado

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=E&xecutar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como &Administrador
APP_MENU_RENAME=Re&nomear
APP_MENU_HIDE=&Ocultar
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover para o &Topo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover para o &Fim
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=&Exibir Ícones Ocultos
APP_MENU_REFRESH=Atuali&zar
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Iniciar automaticamente
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorar Aqui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Sempre Mostrar Todos os Programas
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar Categorias na visualização dos Programas
APP_MENU_ALL_APPS=Todos os programas portáteis
APP_MENU_BACK=Voltar
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Adicionar uma nova categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Acessibilidade
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolvimento
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educação
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jogos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gráficos e Imagens
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música e Vídeo
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operacionais
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitários
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE livres de $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documentos
ICON_MUSIC=&Músicas
ICON_PICTURES=&Imagens
ICON_VIDEOS=&Vídeos
ICON_EXPLORE=&Ex&plorar
ICON_BACKUP=&Backup
ICON_OPTIONS=&Opções
ICON_HELP=&Ajuda
ICON_SEARCH=&Pesquisar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Trocar Local
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Trocar Ícone
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Trocar local dos Documentos
ICON_MENU_RESET=Restaurar Configuração Padrão
MENU_BACKUP=Assistente de Criação de &Backups
MENU_RESTORE=Assistente de Re&stauração de Backups
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Fontes &Pequenas
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Fontes &Grandes
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Instalar Novo Aplicativo
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Remover Aplicativo
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Atuali&zar Ícones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obter mais Aplicativos...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=I&dioma
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Exibir ícone do PortableApps.com
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparência
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ocultar Ícones da Área de Trabalho
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Trocar Idioma dos Programas
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Adicionar novo tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema Padrão do PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&Sobre
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Verificar At&ualizações
MENU_SEARCH_DRIVE=Pesquisar neste &Drive
MENU_SEARCH_COMPUTER=Pesquisar neste &Computador
MENU_SEARCH_WEB=Pesquisar na &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&jetar
MENU_TRAY_EXIT=Sai&r
DIALOG_EJECT_FAIL=Os seguintes programas ainda estão em execução:%RUNNINGAPPS%Por favor feche todos os programas antes de ejetar seu dispositivo.
INVALID_INSTALLER=Este instalador não parece estar no formato do PortableApps.com. O programa pode ter sido alterado ou não ser totalmente portátil e não deve ser utilizado caso não conheça a fonte deste aplicativo. Deseja continuar com a instalação?
CHECK_DRIVE=Verificar se existem erros na unidade
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Verificando erros na unidade %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Alerta: Autorun Alterado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A Plataforma PortableApps.com detectou que a configuração de execução automática desse dispositivo foi alterada. Essas mudanças podem ter sido causadas por um vírus ou spyware ou por outro programa que pode ter modificado o arquivo "Autorun.inf". Se você não fez essas alterações, escaneie essa unidade com um software antivírus.
APP_MENU_FAVORITE=&Favoritos


[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostrar a Plataforma do PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre &Visível
HIDE_ICON=&Ocultar esse ícone

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Renomear
LABEL_ORIGINAL=Nome original
LABEL_CUSTOM=Nome personalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Desinstalar %APPNAME%?
MESSAGE=ATENÇÃO: A desinstalação removerá o programa e todas as suas configurações (preferências, favoritos, etc). Os documentos e/ou outros arquivos salvos no dispositivo não serão afetados, mas todos os arquivos dessa pasta serão removidos:
QUESTION=Você tem certeza que deseja desinstalar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Não foi possível desinstalar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Desinstalando %APPNAME%
MESSAGE=Desinstalando %APPNAME%. Por favor aguarde...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Atualizar
LABEL_CHECK_INQUIRY=Gostaria de verificar se existe uma versão mais recente da Plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Verificando atualizações...
LABEL_UP_TO_DATE=Não existem novas atualizações disponíveis.
LABEL_DOWNLOADING=Baixando atualizações...
LABEL_UPDATED=A Plataforma PortableApps.com foi atualizada com sucesso.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Procurando novos programas no PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Todos os programas estão atualizados.
SELECTION_HEADING_NEW=Baixar Novos Programas
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecione os programas que deseja instalar e clique em %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Atualizar Programas
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Existem atualizações disponíveis para os seguintes programas:
DOWNLOAD_HEADING=Baixando e Instalando
DOWNLOAD_SUBHEADING=Por favor aguarde enquanto os programas são baixados e instalados
FINISH_HEADING_NEW=Programas Adicionados
FINISH_TEXT_NEW=Seus novos programas foram instalados e estão disponíveis no menu .
FINISH_HEADING_UPDATE=Atualização Completa
FINISH_TEXT_UPDATE=Seus programas foram atualizados e estão disponíveis no menu.
FINISH_HEADING_FAIL=Erro
FINISH_TEXT_FAIL=A atualização não foi realizada com sucesso. Por favor tente novamente mais tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Não foi possível estabelecer uma conexão com o PortableApps.com para a instalação de novos programas. Por favor tente novamente mais tarde.
FIRSTRUN=Deseja que a Plataforma PortableApps.com procure por atualizações automaticamente ao iniciar?
AleX CooL
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-11-18 00:31
Russian.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Русский
LocalizedName=Русский язык
Version=1.6
ContibutedBy=Andrey A. Paramonov and Alexander Chumanov(corrected by Alex aka R3m)
LocaleID=1049
LocaleWinName=LANG_RUSSIAN
LocaleCode2=ru
LocaleCode3=rus
LanguageCode=ru
Localeglibc=ru
Codepage=1251

[GENERAL]
BUTTON_OK=OK
BUTTON_CANCEL=Отмена
BUTTON_REVERT=Вернуть
BUTTON_YES=Да
BUTTON_NO=Нет
BUTTON_REMIND=Напомнить позже
COLOR_PINK=Розовый
COLOR_RED=Красный
COLOR_ORANGE=Оранжевый
COLOR_YELLOW=Желтый
COLOR_GREEN=Зеленый
COLOR_BLUE=Синий
COLOR_PURPLE=Пурпурный
COLOR_VIOLET=Фиолетовый
COLOR_BLACK=Черный
COLOR_WHITE=Белый
COLOR_GRAY=Серый
COLOR_SILVER=Серебряный
COLOR_BRONZE=Бронзовый
COLOR_GOLD=Золотой

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Обзор здесь
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Всегда показывать все приложения
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Показывать категории в режиме просмотра всех приложений.
APP_MENU_ALL_APPS=Все портативные приложения
APP_MENU_BACK=Назад
APP_MENU_CATEGORY=Категория
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Добавить новую категорию
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Специальные возможности
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Разработка
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Образование
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Игры
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Графика и изображения
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Интернет
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Музыка и видео
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Офис
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Операционные системы
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Утилиты
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Прочее
APP_MENU_RUN=Запустить
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Запустить от Администратора
APP_MENU_RENAME=Переименовать
APP_MENU_HIDE=Скрыть
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Переместить наверх
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Переместить вниз
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Показать скрытые иконки
APP_MENU_REFRESH=Обновить
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Запускать автоматически
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE свободно из $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Документы
ICON_MUSIC=&Музыка
ICON_PICTURES=&Рисунки
ICON_VIDEOS=&Видео
ICON_EXPLORE=&Обзор
ICON_BACKUP=&Архивация
ICON_OPTIONS=&Настройки
ICON_HELP=&Справка
ICON_SEARCH=&Поиск
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Изенить путь
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Изменить иконку
MENU_BACKUP=&Резервная копия
MENU_RESTORE=&Восстановить из резервной копии
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Маленький шрифт
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Большой шрифт
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Установить программу
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=У&далить программу
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Обновить иконки
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Загрузить еще программы...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Язык
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Показать иконку PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Скрыть иконки Рабочего Стола
MENU_OPTIONS_THEME=&Тема
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Доб&авить новую тему
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Стандартная тема PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=О &программе
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Про&верить обновления
MENU_SEARCH_DRIVE=&Искать на этом диске
MENU_SEARCH_COMPUTER=Искать на этом ко&мпьютере
MENU_SEARCH_WEB=Искать в с&ети
MENU_TRAY_EJECT=И&звлечь
MENU_TRAY_EXIT=Вы&ход
DIALOG_EJECT_FAIL=Следующие портативные приложения запущены: %RUNNINGAPPS% Пожалуйста, закройте все портативные приложения перед извлечением вашего устройства.
INVALID_INSTALLER=Этот пакет не соответствует формату PortableApps.com. Портативное приложение могло быть изменено или является не полностью портативным и не должно использоваться без проверки источника получения файла. Вы действительно хотите продолжить установку?
CHECK_DRIVE=Проверка диска на наличие ошибок
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Проверка диска %DRIVE% на наличие ошибок...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Внимание: Автозапуск изменен
AUTORUN_CHANGE_WARNING=Платформа PortableApps.com обнаружила, что конфигурация автозапуска на устройстве была изменена. Эти изменения могли быть произведены вирусом или программой-шпионом либо другое приложение модифицировало файл автозапуска autorun.inf. Если вы не производили эти изменения самостоятельно, вам следует немедленно проверить этот диск на наличие вирусов и программ-шпионов. 
APP_MENU_FAVORITE=Избранное


[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Переименовать
LABEL_ORIGINAL=Исходное имя
LABEL_CUSTOM=Новое имя

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Обновление
LABEL_CHECK_INQUIRY=Проверить обновления платформы PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Проверка обновлений...
LABEL_UP_TO_DATE=Нет доступных обновлений.
LABEL_DOWNLOADING=Загрузка обновлений...
LABEL_UPDATED=Платформа PortableApps.com была обновлена.

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=Показывать Платформа PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Поверх всех
HIDE_ICON=Скрыть эту иконку

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Деинсталлировать %APPNAME%?
MESSAGE=ВНИМАНИЕ: Деинсталляция удалит портативное приложение и все его данные (настройки, закладки, и др.). Документов или файлов, сохраненных в Documents или других каталогах это не коснется, но все файлы внутри этого каталога будут удалены:
QUESTION=Вы действительно хотите деинсталлировать %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Невозможно деинсталлировать %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Деинсталляция %APPNAME%
MESSAGE=Деинсталляция %APPNAME%. Пожалуйста подождите...

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Проверка PortableApps.com на наличие приложений...
INTRO_UPTODATE=Все портативные приложения обновлены.
SELECTION_HEADING_NEW=Загрузка новых портативных приложений
SELECTION_SUBHEADING_NEW= Выберете портативное приложение которое вы хотите установить и нажмите %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Обновление портативных приложений
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Доступны обновления для следующих портативных приложений
DOWNLOAD_HEADING=Загрузка и установка
DOWNLOAD_SUBHEADING=Пожалуйста, подождите пока портативные приложения загрузятся и установятся
FINISH_HEADING_NEW=Портативные приложения добавлены
FINISH_TEXT_NEW=Ваши новые портативные приложения установлены и теперь доступны в PortableApps.com меню.
FINISH_HEADING_UPDATE=Обновление завершено
FINISH_TEXT_UPDATE=Ваши портативные приложения обновлены и теперь доступны в PortableApps.com меню.
FINISH_HEADING_FAIL=Ошибка
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Обновление завершено неудачей. Пожалуйста повторите попытку позже.
ERROR_NOCONNECTION=Отсутствует соединение с PortableApps.com. Пожалуйста повторите попытку позже.

MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Переключение &языков приложений
Djadina
Djadina's picture
Offline
Last seen: 12 years 3 weeks ago
Joined: 2009-10-30 04:25
Вроде все складно получилось.

Вроде все складно получилось. Интересует только вопрос такого плана.

В самом приложении перекосов и вылетов абреавиатур и сообщений за пределы полей и кнопок не происходит случаем?

А то бывают такие косяки даже и от именитых издателей. Вроде и переведено все правильно, да вот какой-нибудь 'Tools' по "нашенски" в размеры старой кнопки не помещается, и вместо 'Инструментов' на кнопке остается какой-нибудь "..трумен.." или 'Инстр...'. И пользоватЦа программой с таким переводом становитЦа неохото.

AleX CooL
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-11-18 00:31
Dear Djadina

Dear Djadina, please use English for writing your message, because small amount of people using Russian writing their messages because they can't understand Russian.

laktionov.ivan
Offline
Last seen: 5 months 3 weeks ago
Joined: 2009-08-16 00:28
yeappp...

Apologies for the English response to the Russian in question.

It is quite common to see, coz the average length of english words is less than the average of russians. And PC terms actually much longer than the available space. If it possible, use the port "\n", but in practice have to adjust in tiny space.
One example from the translation above - "... RUN_AS_ADMIN=Запустить от Администратора" and it should be "Запустить от имени Администратора", but barely got a shortened version Smile

gaztelugatxe
Offline
Last seen: 13 years 1 month ago
Joined: 2007-08-01 13:59
Basque.locale
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Basque
LocalizedName=Euskera
Version=1.6
ContibutedBy=Gerardo Fernandez
LocaleID=1069
LocaleWinName=LANG_BASQUE
LocaleCode2=eu
LocaleCode3=eus
LanguageCode=eu
Localeglibc=eu
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ados
BUTTON_CANCEL=&Utzi
BUTTON_REVERT=&Itzuli
BUTTON_YES=&Bai
BUTTON_NO=&Ez
BUTTON_REMIND=&Geroago gogoratu
COLOR_PINK=Arrosa
COLOR_RED=Gorria
COLOR_ORANGE=Laranja
COLOR_YELLOW=Horia
COLOR_GREEN=Berdea
COLOR_BLUE=Urdina
COLOR_PURPLE=Purpura
COLOR_VIOLET=Morea
COLOR_BLACK=Beltza
COLOR_WHITE=Zuria
COLOR_GRAY=Grisa
COLOR_SILVER=Zilarra
COLOR_BRONZE=Brontzea
COLOR_GOLD=Urrea

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Exekutatu
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=&Administratzaile bezala exekutatu
APP_MENU_RENAME=Berri&zendatu
APP_MENU_HIDE=E&zkutatu
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=&Gora eraman
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Behera eraman
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Ezkutuko &ikonoak erakutsi
APP_MENU_REFRESH=&Freskatu
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Automatikoki hasi
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Esploratu hemen
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Erakutsi aplikazio guztiak beti
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Erakutsi kategoriak Aplikazio guztiak ikustean
APP_MENU_ALL_APPS=Aplikazio eramangarri guztiak
APP_MENU_BACK=Atzera
APP_MENU_CATEGORY=Kategoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Kategoria berria gehitu
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Erabilerraztasuna
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Garapena
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Hezkuntza
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jokoak
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafikoak eta Irudiak
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musika eta Bideoa
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Bulegoa
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistema Eragileak
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Tresnak
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Bestelakoak
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre $DRIVETOTAL-tatik
ICON_DOCUMENTS=&Dokumentuak
ICON_MUSIC=&Musika
ICON_PICTURES=&Irudiak
ICON_VIDEOS=&Bideoak
ICON_EXPLORE=&Exploratu
ICON_BACKUP=&Babeskopia
ICON_OPTIONS=&Aukerak
ICON_HELP=&Laguntza
ICON_SEARCH=&Bilatu
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Bidea aldatu
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ikonoa aldatu
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Dokumentuen bidea aldatu
ICON_MENU_RESET=Lehenetsiak berrezarri
MENU_BACKUP=&Fitxategien babeskopia
MENU_RESTORE=&Babeskopiatik berreskuratu
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Letra-tipo txikiak
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Letra-tipo handiak
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Instalatu aplikazio berria
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Kendua aplikazioa
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Freskatu aplikazioaren ikonoak
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Eskuratu aplikazio gehiago...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Hizkuntza
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Erakutsi PortableApps.com &Ikonoa
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ezkutatu idazmahaiko ikonoak
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Aplikazioaren &hizkuntza aldatu
MENU_OPTIONS_THEME=&Gaia
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Gai berria gehitu
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com gai lehenetsia
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Gardentasuna
MENU_HELP_ABOUT=&Honi buruz
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=&Eguneraketak bilatu
MENU_SEARCH_DRIVE=Bilatu &unitate honetan
MENU_SEARCH_COMPUTER=Bilatu &ordenagailu honetan
MENU_SEARCH_WEB=Bilatu &Webean
MENU_TRAY_EJECT=E&gotzi
MENU_TRAY_EXIT=&Irten
DIALOG_EJECT_FAIL=Aplikazio eramangarri hauek martxan daude oraindik:%RUNNINGAPPS%Mesedez itxi aplikazio eramangarri guztiak gailua egotzi aurretik. 
INVALID_INSTALLER=Ez dirudi instalatzaile hau PortableApps.com formatoan dagoenik. Aplikazioa aldatuta egon daiteke edo ez guztiz eramangarria izan eta ez litzateke erabili beharko fitxategi honen jatorria egiaztatu gabe. Instalazioarekin jarraitu nahi duzu?
CHECK_DRIVE=Unitatea akatsen bila arakatzen
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% unitatea akatsen bila arakatzen...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Kontuz: Autorun aldatuta
AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Plataformak gailu honen autorun konfigurazioa aldatu dela ikusi du. Aldaketa horiek birus edo spyware infekzioak eragindakoak izan daitezke edo beste aplikazio batek autorun.inf fitxategia aldatu duelako. Zuk zeuk ez badituzu egin aldaketa horiek, gailua arakatu beharko zenuke orain spyware eta birusen bila. 
APP_MENU_FAVORITE=Laster-marka

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Erakutsi PortableApps.com Plataforma
ALWAYS_ON_TOP=&Goian beti
HIDE_ICON=&Ezkutatu ikono hau

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Berrizendatu
LABEL_ORIGINAL=Jatorrizko izena
LABEL_CUSTOM=Izen pertsonalizatua

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% desinstalatu?
MESSAGE=KONTUZ: Desinstalatzean aplikazio eramangarria eta aukera guztiak (hobespenak, laster-markak...) ezabatuko dira. Dokumentuak eta Documents edo bestelako karpetetan gordetako fitxategiak ez dira ikutuko, baina karpeta honetako fitxategi guztiak ezabatuko dira: 
QUESTION=Ziur zaude %APPNAME% desinstalatu nahi duzula?
FAILMESSAGE=Ezin izan da %APPNAME% desinstalatu.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=%APPNAME% desinstalatzen
MESSAGE=%APPNAME% desinstalatzen. Itxaron mesedez...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Eguneratu
LABEL_CHECK_INQUIRY=PortableApps.com Plataformaren bertsio berririk dagoen bilatu nahi duzu?
LABEL_CHECKING=Eguneraketak bilatzen...
LABEL_UP_TO_DATE=Ez dago eguneraketa berririk.
LABEL_DOWNLOADING=Eguneraketa deskargatzen...
LABEL_UPDATED=PortableApps.com Plataforma eguneratu da.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=PortableApps.com-en aplikazioak bilatzen...
INTRO_UPTODATE=Aplikazio eramangarri guztiak eguneratuta daude.
SELECTION_HEADING_NEW=Deskargatu aplikazio eramangarri berriak
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Aukeratu instalatu nahi dituzun aplikazio eramangarriak eta %NEXT%-en klik egin
SELECTION_HEADING_UPDATE=Eguneratu aplikazio eramangarriak
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hurrengo aplikazio eramangarrien eguneraketak daude
DOWNLOAD_HEADING=Deskargatu eta instalatzen
DOWNLOAD_SUBHEADING=Mesedez itxaron aplikazio eramangarriak deskargatu eta instalatzen diren bitartean
FINISH_HEADING_NEW=Aplikazio eramangarriak gehituta
FINISH_TEXT_NEW=Zure aplikazio eramangarri berriak instalatuta daude eta eskuragarri dituzu PortableApps.com menuan.
FINISH_HEADING_UPDATE=Eguneraketa amaituta
FINISH_TEXT_UPDATE=Zure aplikazio eramangarriak eguneratuta daude eta eskuragarri dituzu PortableApps.com menuan.
FINISH_HEADING_FAIL=Errorea
FINISH_TEXT_FAIL=The PortableApps.com Updater-ek ez du behar bezala amaitu. Mesedez saiatu berriro beranduago.
ERROR_NOCONNECTION=Ezin da PortableApps.com-era konektatu aplikazio eramangarriak eskuratzeko. Mesedez saiatu berriro beranduago.
FIRSTRUN=Nahi duzu PortableApps.com Plataformak automatikoki bilatzea eguneraketak hastean?
monello68
Offline
Last seen: 8 years 9 months ago
Joined: 2009-03-14 14:16
italian.language
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Italian
LocalizedName=Italiano
Version=1.2
ContributedBy=monello68
LocaleID=1040
LocaleWinName=LANG_ITALIAN
LocaleCode2=it
LocaleCode3=ita
LanguageCode=it
Localeglibc=it
Codepage=1252

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Italian
LocalizedName=Italiano
Version=1.6
Contributed By=Giacomo Aliberti
LocaleID=1040
LocaleWinName=LANG_ITALIAN
LocaleCode2=it
LocaleCode3=ita
LanguageCode=it
Localeglibc=it
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancella
BUTTON_REVERT=&Ripristina
BUTTON_YES=&Sì
BUTTON_NO=&No
BUTTON_REMIND=Ri&cordamelo dopo
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Rosso
COLOR_ORANGE=Arancio
COLOR_YELLOW=Giallo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Blu
COLOR_PURPLE=Viola
COLOR_VIOLET=Violetto
COLOR_BLACK=Nero
COLOR_WHITE=Bianco
COLOR_GRAY=Grigio
COLOR_SILVER=Argento
COLOR_BRONZE=Bronzo
COLOR_GOLD=Oro

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Esplora Qui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostra sempre tutte le applicazioni
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostra le categorie nella modalità mostra tutte le Applicazioni
APP_MENU_ALL_APPS=Tutte le Applicazioni Portatili
APP_MENU_BACK=Precedente
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Aggiungi una nuova Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilità
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Sviluppo
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educazione
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Giochi
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafica e Immagini
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musica e Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemi Operativi
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilità
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Altro
APP_MENU_RUN=&Esegui
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Esegui come &Amministratore
APP_MENU_RENAME=Ri&nomina
APP_MENU_HIDE=&Nascondi
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Muovi in &Alto
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Muovi in &Basso
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostra le Icone &Nascoste
APP_MENU_REFRESH=Aggi&orna
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Avvia Automaticamente
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libero di $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenti
ICON_MUSIC=&Musica
ICON_PICTURES=&Immagini
ICON_VIDEOS=&Video
ICON_EXPLORE=&Esplora
ICON_BACKUP=&Backup
ICON_OPTIONS=&Opzioni
ICON_HELP=&Aiuto
ICON_SEARCH=&Ricerca
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Cambia percorso
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Cambia Icona
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Cambia il percorso della cartella Documenti
ICON_MENU_RESET=Resetta ai parametri di default
MENU_BACKUP=&Crea Backup
MENU_RESTORE=&Ripristina Backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Caratteri Piccoli
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Caratteri Grandi
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installa nuova Applicazione
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Rimuovi Applicazione
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Ricarica Icone
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Scarica altre Applicazioni...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&ingua
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Cambia lingua all'applicazione
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostra &Icona PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Nascondi Icone Desktop
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Aggiungi un Nuovo Tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Tema di Default
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparenza
MENU_HELP_ABOUT=&Informazioni su
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controlla &Aggiornamenti
MENU_SEARCH_DRIVE=Cerca in Questo &Disco
MENU_SEARCH_COMPUTER=Cerca in Questo &Computer
MENU_SEARCH_WEB=Cerca Sul &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&spelli
MENU_TRAY_EXIT=E&sci
DIALOG_EJECT_FAIL=Le seguenti applicazioni portatili sono ancora in esecuzione:%RUNNINGAPPS%Chiudi per favore tutte le applicazioni portatili prima di disconnettere l'unità.
INVALID_INSTALLER=Questo installer non sembra essere nel formato di PortableApps.com. L'applicazione portatile potrebbe essere stata alterata o non essere pienamente portatile e non dovrebbe essere usata senza verificare l'origine di questo file. Vuoi continuare con l'installazione?
CHECK_DRIVE=Controlla l'unità per cercare errori.
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Controllando l'unità %DRIVE% per cercare errori...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attenzione: l'Autorun è stato modificato.
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La piattaforma PortableApps.com ha rilevato che la configurazione dell'autorun di questa unità è stato cambiata. Tali cambiamenti possono essere causati da un virus o spyware o da un altra applicazione che ha modificato il file autorun.inf . Se non hai effettuato tali cambiamenti, dovresti controllare adesso questa unità per cercare virus o spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Preferito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostra la piattaforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre in &Primo Piano
HIDE_ICON=&Nascondi Questa Icona

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Rinominare
LABEL_ORIGINAL=Nome Originale
LABEL_CUSTOM=Nome Personalizzato

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Disinstalla %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: La disinstallazione rimuoverà l'applicazione portatile e tutti i suoi settaggi (preferenze, bookmarks, etc). Documenti o files salvati nella tua cartella Documenti o altre cartelle non saranno modificate, ma tutti i files dentro questa directory saranno cancellati:
QUESTION=Sei sicuro di volere disinstallare %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Impossibile disinstallare %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Disinstallo %APPNAME%
MESSAGE=Sto disinstallando %APPNAME%. Aspetta per favore...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aggiornare
LABEL_CHECK_INQUIRY=Vuoi controllare se c'è una nuova versione della Piattaforma di PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Controllo per aggiornamenti...
LABEL_UP_TO_DATE=Non ci sono nuovi aggiornamenti disponibili.
LABEL_DOWNLOADING=Sto scaricando l'aggiornamento...
LABEL_UPDATED=La Piattaforma PortableApps.com è stata aggiornata.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Verifica delle applicazioni su PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Tutte le applicazioni sono aggiornate.
SELECTION_HEADING_NEW=Scaricamento nuove Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Seleziona l'applicazione che vuoi installare e clicca su %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Aggiorna le Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Sono disponibili aggiornamenti per le seguenti applicazioni
DOWNLOAD_HEADING=Scaricamento ed installazione
DOWNLOAD_SUBHEADING=Attendi che le applicazioni vengano scaricate ed installate
FINISH_HEADING_NEW=Aggiunta una Portable Apps
FINISH_TEXT_NEW=Le nuove applicazioni sono state installate e sono disponibili nel Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Aggiornamento completato
FINISH_TEXT_UPDATE=Le applicazioni sono state aggiornate e sono disponibili nel Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Errore
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater non ha terminato con successo. Riprovate in seguito
ERROR_NOCONNECTION=Impossibile connettersi a PortableApps.com per ottenere delle applicazioni. Riprovate in seguito.
FIRSTRUN=Desideri che PortableApps.com Platform verifichi automaticamente gli aggiornamenti all'avvio?

Giwex
Offline
Last seen: 10 years 11 months ago
Joined: 2007-04-10 03:00
Italian translation suggestions

Hello, I would like to suggest the following few modifications:

[GENERAL]
BUTTON_REMIND=Ri&corda in seguito

[FORM_MAIN]
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Aggiungi nuova Applicazione
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Trasparenza
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Controllo dell'unità %DRIVE% in corso...

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Disinstallazione di %APPNAME%
MESSAGE=Disinstallazione di %APPNAME% in corso. Attendere per favore...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aggiornamenti
LABEL_CHECKING=Controllo aggiornamenti in corso...
LABEL_UP_TO_DATE=Non ci sono nuovi aggiornamenti disponibili.
LABEL_DOWNLOADING=Scaricamento aggiornamenti in corso...

[UPDATER]
DOWNLOAD_SUBHEADING=Attendere che le applicazioni vengano scaricate ed installate
FINISH_HEADING_NEW=Aggiunta di una Portable Apps
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater non ha avutp successo. Riprovare in seguito

Very good translation! Ottima traduzione

LorDev
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-14 05:46
[GENERAL] BUTTON_CANCEL=&Annu

[GENERAL]
BUTTON_CANCEL=&Annulla

"Annulla" seems more appropriate when you want to cancel an operation, while "Cancella" is used IMHO for deleting an item.

monello68
Offline
Last seen: 8 years 9 months ago
Joined: 2009-03-14 14:16
Italian.language corrected!! Thanks for corrections!!
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Italian
LocalizedName=Italiano
Version=1.6
Contributed By=Giacomo Aliberti(aka Monello68), Giwex and LorDev
LocaleID=1040
LocaleWinName=LANG_ITALIAN
LocaleCode2=it
LocaleCode3=ita
LanguageCode=it
Localeglibc=it
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Annulla
BUTTON_REVERT=&Ripristina
BUTTON_YES=&Sì
BUTTON_NO=&No
BUTTON_REMIND=Ri&cordamelo dopo
COLOR_PINK=Rosa
COLOR_RED=Rosso
COLOR_ORANGE=Arancio
COLOR_YELLOW=Giallo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Blu
COLOR_PURPLE=Viola
COLOR_VIOLET=Violetto
COLOR_BLACK=Nero
COLOR_WHITE=Bianco
COLOR_GRAY=Grigio
COLOR_SILVER=Argento
COLOR_BRONZE=Bronzo
COLOR_GOLD=Oro

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Esplora Qui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostra sempre tutte le applicazioni
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostra le categorie nella modalità mostra tutte le Applicazioni
APP_MENU_ALL_APPS=Tutte le Applicazioni Portatili
APP_MENU_BACK=Precedente
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Aggiungi una nuova Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilità
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Sviluppo
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educazione
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Giochi
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafica e Immagini
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musica e Video
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Office
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemi Operativi
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilità
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Altro
APP_MENU_RUN=&Esegui
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Esegui come &Amministratore
APP_MENU_RENAME=Ri&nomina
APP_MENU_HIDE=&Nascondi
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Muovi in &Alto
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Muovi in &Basso
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostra le Icone &Nascoste
APP_MENU_REFRESH=Aggi&orna
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Avvia Automaticamente
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libero di $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documenti
ICON_MUSIC=&Musica
ICON_PICTURES=&Immagini
ICON_VIDEOS=&Video
ICON_EXPLORE=&Esplora
ICON_BACKUP=&Backup
ICON_OPTIONS=&Opzioni
ICON_HELP=&Aiuto
ICON_SEARCH=&Ricerca
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Cambia percorso
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Cambia Icona
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Cambia il percorso della cartella Documenti
ICON_MENU_RESET=Resetta ai parametri di default
MENU_BACKUP=&Crea Backup
MENU_RESTORE=&Ripristina Backup
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Caratteri Piccoli
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Caratteri Grandi
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Aggiungi nuova Applicazione
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Rimuovi Applicazione
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Ricarica Icone
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Scarica altre Applicazioni...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=L&ingua
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Cambia lingua all'applicazione
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostra &Icona PortableApps.com
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Nascondi Icone Desktop
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Aggiungi un Nuovo Tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Tema di Default
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Trasparenza
MENU_HELP_ABOUT=&Informazioni su
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controlla &Aggiornamenti
MENU_SEARCH_DRIVE=Cerca in Questo &Disco
MENU_SEARCH_COMPUTER=Cerca in Questo &Computer
MENU_SEARCH_WEB=Cerca Sul &Web
MENU_TRAY_EJECT=E&spelli
MENU_TRAY_EXIT=E&sci
DIALOG_EJECT_FAIL=Le seguenti applicazioni portatili sono ancora in esecuzione:%RUNNINGAPPS%Chiudi per favore tutte le applicazioni portatili prima di disconnettere l'unità.
INVALID_INSTALLER=Questo installer non sembra essere nel formato di PortableApps.com. L'applicazione portatile potrebbe essere stata alterata o non essere pienamente portatile e non dovrebbe essere usata senza verificare l'origine di questo file. Vuoi continuare con l'installazione?
CHECK_DRIVE=Controlla l'unità per cercare errori.
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Controllo dell'unità %DRIVE% in corso...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Attenzione: l'Autorun è stato modificato.
AUTORUN_CHANGE_WARNING=La piattaforma PortableApps.com ha rilevato che la configurazione dell'autorun di questa unità è stato cambiata. Tali cambiamenti possono essere causati da un virus o spyware o da un altra applicazione che ha modificato il file autorun.inf . Se non hai effettuato tali cambiamenti, dovresti controllare adesso questa unità per cercare virus o spyware.
APP_MENU_FAVORITE=Preferito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostra la piattaforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Sempre in &Primo Piano
HIDE_ICON=&Nascondi Questa Icona

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Rinominare
LABEL_ORIGINAL=Nome Originale
LABEL_CUSTOM=Nome Personalizzato

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Disinstalla %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: La disinstallazione rimuoverà l'applicazione portatile e tutti i suoi settaggi (preferenze, bookmarks, etc). Documenti o files salvati nella tua cartella Documenti o altre cartelle non saranno modificate, ma tutti i files dentro questa directory saranno cancellati:
QUESTION=Sei sicuro di volere disinstallare %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Impossibile disinstallare %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=Disinstallazione di %APPNAME%
MESSAGE=Disinstallazione di %APPNAME% in corso. Attendere per favore...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Aggiornamenti
LABEL_CHECK_INQUIRY=Vuoi controllare se c'è una nuova versione della Piattaforma di PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=Controllo aggiornamenti in corso...
LABEL_UP_TO_DATE=Non ci sono nuovi aggiornamenti disponibili.
LABEL_DOWNLOADING=Scaricamento aggiornamenti in corso...
LABEL_UPDATED=La Piattaforma PortableApps.com è stata aggiornata.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=Verifica delle applicazioni su PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=Tutte le applicazioni sono aggiornate.
SELECTION_HEADING_NEW=Scaricamento nuove Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Seleziona l'applicazione che vuoi installare e clicca su %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Aggiorna le Portable Apps
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Sono disponibili aggiornamenti per le seguenti applicazioni
DOWNLOAD_HEADING=Scaricamento ed installazione
DOWNLOAD_SUBHEADING=Attendere che le applicazioni vengano scaricate ed installate
FINISH_HEADING_NEW=Aggiunta di una Portable Apps
FINISH_TEXT_NEW=Le nuove applicazioni sono state installate e sono disponibili nel Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Aggiornamento completato
FINISH_TEXT_UPDATE=Le applicazioni sono state aggiornate e sono disponibili nel Menu PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Errore
FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater non ha avuto successo. Riprovare in seguito
ERROR_NOCONNECTION=Impossibile connettersi a PortableApps.com per ottenere delle applicazioni. Riprovate in seguito.
FIRSTRUN=Desideri che PortableApps.com Platform verifichi automaticamente gli aggiornamenti all'avvio?
franz20122
Offline
Last seen: 14 years 6 months ago
Joined: 2009-12-16 13:59
Portable ...

How about using "portabile" instead of "portatile"?
Francesco

lwc
Offline
Last seen: 11 hours 8 min ago
Translator
Joined: 2006-04-26 06:35
Hebrew.locale (based on the file you put for download)
[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Hebrew
LocalizedName=עִבְרִית
Version=1.6
ContibutedBy=2.0Beta4+ by http://lior.weissbrod.com - originally by mena & Jonathan Spitz
LocaleID=1037
LocaleWinName=LANG_HEBREW
LocaleCode2=he
LocaleCode3=heb
LanguageCode=he
Localeglibc=he
Codepage=1255

[GENERAL]
BUTTON_OK=אישור
BUTTON_CANCEL=ביטול
BUTTON_REVERT=חזור
BUTTON_YES=כן
BUTTON_NO=לא
BUTTON_REMIND=תזכיר לי מאוחר יותר
COLOR_PINK=ורוד
COLOR_RED=אדום
COLOR_ORANGE=כתום
COLOR_YELLOW=צהוב
COLOR_GREEN=ירוק
COLOR_BLUE=כחול
COLOR_PURPLE=סגול
COLOR_VIOLET=סגלית
COLOR_BLACK=שחור
COLOR_WHITE=לבן
COLOR_GRAY=אפור
COLOR_SILVER=כסוף
COLOR_BRONZE=ארד
COLOR_GOLD=זהוב

[FORM_MAIN]
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&שוטט כאן
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=תמיד הראה את כל התוכנות
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=הראה קטגוריות בכל תצוגות התוכנות
APP_MENU_ALL_APPS=כל התוכנות הניידות
APP_MENU_BACK=חזרה
APP_MENU_CATEGORY=קטגוריה
APP_MENU_CATEGORY_ADD=הוספת קטגוריה חדשה
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=נגישות
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=פיתוח
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=חינוך
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=משחקים
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=גרפיקה ותמונות
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=אינטרנט
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=מוזיקה ווידאו
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=משרד
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=מערכות הפעלה
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=כלים
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=אחר
APP_MENU_RUN=הפעל
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=הפעל כמנהל המערכת
APP_MENU_RENAME=שנה שם
APP_MENU_HIDE=החבא
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=הזז לפסגה
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=הזז לתחתית
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=הראה אייקונים מוחבאים
APP_MENU_REFRESH=רענן
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=הפעל אוטומטית
DRIVE_SPACE=$DRIVETOTAL מתוך $DRIVEFREE
ICON_MENU_CHANGE_PATH=שינוי נתיב
ICON_MENU_CHANGE_ICON=שינוי אייקון
ICON_DOCUMENTS=מסמכים
ICON_MUSIC=מוזיקה
ICON_PICTURES=תמונות
ICON_VIDEOS=ווידאו
ICON_EXPLORE=מנהל קבצים
ICON_BACKUP=גיבוי
ICON_OPTIONS=אפשרויות
ICON_HELP=עזרה
ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=שינוי נתיב המסמך
ICON_MENU_RESET=איפוס לברירות המחדל
ICON_SEARCH=חיפוש
MENU_BACKUP=גיבוי קבצים
MENU_RESTORE=שיחזור מגיבוי
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=אותיות קטנות
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=אותיות גדולות
MENU_OPTIONS_ADD_APP=התקן תוכנה חדשה
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=הסר תוכנה
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=רענן אייקוני תוכנות
MENU_OPTIONS_GET_APPS=השג יותר תוכנות...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=שפה
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=שינוי &שפת התוכנה
MENU_OPTIONS_THEME=עיצוב
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=הוסף עיצוב חדש
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com עיצוב ברירת מחדל
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=שקיפות
MENU_HELP_ABOUT=אודות
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=בדוק עידכון
MENU_SEARCH_DRIVE=חיפוש בכונן זה
MENU_SEARCH_COMPUTER=חיפוש במחשב
MENU_SEARCH_WEB=חיפוש ברשת
MENU_TRAY_EJECT=הוצאה
MENU_TRAY_EXIT=יציאה
INVALID_INSTALLER=תוכנת ההתקנה אינה בפורמט המתאים ל-PortableApps.com. ייתכן כי התוכנה שונתה או שאינה ניידת לחלוטין ואין להשתמש בה ללא וידוא של מקור קובץ זה. האם ברצונך להמשיך בהתקנה?
CHECK_DRIVE=בדוק שגיאות בכונן
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=מבצע בדיקת שגיאות בכונן %DRIVE%...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=אזהרה: שינוי בריצה אוטומטית
AUTORUN_CHANGE_WARNING=פלטפורמת PortableApps.com זיהתה כי הגדרות ההפעלה האוטומטית עבור התקן זה שונו. שינויים אלו יכולים להיגרם על ידי וירוסים או רוגלות או תוכנה אחרת ששיתה את קובץ autorun.inf. במידה ולא ביצעת שינויים אלו בעצמך, מומלץ לבצע סריקת וירוסים ורוגלות על התקן זה
APP_MENU_FAVORITE=מועדפים


[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=שינוי שם
LABEL_ORIGINAL=שם מקורי
LABEL_CUSTOM=שם חדש

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=עדכן
LABEL_CHECK_INQUIRY=רוצה לחפש עדכון חדש לתוכנת PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=מחפש עידכון...
LABEL_UP_TO_DATE=לא נמצאו עידכונים חדשים
LABEL_DOWNLOADING=מוריד עידכון...
LABEL_UPDATED=PortableApss.com עודכנה

[UPDATER]
INTRO_WAIT=בודק יישומים ב-PortableApps.com...
INTRO_UPTODATE=כל היישומים הניידים מעודכנים.
SELECTION_HEADING_NEW=הורד יישומים ניידים חדשים
SELECTION_SUBHEADING_NEW=בחר את היישומים הניידים שתרצה להתקין ולחץ %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=עדכן יישומים ניידים
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=עדכונים זמינים ליישומים הניידים הבאים
DOWNLOAD_HEADING=מוריד ומתקין
DOWNLOAD_SUBHEADING=אנא המתן בזמן שההורדה וההתקנה של היישומים הניידים מתבצעת
FINISH_HEADING_NEW=יישומים ניידים הוספו
FINISH_TEXT_NEW=היישומים הניידים החדשים שלך הותקנו וכעת זמינים דרך התפריט של PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=העדכון הסתיים
FINISH_TEXT_UPDATE=היישומים הניידים שלך עודכנו וכעת זמינים בתפריט של PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=שגיאה
FINISH_TEXT_FAIL=המעדכן של PortableApps.com לא סיים את הפעולה. אנא נסה שוב במועד מאוחר.
ERROR_NOCONNECTION=אין אפשרות להתחבר ל-PortableApps.com בכדי לאחזר יישומים ניידים. אנא נסה שוב במועד מאוחר.
FIRSTRUN=האם תרצה שפלטפורמת PortableApps.com תחפש אוטומטית אחר עדכונים בהפעלה?
FrogPAM
Offline
Last seen: 14 years 5 months ago
Joined: 2009-08-12 20:34
Portuguese.locale

Here's the portuguese version for PortableApps.com Platform

[PortableApps.comLocaleDetails]
Name=Portuguese
LocalizedName=Português
Version=1.6
ContibutedBy=Daniel de Schiffart, FrogPAM
LocaleID=2070
LocaleWinName=LANG_PORTUGUESE
LocaleCode2=pt
LocaleCode3=por
LanguageCode=pt
Localeglibc=pt
Codepage=1252

[GENERAL]
BUTTON_OK=&Ok
BUTTON_CANCEL=&Cancelar
BUTTON_REVERT=&Anular
BUTTON_YES=&Sim
BUTTON_NO=&Não
BUTTON_REMIND=Le&mbrar-me mais tarde
COLOR_PINK=Cor-de-Rosa
COLOR_RED=Vermelho
COLOR_ORANGE=Cor-de-Laranja
COLOR_YELLOW=Amarelo
COLOR_GREEN=Verde
COLOR_BLUE=Azul
COLOR_PURPLE=Roxo
COLOR_VIOLET=Violeta
COLOR_BLACK=Preto
COLOR_WHITE=Branco
COLOR_GRAY=Cinzento
COLOR_SILVER=Prateado
COLOR_BRONZE=Bronze
COLOR_GOLD=Dourado

[FORM_MAIN]
APP_MENU_RUN=&Executar
APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como &Administrador
APP_MENU_RENAME=Mudar o&nome
APP_MENU_HIDE=&Esconder
APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover para o &Topo
APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover para o &Fundo
APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar ícones &Escondidos
APP_MENU_REFRESH=Actualizar&
APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Iniciar Automaticamente
APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorar Aqui
APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostrar Sempre Todas as Aplicações
APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar Categorias na Secção Todas as Aplicações
APP_MENU_ALL_APPS=Todas as aplicações portáteis
APP_MENU_BACK=Retroceder
APP_MENU_CATEGORY=Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ADD=Adicionar uma Nova Categoria
APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilidade
APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolvimento
APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educação
APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jogos
APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Imagens e Fotografias
APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música e Vídeos
APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Productividade
APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas Operativos
APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilidades
APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE livres em $DRIVETOTAL
ICON_DOCUMENTS=&Documentos
ICON_MUSIC=&Música
ICON_PICTURES=&Imagens
ICON_VIDEOS=&Vídeos
ICON_EXPLORE=&Explorar
ICON_BACKUP=&Cópia de Segurança
ICON_OPTIONS=&Opções
ICON_HELP=&Ajuda
ICON_SEARCH=&Pesquisar
ICON_MENU_CHANGE_PATH=Mudar o directório
ICON_MENU_CHANGE_ICON=Mudar o ícone
MENU_BACKUP=&Ficheiros da Cópia de Segurança
MENU_RESTORE=&Restaurar através da cópia de segurança
MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Letras Pequenas
MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Letras Grandes
MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Instalar aplicações
MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Remover aplicações
MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualizar Ícones
MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Mais aplicações...
MENU_OPTIONS_LANGUAGE=I&dioma
MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostrar o ícone PortableApps.com&
MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Esconder os ícones do ambiente de trabalho
MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Mudar a línguagem da aplicação&
MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Adicionar um novo tema
MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predefinido PortableApps.com
MENU_HELP_ABOUT=&Sobre
MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Procurar por &Actualizações
MENU_SEARCH_DRIVE=Procurar neste &Dispositivo
MENU_SEARCH_COMPUTER=Procurar neste computador
MENU_SEARCH_WEB=Procurar na &internet
MENU_TRAY_EJECT=E&jectar
MENU_TRAY_EXIT=Sair
DIALOG_EJECT_FAIL=Os seguintes programas ainda estão activos:%RUNNINGAPPS%Feche todos os programas antes de ejectar o seu dispositivo.
INVALID_INSTALLER=Este instalador não tem o formato PortableApps.com (.paf.exe). A aplicação pode ser alterada e deixará de ser portátil, e não deverá ser usada sem uma verificação prévia da fonte da aplicação. Gostaria de prosseguir com a instalação?
CHECK_DRIVE=&Procurar neste dispositivo por erros
CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=A procirar neste dispositivo %DRIVE% por erros...
AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Aviso: O ficheiro autorun.inf foi alterado
AUTORUN_CHANGE_WARNING=A plataforma PortableApps.com detectou que a configuração autorun deste dispositivo foi alterada. Estas alterações podem ser devido a um vírus ou spyware ou devido a uma aplicação que modifique o autorun.inf. Se não tiver modificado o autorun.inf sozinho, devia procurar neste dispositivo por vírus ou spyware urgentemente.
APP_MENU_FAVORITE=Favorito

[PORTABLEAPPS.COM_ICON]
SHOW_PLATFORM=&Mostrar a plataforma PortableApps.com
ALWAYS_ON_TOP=Manter a plataforma no topo
HIDE_ICON=&Esconder este ícone

[FORM_RENAME_MENU_ITEM]
CAPTION=Mudar o nome
LABEL_ORIGINAL=Nome Predefinido
LABEL_CUSTOM=Nome presonalizado

[FORM_UNINSTALL_DIALOG]
TITLE=Desinstalar %APPNAME%?
MESSAGE=WARNING: Ao desinstalar vai remover a aplicação e todas as suas definições (preferências, atalhos, etc.). Os documentos ou ficheiros guardados não serão afectados, mas todos os ficheiros guardados neste local serão eliminados:
QUESTION=Tem a certeza que quer desinstalar %APPNAME%?
FAILMESSAGE=Falha ao desinstalar %APPNAME%.

[FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
TITLE=A desinstalar %APPNAME%
MESSAGE=A desintalar %APPNAME%. Por favor aguarde...

[FORM_UPDATE]
LABEL_UPDATE=Actualização
LABEL_CHECK_INQUIRY=Gostaria de verificar se existe uma nova acualização para a plataforma PortableApps.com?
LABEL_CHECKING=A procurar por actualizações...
LABEL_UP_TO_DATE=Não existem novas actualizações.
LABEL_DOWNLOADING=A instalar uma nova actualização...
LABEL_UPDATED=A plataforma PortableApps.com foi actualizada.

[UPDATER]
INTRO_WAIT=A procurar por actualizações para as suas aplicações...
INTRO_UPTODATE=Todas as suas aplicações estão actualizadas.
SELECTION_HEADING_NEW=Actualizar as suas aplicações
SELECTION_SUBHEADING_NEW=Seleccione as aplicações que gostaria de actualizar e clique %NEXT%
SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar as suas aplicações
SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Existem actualizações para as seguintes aplicações:
DOWNLOAD_HEADING=A descarregar e a instalar...
DOWNLOAD_SUBHEADING=Por favor aguarde enquanto as aplicações são descarregadas e instaladas... 
FINISH_HEADING_NEW=Novas aplicações adicionadas
FINISH_TEXT_NEW=As suas aplicações foram instaladas com sucesso e estão agora disponíveis na plataforma PortableApps.com.
FINISH_HEADING_UPDATE=Actualizações concluidas.
FINISH_TEXT_UPDATE=As suas aplicações foram actualizadas com sucesso e estão agora disponíveis na plataforma PortableApps.com.
FINISH_HEADING_FAIL=Erro
FINISH_TEXT_FAIL=O actualizador PortableApps.com teve um erro. Tente mais tarde.
ERROR_NOCONNECTION=Erro ao conectar com o site PortableApps.com. Tente mais tarde.
FIRSTRUN=Gostaria de actualizar automaticamente ao iniciar a plataforma PortableApps.com?

ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Mudar o directório dos documentos
ICON_MENU_RESET=Restaurar para os predefinidos
...
MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparência

Jhonn
Jhonn's picture
Offline
Last seen: 3 months 3 weeks ago
Joined: 2008-10-06 12:32
Already translated

FrogPAM, dialex already translated this locale (Portuguese - Portugal)

Pages

Topic locked